všetky novinkyNovinkyCAD

Technologická podpora produktu MicroGRAP/RS®

Poskytujeme ročnú zmluvnú podporu riešeniam na báze produktu MicroGRAP/RS® pre Enermont, s.r.o., a to prostredníctvom zmluvnej spoločnosti E.ON IS Slovakia, s.r.o.
Odberateľ: Enermont, s.r.o., Bratislava, 2010

Technologická podpora produktu MicroGRAP/RS®

Poskytujeme ročnú zmluvnú podporu riešeniam na báze produktu MicroGRAP/RS® pre Enermont, s.r.o., a to prostredníctvom zmluvnej spoločnosti E.ON IS Slovakia, s.r.o.
Odberateľ: Enermont, s.r.o., Bratislava, 2009

Technologická podpora produktu MicroGRAP/RS®

Poskytujeme ročnú zmluvnú podporu riešeniam na báze produktu MicroGRAP/RS® pre Enermont, s.r.o., a to prostredníctvom zmluvnej spoločnosti E.ON IS Slovakia, s.r.o.
Odberateľ: Enermont, s.r.o., Bratislava, 2008

Dodávka CAD systému pre projektovanie rozvodov silnoprúdu MicroGRAP/RS® V8.2

Poskytnutie plávajúcich licencií na produkt MicroGRAP/RS® V8.2 spolu s ročnou technologickou podporou.
Odberateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina, 2007

Technologická podpora produktu MicroGRAP/RS®

Poskytujeme ročnú zmluvnú podporu riešeniam na báze produktu MicroGRAP/RS® pre Enermont, s.r.o., a to prostredníctvom zmluvnej spoločnosti E.ON IS Slovakia, s.r.o.
Odberateľ: Enermont, s.r.o., Bratislava, 2007

Dodávka CAD systému pre projektovanie rozvodov silnoprúdu MicroGRAP/RS® V8.2

Poskytnutie licencie na MicroGRAP/RS® V8.2 spolu s Bentley PowerDraft 2004 Edition CZ a technologickou podporou.
Odberateľ: ESMOS plus, s.r.o., Plzeň, 2007

Dodávka CAD systému pre projektovanie rozvodov silnoprúdu MicroGRAP/RS® V8.2

Poskytnutie licencie na upgrade CAD systému pre projektovanie rozvodov silnoprúdu na aktuálnu verziu produktu MicroGRAP/RS® V8.2.
Odberateľ: Dopravoprojekt, a.s., Bratislava, 2006

Dodávka produktu MicroGRAP/RS® V6.3 pre projekčné kancelárie v ČR

Ďalšie projekčné kancelárie dodávajúce projekty vzdušných a káblových rozvodov silnoprúdu pre spoločnosť Západočeská energetika, a.s., ktorá je členom skupiny ČEZ, prijali produkt MicroGRAP/RS® V6.3 ako zjednocujúci CAD nástroj pre automatizáciu a štandardizáciu projekčných prác. Dodávka súhrnne zahrňuje licencie spolu s 3 ročnou podporou. Počet právnych subjektov, ktoré sa riadia štandardizačným rozhodnutím ZČE, a.s., týmto dosiahol dvanásť.
Odberateľ: Projekčné kancelárie v ČR, Plzeň, 2006

Technologická podpora produktu MicroGRAP/RS®

Poskytujeme ročnú zmluvnú podporu riešeniam na báze produktu MicroGRAP/RS® pre Enermont, s.r.o., a to prostredníctvom zmluvnej spoločnosti E.ON IS Slovakia, s.r.o.
Odberateľ: Enermont, s.r.o., Bratislava, 2006

Dodávka produktu MicroGRAP/RS® V6.3 pre projekčné kancelárie v ČR

Projekčné kancelárie, ktoré projektujú rozvody silnoprúdu pre spoločnosť Západočeská energetika, a.s., na zmluvnom základe prijali jednotne produkt MicroGRAP/RS® V6.3 ako CAD nástroj pre vyhotovenie projektov s hodnotou nad 100 000,00 Kč. Dodávka súhrnne zahrňuje licencie s 3 ročnou podporou pre 8 spoločností, ktoré sa riadia štandardizačným rozhodnutím ZČE, a.s.
Odberateľ: Projekčné kancelárie v ČR, Plzeň, 2004

Dodávka CAD systému pre projektovanie rozvodov silnoprúdu MicroGRAP/RS® V8.1

Poskytnutie multilicencie na používanie aplikácie MicroGRAP/RS® V8.1 pre používateľa Enermont, s.r.o., spolu s dodávlou licencií grafického prostredia Bentley PowerDraft V8.1 v rámci skupiny E.ON.
Odberateľ: E.ON IS Slovakia, s.r.o., Bratislava, 2004

Systém pre projektovanie elektrických distribučných sietí MicroGRAP/RS® verzia 6

Upgrade systému MicroGRAP/RS® verzia 2000 na MicroGRAP/RS® verzia 6 postaveného na báze štandardnej relačnej databázy, užívateľskom rozhraní Windows a zabudovanou normou ČSN 33 3301; rozšírenie počtu licencií u odberateľa; školenia užívateľov.
Odberateľ: Jihomoravská energetika, a.s., 2003

Systém pre projektovanie elektrických distribučných sietí MicroGRAP/RS® verzia 6

Upgrade systému MicroGRAP/RS® verzia 2000 na MicroGRAP/RS® verzia 6 postaveného na báze štandardnej relačnej databázy, užívateľskom rozhraní Windows a zabudovanou normou ČSN 33 3301; rozšírenie počtu licencií u odberateľa; školenia užívateľov.
Odberateľ: Západočeská energetika, a.s., 2003

Systém pre projektovanie elektrických distribučných sietí MicroGRAP/RS®

Dodávka systému MicroGRAP/RS® verzia 2000 pre projektovanie elektrických distribučných sietí.
Odberateľ: Jihomoravská energetika, a.s., 2002

Systém pre projektovanie elektrických distribučných sietí MicroGRAP/RS®

Dodávka systému MicroGRAP/RS® verzia 2000 pre projektovanie elektrických distribučných sietí.
Odberateľ: Západočeská energetika, a.s., 2002

Dodávka produktu MicroGRAP/RS®

Dodávka produktu MicroGRAP/RS® V4.0 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, VVO, KVO, STS.
Odberateľ: Dopravoprojekt, a.s., 2002

Systém pre projektovanie elektrických distribučných sietí MicroGRAP/RS® verzia 2000

Upgrade systému MicroGRAP/RS® verzia 98 na MicroGRAP/RS® verzia 2000 s výrazným funkčným rozšírením; rozšírenie počtu licencií u odberateľa; školenia užívateľov.
Odberateľ: Jihomoravská energetika, a.s., 2001

Dodávka rozšírenia produktu MicroGRAP/RS®

Dodávka rozšírenia produktu MicroGRAP/RS® V4.0 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, VVO, KVO, STS.
Odberateľ: Jihomoravská energetika, a.s., 2001

Systém pre projektovanie elektrických distribučných sietí MicroGRAP/RS® verzia 2000

Upgrade systému MicroGRAP/RS® verzia 98 na MicroGRAP/RS® verzia 2000 s výrazným funkčným rozšírením, rozšírenie počtu licencií u odberateľa; školenia užívateľov.
Odberateľ: Západočeská energetika, a.s., 2001

Systém pre projektovanie elektrických distribučných sietí MicroGRAP/RS®

Dodávka systému MicroGRAP/RS® verzia 98 pre projektovanie elektrických distribučných sietí.
Odberateľ: Jihomoravská energetika, a.s., 2000

Systém pre projektovanie elektrických distribučných sietí MicroGRAP/RS®

Dodávka systému MicroGRAP/RS® verzia 98.
Odberateľ: Západočeská energetika, a.s., 2000

Dodávka rozšírenia produktu MicroGRAP/RS®

Dodávka rozšírenia produktu MicroGRAP/RS® V4.0 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, VVO, KVO, STS.
Odberateľ: Západočeská energetika, a.s., 2000

Dodávka produktu MicroGRAP/RS®

Dodávka produktu MicroGRAP/RS® V4.0 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, VVO, KVO, STS.
Odberateľ: Západočeská energetika, a.s., 1999

Dodávka produktu MicroGRAP/RS®

Dodávka produktu MicroGRAP/RS® V4.0 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, VVO, KVO, STS.
Odberateľ: Jihomoravská energetika, a.s., 1998

Dodávka produktu MicroGRAP/RS®

Dodávka produktu MicroGRAP/RS® V4.0 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, VVO, KVO, STS.
Odberateľ: Fiera, s.r.o., 1998

Dodávka rozšírenia produktu GRAP/RS

Dodávka rozšírenia produktu GRAP/RS V3.2 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, TSS, VOK.
Odberateľ: Moravskoslezká elektromontážní, a.s., 1997

Dodávka produktu GRAP/RS

Dodávka produktu GRAP/RS V3.2 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, TSS, VOK.
Odberateľ: Moravskoslezká elektromontážní, a.s., 1996

Dodávka produktu MicroGRAP/RS

Dodávka produktu MicroGRAP/RS V4.0 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, VVO, KVO, STS.
Odberateľ: Západoslovenské energetické závody, š.p., 1996

Dodávka rozšírenia produktu GRAP/RS

Dodávka rozšírenia produktu GRAP/RS V3.2 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, TSS, VOK.
Odberateľ: Jihomoravská energetika, a.s., 1996

Dodávka produktu GRAP/RS

Dodávka produktu GRAP/RS V3.2 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, TSS, VOK.
Odberateľ: Severočeská energetika, a.s., 1996

Dodávka produktu GRAP/RS

Dodávka produktu GRAP/RS V3.2 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, TSS, VOK.
Odberateľ: Severomoravská energetika, a.s., 1996

Dodávka produktu GRAP/RS

Dodávka produktu GRAP/RS V3.2 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, TSS, VOK.
Odberateľ: Dopravoprojekt, a.s., 1995

Dodávka produktu GRAP/RS

Dodávka produktu GRAP/RS V3.2 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, TSS, VOK.
Odberateľ: Jihomoravská energetika, a.s., 1995

Dodávka rozšírenia produktu GRAP/RS

Dodávka rozšírenia produktu GRAP/RS V3.1 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, TSS, VOK.
Odberateľ: Východoslovenské energetické závody, š.p., 1995

Dodávka produktu MicroGRAP/RS

Dodávka produktu MicroGRAP/RS V4.0 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, VVO, KVO, STS.
Odberateľ: Západoslovenské energetické závody, š.p., 1995

Dodávka produktu GRAP/RS

Dodávka produktu GRAP/RS V3.1 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, TSS, VOK.
Odberateľ: Východoslovenské energetické závody, š.p., 1994

Dodávka produktu GRAP/RS

Dodávka produktu GRAP/RS V3.2 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, TSS, VOK.
Odberateľ: Jihočeská energetika, a.s., 1994

Dodávka produktu GRAP/OK

Dodávka produktu GRAP/OK V1.3 pre automatizáciu ponúk 1kV prípojku pre obchodné kancelárie objednávateľa.
Odberateľ: Západoslovenské energetické závody, š.p., 1994

Dodávka produktu GRAP/RS

Dodávka produktu GRAP/RS V3.1 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, TSS, VOK.
Odberateľ: ELV. S, š.p., 1993

Dodávka produktu GRAP/RS

Dodávka produktu GRAP/RS V3.2 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK.
Odberateľ: Jihočeské energetické závody, s.p., 1993

Dodávka produktu GRAP/RS

Dodávka produktu GRAP/RS V3.1 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, TSS, VOK.
Odberateľ: Stredoslovenské energetické závody, š.p., 1993

Dodávka produktu GRAP/RS

Dodávka produktu GRAP/RS V3.1 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí a modulov VNV, VNK, NNV, NNK, TSS, VOK.
Odberateľ: Jihomoravské energetické závody, š.p., 1993

Dodávka rozšírení produktu GRAP/RS

Dodávka rozšírení funckií produktu GRAP/RS V3.1 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí.
Odberateľ: Západoslovenské energetické závody, š.p., 1993

Dodávka produktu GRAP/RS

Dodávka produktu GRAP/RS V3.1 pre komplexné automatizované projektovanie energetických distribučných sietí.
Odberateľ: Pražské energetické závody, s.p., 1993


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Poradenstvo a analýzy v energetike
Spracovanie CAD dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Vyhradené technické zariadenia
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK