všetky novinkyNovinkyZdruženie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete

Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) je samostatnou právnickou osobou so sídlom v Bratislave. Cieľom Združenia je zabezpečenie prevádzky dátovej siete SANET a poskytovanie ďalších telekomunikačných a informačných služieb v súlade s príslušnými právnymi predpismi pri dodržaní stanovených podmienok najmä pre akademickú, t. j. vedecko-výskumnú, univerzitnú a vzdelávaciu sféru v Slovenskej republike.

SANET umožňuje využívanie vysokorýchlostných dátových sietí v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania a sprístupňuje informačné zdroje na území EÚ a SR. SFÉRA, a.s., v rámci projektu Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využitia a rozvoja, kód projektu: 313011W988 vykonáva výskum v sieti SANET v oblasti konfigurácie, prevádzkovania a optimalizácie parametrov vysokorýchlostných dátových metroclusterov.

Zmluvný vzťah od:

5.7.2021

Štatút:

Členstvo; riadny člen

Viac informácií na stránkach:

https://www.sanet.sk/


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®