všetky novinkyNovinkyKonferencia ENERGOFÓRUM®

ENERGOFÓRUM® 2023

Konferencia ENERGOFÓRUM® sa konala 12. a 13. októbra 2023 v Hoteli Partizán, Tále. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. 

Zhrnutie konferencie a fotogaléria

ENERGOFÓRUM® 2022

Konferencia ENERGOFÓRUM® sa konala 13. a 14. októbra 2022 v Hoteli Partizán, v krásnom prostredí Nízkych Tatier. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. 

Zhrnutie konferencie a fotogaléria

ENERGOFÓRUM® 2021

Konferencia ENERGOFÓRUM® 2021 sa konala 21.-22. októbra 2021 v hoteli Partizán, Tále. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. 

Zhrnutie konferencie a fotogaléria.

ENERGOFÓRUM® 2020

Tradičná konferencia ENERGOFÓRUM® 2020 bola kvôli epidemiologickej situácii preložená na október 2021. Tím konferencie ENERGOFÓRUM® zorganizoval 22. októbra 2020 špeciálnu diskusiu Reštart slovenskej energetiky s top odborníkmi.
Vysielali sme online, naživo a bezplatne pre každého, koho zaujíma budúcnosť energetiky.

Zhrnutie konferencie

ENERGOFÓRUM® 2019

Konferencia ENERGOFÓRUM® 2019 sa konala 17.-18. októbra 2019 v hoteli Partizán, Tále. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a v spolupráci so Slovenským plynárenským a naftovým zväzom.

Zhrnutie konferencie a fotogaléria.

ENERGOFÓRUM® 2018

Konferencia ENERGOFÓRUM® 2018 sa konala 18.-19. októbra 2018 v hoteli Partizán, Tále. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a v spolupráci so Slovenským plynárenským a naftovým zväzom.

Zhrnutie konferencie a fotogaléria.

ENERGOFÓRUM® 2017

Konferencia ENERGOFÓRUM® 2017 sa konala 12.-13. októbra 2017 v hoteli Grand v Jasnej. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a v spolupráci so Slovenským plynárenským a naftovým zväzom.

Zhrnutie konferencie a fotogaléria.

ENERGOFÓRUM® 2016 - Elektrina

Konferencia ENERGOFÓRUM® 2016 - Elektrina sa konala v dňoch 13.-14.10.2016 v hoteli Sitno vo Vyhniach, pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

Zhrnutie konferencie:

ENERGOFÓRUM® 2016 - Plyn

Konferencia ENERGOFÓRUM® 2016 - Plyn sa konala v dňoch 6.-7.6.2016 v hoteli Sitno vo Vyhniach. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a v spolupráci so Slovenským plynárenským a naftovým zväzom.

Viac informácií na stránkach www.energoforum.sk

ENERGOFÓRUM® 2015 - Elektrina

10 rokov liberalizovaného trhu s elektrinou

Konferencia ENERGOFÓRUM® 2015 - Elektrina, sa konala v dňoch 15.-16.10.2015 v hoteli Sitno vo Vyhniach. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

Viac informácií na stránkach www.energoforum.sk

ENERGOFÓRUM® 2015 - Plyn

Budúcnosť plynu v Energetickej únii.

Konferencia ENERGOFÓRUM® 2015 - Plyn, sa konala v dňoch 22.-23.6.2015 v hoteli Senec na Slnečných jazerách. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a v spolupráci so Slovenským plynárenským a naftovým zväzom.

Viac informácií na stránkach www.energoforum.sk

Hlavné témy konferencie:

Panelové diskusie:

ENERGOFÓRUM® 2014 - Elektrina

Konferencia nabitá energiou

Konferencia ENERGOFÓRUM® 2014 - Elektrina, s podtitulom "Konferencia nabitá energiou", sa uskutočnila v dňoch 16.-17.10.2014 v hoteli Sitno vo Vyhniach. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

Generálnym partnerom konferencie bola spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Hlavné témy konferencie:

Panelové diskusie:

ENERGOFÓRUM® 2014 - Plyn

Dajme plynu šancu.

Konferencia ENERGOFÓRUM® 2014 - Plyn s podtitulom Dajme plynu šancu, sa uskutočnila v dňoch 5.-6.6.2014 v hoteli Sitno vo Vyhniach. Konferencia sa konala v spolupráci so Slovenským plynárenským a naftovým zväzom pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

Viac informácií na stránkach www.energoforum.sk

Témy konferencie:

Panelové diskusie:

ENERGOFÓRUM® 2013 - Elektrina

Konferencia ENERGOFÓRUM® - Elektrina sa uskutočnila v dňoch 17.-18.10.2013 v hoteli Sitno vo Vyhniach pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Okrem novej Energetickej politiky SR sa 238 účastníkov z 85 spoločností oboznámilo s procesom tvorby elektroenergetickej legislatívy na úrovni Európskej únie a s procesmi zmien a postupov v elektroenergetike SR. Na konferencii sa odborníci podrobne zaoberali aj novými trendmi ako sú inteligentné meracie systémy (Smart Metering) a inteligentné siete (Smart Grids).

Témy konferencie:

Viac informácií nájdete na stránkach www.energoforum.sk

ENERGOFÓRUM® 2013 - Plyn

Odborná energetická konferencia ENERGOFÓRUM® 2013 - Plyn, ktorého mottom bola "Realita a očakávania v plynárenstve" s uskutočnila v dňoch 27.-28.5.2013 v hoteli Družba v Demänovskej doline. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a v spolupráci so Slovenským plynárenským a naftovým zväzom.

Témy konferencie:


Panelové diskusie:

Informácie a závery z konferencie ENERGOFÓRUM® 2013 - Plyn nájdete TU.

ENERGOFÓRUM® 2012

Siedmy ročník odbornej energetickej konferencie ENERGOFÓRUM®, ktorého mottom bola "Integrácia trhov a dodávok energií", sa konal v hoteli Sitno vo Vyhniach. Hlavnou témou boli významné zmeny a udalosti, ktoré majú vplyv na ďalší rozvoj energetiky na Slovensku a v zahraničí. Celkovo 230 účastníkov z 86 spoločností využilo možnosť získať aktuálne informácie o integrácii trhov a dodávok energií. Konferencia sa aj tento rok konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, s medzinárodnou účasťou.

Témy konferencie:

ENERGOFÓRUM® 2011

Vývoj trhov s elektrinou a plynom v SR a EÚ. Boj o zákazníka na energetickom trhu.
Šiesty ročník odbornej energetickej konferencie ENERGOFÓRUM® sa uskutočnil 20.-21.10.2011 v hoteli Sitno vo Vyhniach. Konferencie sa zúčastnilo 215 účastníkov z 83 spoločností.
Tak ako na predchádzajúcich ročníkoch, aj tento si účastníci a odborná verejnosť vypočuli zaujímavé panelové diskusie a prednášky renomovaných odborníkov na aktuálne témy z oblasti energetiky. Tento rok sme sa prvýkrát výraznejšie venovali liberalizácii trhu s plynom. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

ENERGOFÓRUM® 2010

Quo vadis, energetika? Reorganizácia liberalizovaného trhu.
Jubilejný piaty ročník odbornej energetickej konferencie ENERGOFÓRUM® sa konal 14.-15.10.2010 v hoteli Sitno vo Vyhniach. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva a výstavby SR a zúčastnilo sa jej 186 odborníkov nielen zo Slovenska, ktorí zastupovali 64 spoločností, orgány štátnej správy, školstvo a iné organizácie.
ENERGOFÓRUM® 2010 bolo zamerané na významné zmeny a udalosti, ktoré ovplyvňujú sektor energetiky nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Venovali sme sa aj v poslednej dobe veľmi diskutovanej téme, ktorou je dostupnosť a kvalita meraných údajov a tiež problémov hospodárenia s energiami. Tak ako na minulých ročníkoch sme si vypočuli zaujímavé panelové diskusie a prednášky renomovaných odborníkov na aktuálne témy.

ENERGOFÓRUM® 2009

Elektrina bez hraníc. Integrácia trhov s elektrinou.
Štvrtý ročník odbornej konferencie ENERGOFÓRUM ®, tohto roku s medzinárodnou účasťou, sa konal 8.-9.10.2009 v hoteli Sorea v Piešťanoch. 193 odborníkov z 81 spoločností, orgánov štátnej správy a iných organizácií diskutovalo na tému "Elektrina bez hraníc. Integrácia trhov s elektrinou." Konferencia sa aj tento rok konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.
Účastníci diskutovali o legislatívnych zmenách v kontexte integrácie trhov, medzinárodných trhoch v podmienkach EÚ a slovensko-českej integrácii trhov. V panelových diskusiách nechýbali hlavní predstavitelia slovenskej a českej energetiky.

ENERGOFÓRUM® 2008

Trh s elektrinou. Očakávania a realita...
Odborná energetická konferencia ENERGOFÓRUM® 2008, ktorá sa uskutočnila 2. - 3.10.2008 v Piešťanoch, privítala 182 odborníkov zo 79 spoločností, orgánov štátnej správy a iných organizácií. Ministerstvo hospodárstva SR opäť prevzalo záštitu nad konferenciou.
Tento ročník predstavoval hodnotenie predchádzajúceho vývoja liberalizácie a energetiky na Slovensku. "Trh s elektrinou. Očakávania a realita..." bola hlavná téma konferencie. Účastníci a odborná verejnosť mali možnosť hodnotiť vývoj a smerovanie zmien v energetickej legislatíve, bezpečnosť a stabilitu dodávok elektriny ako aj nové pohľady na efektívne využívanie a hospodárenie s energiami. V panelových diskusiách a na odborných prednáškach nechýbali hlavní predstavitelia slovenského a českého energetického spektra.


ENERGOFÓRUM® 2007

Liberalizovaný trh v podmienkach energetického deficitu.
Spoločnosť sféra, a.s., usporiadala už po druhýkrát odbornú energetickú konferenciu ENERGOFÓRUM ®, pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Nosnou témou bol "Liberalizovaný trh v podmienkach energetického deficitu". V dňoch 18. a 19. októbra 2007 odznelo v Piešťanoch 18 príspevkov na aktuálne témy stavu a rozvoja liberalizovaného elektroenergetického trhu.
Prednášajúci sa zaoberali otázkami obchodnej a technickej infraštruktúry elektroenergetického trhu ako aj vývoja jeho legislatívnej základne. Vysoká úroveň odborného programu a dlhoročné pôsobenie spoločnosti sféra, a.s., v oblasti energetiky prilákalo 154 účastníkov zo 75 spoločností, orgánov štátnej správy a iných organizácií, ktoré pokryli súkromný aj verejný sektor a štátnu správu z rôznych aspektov výroby, prenosu, distribúcie, obchodu či odberu elektrickej energie, vrátane legislatívnych a technologických hľadísk.


ENERGOFÓRUM® 2006

Liberalizácia trhu s elektrickou energiou - príležitosti a technológie na znižovanie nákladov.
Odborná konferencia ENERGOFÓRUM ® 2006 sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR v dňoch 9.-10. novembra 2006 v Piešťanoch
O veľkom záujme o konferenciu svedčí aj skutočnosť, že sa jej zúčastnilo 127 odborníkov zo 66 organizácií.


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®