všetky novinkyNovinkyRepubliková únia zamestnávateľov

Republiková únia zamestnávateľov je od svojho vzniku najvýznamnejšou a najreprezentatívnejšou organizáciou zastupujúcou záujmy svojich členov a zamestnávateľov na Slovensku.
Už viac ako 13 rokov chráni ich podnikateľské práva a slobody, snaží sa zlepšovať podnikateľské prostredie a zabezpečovať rovnosť šancí pre všetkých.

Hlavné oblasti záujmu:

Zmluvný vzťah od:

Február 2018

Štatút: 

Členstvo

Viac informácií na stránkach:

www.ruzsr.sk


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®