všetky novinkyNovinkyDisig, a.s.

Disig_logo

Spoločnosť Disig, a.s., pôsobí na trhu informačných technológií od roku 2006. Za toto obdobie sa stala lídrom v oblasti poskytovania certifikačných služieb, ktoré poskytuje prostredníctvom vlastnej certifikačnej autority a akreditovanej certifikačnej autority.

Zmluvný vzťah od

2.7.2014

Štatút

Registračná autorita
Registračná autorita sféra, a.s., zabezpečuje vydávanie a dodávku certifikátov, poskytuje ostatné certifikačné a akreditované certifikačné služby CA Disig v Slovenskej republike.

Viac informácií na stránkach

www.disig.sk


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®