všetky novinkyNovinkyESET, spol. s.r.o.

ESET_logo

ESET, spol. s.r.o., je spoločnosť zameraná na IT bezpečnosť, ktorá vyvíja špičkové bezpečnostné riešenia na ochranu pred kybernetickými hrozbami. ESET, s.r.o., je priekopníkom proaktívnej ochrany pred kybernetickými hrozbami. V roku 2012 oslavuje už svoje 25. výročie založenia.

Zmluvný vzťah od


4.10.2012

Štatút

Bronze partner
Platnosť od: 1.1.2016

BronzePartner_ESET

Silver partner
Platnosť od: 1.1.2015

eset_silver

Bronze partner
Platnosť od: 1.1.2014

BronzePartner_ESET

Gold partner
Platnosť od: 1.1.2013

GoldPartner_ESET_logo

GoldPartner_Logo_ESET_2013

Bronze partner
Platnosť od: 4.10.2012

BronzePartner_ESET


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®