všetky novinkyNovinkyKonferencia ENERGOFÓRUM®

ENERGOFÓRUM® 2018

Konferencia ENERGOFÓRUM® 2018 - jedinečné spojenie elektriny a plynu pod jednou strechou sa uskutoční 18.-19. októbra 2018. Zvolili sme krásne prostredie Nízkych Tatier a Hotel Partizán, Tále, ktorý poskytuje exkluzívne kongresové ako aj ubytovacie a wellness služby.

Trinásty ročník opäť prinesie bohatý program s množstvom zaujímavých tém, renomovaných zahraničných aj domácich spíkrov. Tešíme sa na Vás!

Pre viac informácií navštívte stránku konferencie: www.energoforum.sk

ENERGOFÓRUM® 2017

Konferencia ENERGOFÓRUM® 2017 - sa konala 12.-13. októbra 2017 v hoteli Grand v Jasnej. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a v spolupráci so Slovenským plynárenským a naftovým zväzom.

Zhrnutie konferencie a fotogaléria.

ENERGOFÓRUM® 2016 - Elektrina

Konferencia ENERGOFÓRUM® 2016 - Elektrina sa konala v dňoch 13.-14.10.2016 v hoteli Sitno vo Vyhniach, pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

Zhrnutie konferencie:

ENERGOFÓRUM® 2016 - Plyn

Konferencia ENERGOFÓRUM® 2016 - Plyn sa konala v dňoch 6.-7.6.2016 v hoteli Sitno vo Vyhniach. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a v spolupráci so Slovenským plynárenským a naftovým zväzom.

Viac informácií na stránkach www.energoforum.sk

ENERGOFÓRUM® 2015 - Elektrina

10 rokov liberalizovaného trhu s elektrinou

Konferencia ENERGOFÓRUM® 2015 - Elektrina, sa konala v dňoch 15.-16.10.2015 v hoteli Sitno vo Vyhniach. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

Viac informácií na stránkach www.energoforum.sk

ENERGOFÓRUM® 2015 - Plyn

Budúcnosť plynu v Energetickej únii.

Konferencia ENERGOFÓRUM® 2015 - Plyn, sa konala v dňoch 22.-23.6.2015 v hoteli Senec na Slnečných jazerách. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a v spolupráci so Slovenským plynárenským a naftovým zväzom.

Viac informácií na stránkach www.energoforum.sk

Hlavné témy konferencie:

Panelové diskusie:

ENERGOFÓRUM® 2014 - Elektrina

Konferencia nabitá energiou

Konferencia ENERGOFÓRUM® 2014 - Elektrina, s podtitulom "Konferencia nabitá energiou", sa uskutočnila v dňoch 16.-17.10.2014 v hoteli Sitno vo Vyhniach. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

Generálnym partnerom konferencie bola spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Hlavné témy konferencie:

Panelové diskusie:

ENERGOFÓRUM® 2014 - Plyn

Dajme plynu šancu.

Konferencia ENERGOFÓRUM® 2014 - Plyn s podtitulom Dajme plynu šancu, sa uskutočnila v dňoch 5.-6.6.2014 v hoteli Sitno vo Vyhniach. Konferencia sa konala v spolupráci so Slovenským plynárenským a naftovým zväzom pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

Viac informácií na stránkach www.energoforum.sk

Témy konferencie:

Panelové diskusie:

ENERGOFÓRUM® 2013 - Elektrina

Konferencia ENERGOFÓRUM® - Elektrina sa uskutočnila v dňoch 17.-18.10.2013 v hoteli Sitno vo Vyhniach pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Okrem novej Energetickej politiky SR sa 238 účastníkov z 85 spoločností oboznámilo s procesom tvorby elektroenergetickej legislatívy na úrovni Európskej únie a s procesmi zmien a postupov v elektroenergetike SR. Na konferencii sa odborníci podrobne zaoberali aj novými trendmi ako sú inteligentné meracie systémy (Smart Metering) a inteligentné siete (Smart Grids).

Témy konferencie:

Viac informácií nájdete na stránkach www.energoforum.sk

ENERGOFÓRUM® 2013 - Plyn

Odborná energetická konferencia ENERGOFÓRUM® 2013 - Plyn, ktorého mottom bola "Realita a očakávania v plynárenstve" s uskutočnila v dňoch 27.-28.5.2013 v hoteli Družba v Demänovskej doline. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a v spolupráci so Slovenským plynárenským a naftovým zväzom.

Témy konferencie:


Panelové diskusie:

Informácie a závery z konferencie ENERGOFÓRUM® 2013 - Plyn nájdete TU.

ENERGOFÓRUM® 2012

Siedmy ročník odbornej energetickej konferencie ENERGOFÓRUM®, ktorého mottom bola "Integrácia trhov a dodávok energií", sa konal v hoteli Sitno vo Vyhniach. Hlavnou témou boli významné zmeny a udalosti, ktoré majú vplyv na ďalší rozvoj energetiky na Slovensku a v zahraničí. Celkovo 230 účastníkov z 86 spoločností využilo možnosť získať aktuálne informácie o integrácii trhov a dodávok energií. Konferencia sa aj tento rok konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, s medzinárodnou účasťou.

Témy konferencie:

ENERGOFÓRUM® 2011

Vývoj trhov s elektrinou a plynom v SR a EÚ. Boj o zákazníka na energetickom trhu.
Šiesty ročník odbornej energetickej konferencie ENERGOFÓRUM® sa uskutočnil 20.-21.10.2011 v hoteli Sitno vo Vyhniach. Konferencie sa zúčastnilo 215 účastníkov z 83 spoločností.
Tak ako na predchádzajúcich ročníkoch, aj tento si účastníci a odborná verejnosť vypočuli zaujímavé panelové diskusie a prednášky renomovaných odborníkov na aktuálne témy z oblasti energetiky. Tento rok sme sa prvýkrát výraznejšie venovali liberalizácii trhu s plynom. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

ENERGOFÓRUM® 2010

Quo vadis, energetika? Reorganizácia liberalizovaného trhu.
Jubilejný piaty ročník odbornej energetickej konferencie ENERGOFÓRUM® sa konal 14.-15.10.2010 v hoteli Sitno vo Vyhniach. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva a výstavby SR a zúčastnilo sa jej 186 odborníkov nielen zo Slovenska, ktorí zastupovali 64 spoločností, orgány štátnej správy, školstvo a iné organizácie.
ENERGOFÓRUM® 2010 bolo zamerané na významné zmeny a udalosti, ktoré ovplyvňujú sektor energetiky nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Venovali sme sa aj v poslednej dobe veľmi diskutovanej téme, ktorou je dostupnosť a kvalita meraných údajov a tiež problémov hospodárenia s energiami. Tak ako na minulých ročníkoch sme si vypočuli zaujímavé panelové diskusie a prednášky renomovaných odborníkov na aktuálne témy.

ENERGOFÓRUM® 2009

Elektrina bez hraníc. Integrácia trhov s elektrinou.
Štvrtý ročník odbornej konferencie ENERGOFÓRUM ®, tohto roku s medzinárodnou účasťou, sa konal 8.-9.10.2009 v hoteli Sorea v Piešťanoch. 193 odborníkov z 81 spoločností, orgánov štátnej správy a iných organizácií diskutovalo na tému "Elektrina bez hraníc. Integrácia trhov s elektrinou." Konferencia sa aj tento rok konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.
Účastníci diskutovali o legislatívnych zmenách v kontexte integrácie trhov, medzinárodných trhoch v podmienkach EÚ a slovensko-českej integrácii trhov. V panelových diskusiách nechýbali hlavní predstavitelia slovenskej a českej energetiky.

ENERGOFÓRUM® 2008

Trh s elektrinou. Očakávania a realita...
Odborná energetická konferencia ENERGOFÓRUM® 2008, ktorá sa uskutočnila 2. - 3.10.2008 v Piešťanoch, privítala 182 odborníkov zo 79 spoločností, orgánov štátnej správy a iných organizácií. Ministerstvo hospodárstva SR opäť prevzalo záštitu nad konferenciou.
Tento ročník predstavoval hodnotenie predchádzajúceho vývoja liberalizácie a energetiky na Slovensku. "Trh s elektrinou. Očakávania a realita..." bola hlavná téma konferencie. Účastníci a odborná verejnosť mali možnosť hodnotiť vývoj a smerovanie zmien v energetickej legislatíve, bezpečnosť a stabilitu dodávok elektriny ako aj nové pohľady na efektívne využívanie a hospodárenie s energiami. V panelových diskusiách a na odborných prednáškach nechýbali hlavní predstavitelia slovenského a českého energetického spektra.


ENERGOFÓRUM® 2007

Liberalizovaný trh v podmienkach energetického deficitu.
Spoločnosť sféra, a.s., usporiadala už po druhýkrát odbornú energetickú konferenciu ENERGOFÓRUM ®, pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Nosnou témou bol "Liberalizovaný trh v podmienkach energetického deficitu". V dňoch 18. a 19. októbra 2007 odznelo v Piešťanoch 18 príspevkov na aktuálne témy stavu a rozvoja liberalizovaného elektroenergetického trhu.
Prednášajúci sa zaoberali otázkami obchodnej a technickej infraštruktúry elektroenergetického trhu ako aj vývoja jeho legislatívnej základne. Vysoká úroveň odborného programu a dlhoročné pôsobenie spoločnosti sféra, a.s., v oblasti energetiky prilákalo 154 účastníkov zo 75 spoločností, orgánov štátnej správy a iných organizácií, ktoré pokryli súkromný aj verejný sektor a štátnu správu z rôznych aspektov výroby, prenosu, distribúcie, obchodu či odberu elektrickej energie, vrátane legislatívnych a technologických hľadísk.


ENERGOFÓRUM® 2006

Liberalizácia trhu s elektrickou energiou - príležitosti a technológie na znižovanie nákladov.
Odborná konferencia ENERGOFÓRUM ® 2006 sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR v dňoch 9.-10. novembra 2006 v Piešťanoch
O veľkom záujme o konferenciu svedčí aj skutočnosť, že sa jej zúčastnilo 127 odborníkov zo 66 organizácií.

Odborný diskusný portál www.energoforum.sk

Na začiatku roka 2010 sme spustili odborný diskusný portál ENERGOFORUM.sk. Je určený pre širokú odbornú verejnosť, ktorá sa zaujíma o dianie v energetike. sféra, a.s. ako spoločnosť ponúkajúca konečné riešenia pre energetiku a zároveň dlhoročný usporiadateľ odbornej konferencie ENERGOFÓRUM® sa rozhodla ešte viac angažovať vo vytváraní liberalizovaného prostredia v energetike. Uvedomujeme si, že počas dvoch dní na konferencii ENERGOFÓRUM® nie je možné detailne prebrať a vyjadriť sa ku všetkým témam. Na základe tejto myšlienky Vám ponúkame novú možnosť prezentovať svoje vyjadrenia, myšlienky a návrhy širokej odbornej verejnosti. Portál ENERGOFORUM.sk predstavuje nástroj, máte možnosť priamo vyjadriť svoj názor na dianie v energetike.
V hlavnej sekcii Odborné témy a diskusie máte možnosť formou článkov a diskusií vyjadriť svoj názor na aktuálne témy, dianie a vízie v energetike nielen na území Slovenska ale aj za hranicami. Ďalej portál ponúka Tlačové správy zamerané na dianie v energetike, ku ktorým je možné pridať svoj komentár.
Úlohou portálu je poskytnúť priestor a mienkotvorne ovplyvňovať budúci vývoj v sektore energetiky.


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Poradenstvo a analýzy v energetike
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Vyhradené technické zariadenia
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK