všetky novinkyNovinkyCAD

Aktualizácia technologických schém

Analýza podkladov a aktualizácia PFD, UFD a P&ID schém na vybraných výrobných jednotkách. 
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2017

Štandardizácia výkresov

Úprava vektorových výkresov jednotky. Reverzná osmóza podľa interných štandardov.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2017

Tvorba schém pre koróznu mapu

Tvorba špecializovaných izometrických schém pre vizualizáciu korózneho úbytku pomocou ultrazvukových meraní a koróznych kupónov.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2017

Revízia a transformácia výkresov revíznych listov

Transformácia revíznych listov vybraných celkov do nového formátu. Kontrola aktuálnosti a pridanie prepojenia na aktualizované paramentre vystrojenia. 
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s.Bratislava, 2016

Aktualizácia revíznych listov na základe podkladov z ultrazvukových meraní hrúbky steny

Aktualizácia schém pre revízne listy vo formáte DGN na základe expertných informácií, získaných na základe ultrazvukových meraní hrúbky steny. Expertné informácie boli zaznačené do pripomienkovacej vrstvy schém pomocou produktu Bentley Redline. 
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2016

3D model technológií

3D model rozvodu technologických médií v stropnej konštrukcií pre Volkswagen Bratislava, vyhotovený v prostredí MicroStation na podklade projektovej dokumentácie (pôdorysy a rezy vo formáte 2D DWG a DGN).
Odberateľ: KTP Group, s.r.o., Trnava, 2015

Príprava a publikovanie mapových podkladov na internom mapovom serveri

Príprava mapových podkladov (DGN, DWG, VGI - kataster, ortofotomapy) a databázových údajov a ich úprava pre publikovanie interným užívateľom cez mapový server Bentley Geo Web Publisher.
Odberateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava, 2015

Digitalizácia a aktualizácia P&ID schém

Digitalizácia analógovej domumentácie do vektorového formátu DGN, spresňovanie podľa skutočného stavu v termináli MOL Szöny (Maďarsko)
Odberateľ: VÚRUP, a.s., Bratislava, 2013

Vizualizácia sieťových výpočtov

Podpora grafickej vizualizácie výsledkov simulácií paramentrov prenosovej siete - automatizované vykreslenie hodnôt a grafických symbolov do mapy s využitím makier.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2005–2018

Polohopisné plány staníc

Konsolidácia a zosúladenie štruktúry a vzhľadu súboru polohopisných plánov elektrických staníc podľa štandardov. Analýza - porovnávanie súladu skutočného stavu so stavom katastra.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2005–2009

Technologická podpora produktu MicroGRAP/RS®

Poskytujeme ročnú zmluvnú podporu riešeniam na báze produktu MicroGRAP/RS® pre Enermont, s.r.o., a to prostredníctvom zmluvnej spoločnosti E.ON IS Slovakia, s.r.o.
Odberateľ: Enermont, s.r.o., Bratislava, 2010

Technologická podpora produktu MicroGRAP/RS®

Poskytujeme ročnú zmluvnú podporu riešeniam na báze produktu MicroGRAP/RS® pre Enermont, s.r.o., a to prostredníctvom zmluvnej spoločnosti E.ON IS Slovakia, s.r.o.
Odberateľ: Enermont, s.r.o., Bratislava, 2009

Technologická podpora produktu MicroGRAP/RS®

Poskytujeme ročnú zmluvnú podporu riešeniam na báze produktu MicroGRAP/RS® pre Enermont, s.r.o., a to prostredníctvom zmluvnej spoločnosti E.ON IS Slovakia, s.r.o.
Odberateľ: Enermont, s.r.o., Bratislava, 2008

Dodávka CAD systému pre projektovanie rozvodov silnoprúdu MicroGRAP/RS® V8.2

Poskytnutie plávajúcich licencií na produkt MicroGRAP/RS® V8.2 spolu s ročnou technologickou podporou.
Odberateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina, 2007

Technologická podpora produktu MicroGRAP/RS®

Poskytujeme ročnú zmluvnú podporu riešeniam na báze produktu MicroGRAP/RS® pre Enermont, s.r.o., a to prostredníctvom zmluvnej spoločnosti E.ON IS Slovakia, s.r.o.
Odberateľ: Enermont, s.r.o., Bratislava, 2007

Dodávka CAD systému pre projektovanie rozvodov silnoprúdu MicroGRAP/RS® V8.2

Poskytnutie licencie na MicroGRAP/RS® V8.2 spolu s Bentley PowerDraft 2004 Edition CZ a technologickou podporou.
Odberateľ: ESMOS plus, s.r.o., Plzeň, 2007

Dodávka CAD systému pre projektovanie rozvodov silnoprúdu MicroGRAP/RS® V8.2

Poskytnutie licencie na upgrade CAD systému pre projektovanie rozvodov silnoprúdu na aktuálnu verziu produktu MicroGRAP/RS® V8.2.
Odberateľ: Dopravoprojekt, a.s., Bratislava, 2006

Dodávka produktu MicroGRAP/RS® V6.3 pre projekčné kancelárie v ČR

Ďalšie projekčné kancelárie dodávajúce projekty vzdušných a káblových rozvodov silnoprúdu pre spoločnosť Západočeská energetika, a.s., ktorá je členom skupiny ČEZ, prijali produkt MicroGRAP/RS® V6.3 ako zjednocujúci CAD nástroj pre automatizáciu a štandardizáciu projekčných prác. Dodávka súhrnne zahrňuje licencie spolu s 3 ročnou podporou. Počet právnych subjektov, ktoré sa riadia štandardizačným rozhodnutím ZČE, a.s., týmto dosiahol dvanásť.
Odberateľ: Projekčné kancelárie v ČR, Plzeň, 2006

Technologická podpora produktu MicroGRAP/RS®

Poskytujeme ročnú zmluvnú podporu riešeniam na báze produktu MicroGRAP/RS® pre Enermont, s.r.o., a to prostredníctvom zmluvnej spoločnosti E.ON IS Slovakia, s.r.o.
Odberateľ: Enermont, s.r.o., Bratislava, 2006

Dodávka produktu MicroGRAP/RS® V6.3 pre projekčné kancelárie v ČR

Projekčné kancelárie, ktoré projektujú rozvody silnoprúdu pre spoločnosť Západočeská energetika, a.s., na zmluvnom základe prijali jednotne produkt MicroGRAP/RS® V6.3 ako CAD nástroj pre vyhotovenie projektov s hodnotou nad 100 000,00 Kč. Dodávka súhrnne zahrňuje licencie s 3 ročnou podporou pre 8 spoločností, ktoré sa riadia štandardizačným rozhodnutím ZČE, a.s.
Odberateľ: Projekčné kancelárie v ČR, Plzeň, 2004

Dodávka CAD systému pre projektovanie rozvodov silnoprúdu MicroGRAP/RS® V8.1

Poskytnutie multilicencie na používanie aplikácie MicroGRAP/RS® V8.1 pre používateľa Enermont, s.r.o., spolu s dodávlou licencií grafického prostredia Bentley PowerDraft V8.1 v rámci skupiny E.ON.
Odberateľ: E.ON IS Slovakia, s.r.o., Bratislava, 2004

Systém pre projektovanie elektrických distribučných sietí MicroGRAP/RS® verzia 6

Upgrade systému MicroGRAP/RS® verzia 2000 na MicroGRAP/RS® verzia 6 postaveného na báze štandardnej relačnej databázy, užívateľskom rozhraní Windows a zabudovanou normou ČSN 33 3301; rozšírenie počtu licencií u odberateľa; školenia užívateľov.
Odberateľ: Jihomoravská energetika, a.s., 2003

Systém pre projektovanie elektrických distribučných sietí MicroGRAP/RS® verzia 6

Upgrade systému MicroGRAP/RS® verzia 2000 na MicroGRAP/RS® verzia 6 postaveného na báze štandardnej relačnej databázy, užívateľskom rozhraní Windows a zabudovanou normou ČSN 33 3301; rozšírenie počtu licencií u odberateľa; školenia užívateľov.
Odberateľ: Západočeská energetika, a.s., 2003

Systém pre projektovanie elektrických distribučných sietí MicroGRAP/RS®

Dodávka systému MicroGRAP/RS® verzia 2000 pre projektovanie elektrických distribučných sietí.
Odberateľ: Jihomoravská energetika, a.s., 2002

Systém pre projektovanie elektrických distribučných sietí MicroGRAP/RS®

Dodávka systému MicroGRAP/RS® verzia 2000 pre projektovanie elektrických distribučných sietí.
Odberateľ: Západočeská energetika, a.s., 2002

Dodávka produktu MicroGRAP/RS®

Dodávka produktu MicroGRAP/RS® V4.0 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, VVO, KVO, STS.
Odberateľ: Dopravoprojekt, a.s., 2002

Systém pre projektovanie elektrických distribučných sietí MicroGRAP/RS® verzia 2000

Upgrade systému MicroGRAP/RS® verzia 98 na MicroGRAP/RS® verzia 2000 s výrazným funkčným rozšírením; rozšírenie počtu licencií u odberateľa; školenia užívateľov.
Odberateľ: Jihomoravská energetika, a.s., 2001

Dodávka rozšírenia produktu MicroGRAP/RS®

Dodávka rozšírenia produktu MicroGRAP/RS® V4.0 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, VVO, KVO, STS.
Odberateľ: Jihomoravská energetika, a.s., 2001

Systém pre projektovanie elektrických distribučných sietí MicroGRAP/RS® verzia 2000

Upgrade systému MicroGRAP/RS® verzia 98 na MicroGRAP/RS® verzia 2000 s výrazným funkčným rozšírením, rozšírenie počtu licencií u odberateľa; školenia užívateľov.
Odberateľ: Západočeská energetika, a.s., 2001

Systém pre projektovanie elektrických distribučných sietí MicroGRAP/RS®

Dodávka systému MicroGRAP/RS® verzia 98 pre projektovanie elektrických distribučných sietí.
Odberateľ: Jihomoravská energetika, a.s., 2000

Systém pre projektovanie elektrických distribučných sietí MicroGRAP/RS®

Dodávka systému MicroGRAP/RS® verzia 98.
Odberateľ: Západočeská energetika, a.s., 2000

Dodávka rozšírenia produktu MicroGRAP/RS®

Dodávka rozšírenia produktu MicroGRAP/RS® V4.0 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, VVO, KVO, STS.
Odberateľ: Západočeská energetika, a.s., 2000

Dodávka produktu MicroGRAP/RS®

Dodávka produktu MicroGRAP/RS® V4.0 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, VVO, KVO, STS.
Odberateľ: Západočeská energetika, a.s., 1999

Dodávka produktu MicroGRAP/RS®

Dodávka produktu MicroGRAP/RS® V4.0 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, VVO, KVO, STS.
Odberateľ: Jihomoravská energetika, a.s., 1998

Dodávka produktu MicroGRAP/RS®

Dodávka produktu MicroGRAP/RS® V4.0 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, VVO, KVO, STS.
Odberateľ: Fiera, s.r.o., 1998

Dodávka rozšírenia produktu GRAP/RS

Dodávka rozšírenia produktu GRAP/RS V3.2 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, TSS, VOK.
Odberateľ: Moravskoslezká elektromontážní, a.s., 1997

Dodávka produktu GRAP/RS

Dodávka produktu GRAP/RS V3.2 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, TSS, VOK.
Odberateľ: Moravskoslezká elektromontážní, a.s., 1996

Dodávka produktu MicroGRAP/RS

Dodávka produktu MicroGRAP/RS V4.0 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, VVO, KVO, STS.
Odberateľ: Západoslovenské energetické závody, š.p., 1996

Dodávka rozšírenia produktu GRAP/RS

Dodávka rozšírenia produktu GRAP/RS V3.2 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, TSS, VOK.
Odberateľ: Jihomoravská energetika, a.s., 1996

Dodávka produktu GRAP/RS

Dodávka produktu GRAP/RS V3.2 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, TSS, VOK.
Odberateľ: Severočeská energetika, a.s., 1996

Dodávka produktu GRAP/RS

Dodávka produktu GRAP/RS V3.2 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, TSS, VOK.
Odberateľ: Severomoravská energetika, a.s., 1996

Dodávka produktu GRAP/RS

Dodávka produktu GRAP/RS V3.2 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, TSS, VOK.
Odberateľ: Dopravoprojekt, a.s., 1995

Dodávka produktu GRAP/RS

Dodávka produktu GRAP/RS V3.2 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, TSS, VOK.
Odberateľ: Jihomoravská energetika, a.s., 1995

Dodávka rozšírenia produktu GRAP/RS

Dodávka rozšírenia produktu GRAP/RS V3.1 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, TSS, VOK.
Odberateľ: Východoslovenské energetické závody, š.p., 1995

Dodávka produktu MicroGRAP/RS

Dodávka produktu MicroGRAP/RS V4.0 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, VVO, KVO, STS.
Odberateľ: Západoslovenské energetické závody, š.p., 1995

Dodávka produktu GRAP/RS

Dodávka produktu GRAP/RS V3.1 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, TSS, VOK.
Odberateľ: Východoslovenské energetické závody, š.p., 1994

Dodávka produktu GRAP/RS

Dodávka produktu GRAP/RS V3.2 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, TSS, VOK.
Odberateľ: Jihočeská energetika, a.s., 1994

Dodávka produktu GRAP/OK

Dodávka produktu GRAP/OK V1.3 pre automatizáciu ponúk 1kV prípojku pre obchodné kancelárie objednávateľa.
Odberateľ: Západoslovenské energetické závody, š.p., 1994

Dodávka produktu GRAP/RS

Dodávka produktu GRAP/RS V3.1 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, TSS, VOK.
Odberateľ: ELV. S, š.p., 1993

Dodávka produktu GRAP/RS

Dodávka produktu GRAP/RS V3.2 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK.
Odberateľ: Jihočeské energetické závody, s.p., 1993

Dodávka produktu GRAP/RS

Dodávka produktu GRAP/RS V3.1 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, TSS, VOK.
Odberateľ: Stredoslovenské energetické závody, š.p., 1993

Dodávka produktu GRAP/RS

Dodávka produktu GRAP/RS V3.1 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, TSS, VOK.
Odberateľ: Jihomoravské energetické závody, š.p., 1993

Dodávka rozšírení produktu GRAP/RS

Dodávka rozšírení funckií produktu GRAP/RS V3.1 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí.
Odberateľ: Západoslovenské energetické závody, š.p., 1993

Dodávka produktu GRAP/RS

Dodávka produktu GRAP/RS V3.1 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí.
Odberateľ: Pražské energetické závody, s.p., 1993


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®