všetky novinkyNovinky



Bentley Systems, Incorporated

Bentley_2016

Tvorba, správa a publikovanie architektonického, inžinierskeho a stavebného obsahu

Spoločnosť Bentley Systems, Incorporated, je celosvetovým dodávateľom softvérových riešení podporujúcich spoluprácu, ktoré používateľom umožňujú vytvárať, spravovať a publikovať architektonický, inžiniersky a stavebný (AEC) obsah. Softvérové riešenia spoločnosti sa používajú na návrh, projektovanie, výstavbu a prevádzku významných inžinierskych stavieb ako sú diaľnice, mosty, budovy, priemyselné a výrobné celky alebo inžinierske siete.

Zmluvný vzťah od

14.2.1995

Štatút

Bentley Channel Partner

ChannelPartnerLogo_032012

 

 

Bentley Channel Partner Program je vyhradený spoločnostiam, ktorých zameranie a obchodné ciele korešpondujú so zameraním a cieľmi spoločnosti Bentley Systems, Incorporated. Poskytuje prístup k marketingovým zdrojom, produktovým školeniam a aktuálnym informáciám. Výsledkom tejto spolupráce je odborná podpora koncových používateľov Bentley produktov zo strany Channel Partnera.

Bentley_ChannelPartner_2012

Bentley Institute
Autorizácia umožňuje partnerovi propagovať a poskytovať koncovým užívateľom vzdelávacie kurzy Bentley Institute.

Bentley_Institute_logo

Bentley PSP (Product Sales Partner)
Platnosť od: 1.6.2009
Štatút Bentley Product Sales Partner umožňuje predaj a distribúciu produktov spoločnosti Bentley Systems a je nástupcom štatútu BSSP (Bentley Sales and Support Partner).

2

Bentley PAC (The Bentley Partner Advisory Council)
Platnosť od: 16.10.2007
Naša spoločnosť je súčasťou rady Bentley PAC, ktorá vznikla na účely získavania spätnej väzby k svojim kľúčovým produktom, službám, obchodným stratégiám a programom prostredníctvom otvoreného dialógu svojich vedúcich pracovníkov s úzkym okruhom vybraných partnerov.

BSSP (Bentley Sales and Support Partner)
Platnosť od: 1.7.2006
Štatút Bentley Sales and Support Partner umožňuje predaj a distribúciu produktov spoločnosti Bentley a je nástupcom štatútu MVAR (MicroStation Value-Added Reseller).

MVAR (MicroStation Value-Added Reseller)
Platnosť od: 18.6.1999
Naša spoločnosť je autorizovaným partnerom na predaj produktov:
Select (komplexný program podpory Bentley Select)
Academic (školám a študentom)
Geo (pre geodéziu, kartografiu, GIS a pozemné staviteľstvo)
WorkPlace (pre správu dokumentov a riadenie toku dát)

3 4

BAP (Bentley Alliance Program)
Platnosť od: 12.8.2002
Bentley Alliance Program zastrešuje rôzne iniciatívy spoločnosti Bentley Systems v oblasti partnerských vzťahov.

BDN (Bentley Developer Network)
Platnosť od: 12.8.2002
Štatút Bentley Developer Network je označením formy spolupráce v tvorbe profesionálnych aplikácií využívajúcich produkty Bentley Systems.
Naša spoločnosť je jedinou spoločnosťou na Slovensku, ktorá má štatút BDN.

5

EDP (Enterprise Developer Program)
Platnosť od: 30.9.1998

ISD (Independent Software Developer)
Platnosť od: 27.6.1995

BSC (Bentley Sales Centre)
Platnosť od: 14.2.1995

Ocenenia

Ocenenia získané našou spoločnosťou:

Partner roka 2004
za najväčší dosiahnutý medziročný nárast predaja produktov a služieb Bentley
Platnosť od: 3.6.2005

6

Partner roka 2005
za najväčší dosiahnutý medziročný nárast uzavretých zmlúv Bentley SELECT v regióne Slovenská republika
Platnosť od: 3.5.2006

7

Certifikáty

Certifikáty, osvedčenia a potvrdenia získané našimi pracovníkmi:

MicroStation V8 a Bentley Redline
Platnosť od: 25.11.2003

8

SELECTserver, SELECTservices Online
Platnosť od: 17.7.2003

9

MicroStation V8
Platnosť od: 8.10.2002

10

Bentley Publisher 3.8
Platnosť od: 8.10.2002

11

MicroStation / J
Platnosť od: 14.11.2001

12

MicroStation GeoGraphic
Platnosť od: 11.8.2000

13

Java
Platnosť od: 11.8.2000

14

ProjectWise 2
Platnosť od: 11.8.2000

15

Viac informácií na stránkach

www.bentley.cz
www.bentley.com


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®