všetky novinkyNovinkyObchodné informačné systémy pre energetiku

Servisné služby súvisiace s prevádzkou informačného systému XMtrade® V1.8

Poskytovanie servisných služieb pre podporu prevádzky informačného systému XMtrade® V1.8 a databázy na správu a fakturáciu koncových odberateľov plynu a elektriny. 
Odberateľ: Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava, 2024

Dodávka informačného systému pre správu a fakturáciu odberateľov plynu a elektriny

Dodávka informačného systému XMtrade® V1.8 a databázy pre automatizovanú správu a fakturáciu koncových odberateľov plynu a elektriny .
Odberateľ: Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava, 2023

Dodávka informačného systému pre evidenciu záruk pôvodu elektriny z OZE a VÚ KVET

Dodávka informačného systému XMtrade®/ZPE V10.1 pre evidenciu záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla (VÚ KVET). Informačný systém XMtrade®/ZPE V10.1 zabezpečí vytváranie a vedenie účtov výrobcov elektriny a dodávateľov elektriny, evidenciu vydaných záruk pôvodu, prevodov záruk medzi držiteľmi účtov, evidenciu prevodov záruk prostredníctvom organizovaného trhu a prevodov záruk medzi držiteľom účtu a výrobcom elektriny alebo dodávateľom elektriny z iného členského štátu Európskej únie. Zabezpečí tiež evidenciu uplatnenia záruk dodávateľom elektriny, evidenciu uznania záruky pôvodu vydanej v inom členskom štáte Európskej únie a rušenie záruky pôvodu po uplatnení alebo uplynutí doby, počas ktorej možno záruku pôvodu použiť.
Odberateľ: OKTE, a.s., Bratislava, 2019

Dodávka informačného systému pre zúčtovanie podpory OZE a VÚ KVET

Dodávka informačného systému XMtrade®/OZE V9.1 pre zúčtovanie podpory elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla (VÚ KVET). Informačný systém XMtrade®/OZE V9.1 zabezpečí podporu pre uzatváranie zmlúv o podpore s výrobcami elektriny a s výkupcami elektriny, správu kmeňových údajov o výrobcoch a výrobniach elektriny, zber nameraných údajov od výrobcov elektriny, zúčtovanie a vyplácanie podpory výrobcom elektriny a výkupcom elektriny, správu reklamácií, poskytovanie údajov subjektom na trhu (výrobcovia elektriny, výkupcovia elektriny, ÚRSO, MH SR).
Odberateľ: OKTE, a.s., Bratislava, 2019

Technická a technologická podpora prevádzky XMtrade® V1.7

Pokračovanie poskytovania služieb podpory prevádzky systému XMtrade® pre plnenie povinností dodávateľa elektriny z nariadenia REMIT.
Odberateľ: V-Elektra Slovakia, a.s., Martin, 2019

Technická a technologická podpora prevádzky XMtrade® V1.8

Pokračovanie poskytovania služieb podpory prevádzky systému XMtrade® pre procesy dodávateľa elektriny a plynu v podmienkach trhu Slovenskej republiky.
Odberateľ: TWINLOGY, s.r.o., Žilina, 2020

Technická a technologická podpora prevádzky XMtrade® V1.8

Pokračovanie poskytovania služieb podpory prevádzky systému XMtrade® pre procesy dodávateľa elektriny v podmienkach trhu Slovenskej republiky.
Odberateľ: Smart Energy Contractor SEC, a.s., Žilina, 2019

Technická a technologická podpora prevádzky XMtrade® V1.7

Pokračovanie poskytovania služieb podpory prevádzky systému XMtrade® pre plnenie povinností dodávateľa elektriny z nariadenia REMIT.
Odberateľ: Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom, 2020

Technická a technologická podpora prevádzky XMtrade® V1.8

Pokračovanie poskytovania služieb podpory prevádzky systému XMtrade® pre procesy dodávateľa elektriny a plynu v podmienkach trhu Slovenskej republiky.
Odberateľ: Pow-en, a.s., Bratislava, 2020

Technická a technologická podpora prevádzky XMtrade® V1.8

Pokračovanie poskytovania služieb podpory prevádzky systému XMtrade® pre procesy dodávateľa elektriny v podmienkach trhu Slovenskej republiky.
Odberateľ: Duslo Energy, s.r.o., Šaľa, 2019

Technická a technologická podpora prevádzky XMtrade® V1.8

Pokračovanie poskytovania služieb podpory prevádzky systému XMtrade® pre procesy dodávateľa elektriny v podmienkach trhu Slovenskej republiky.
Odberateľ: CYEB s.r.o., Komárno, 2020

Technická a technologická podpora prevádzky XMtrade® V1.8

Pokračovanie poskytovania služieb podpory prevádzky systému XMtrade® pre procesy dodávateľa elektriny v podmienkach trhu Slovenskej republiky.
Odberateľ: BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o., Banská Bystrica, 2020

Technická a technologická podpora prevádzky XMtrade® V1.8

Pokračovanie poskytovania služieb podpory prevádzky systému XMtrade® pre procesy dodávateľa elektriny v podmienkach trhu Slovenskej republiky.
Odberateľ: BUKÓZA ENERGO, a.s., Hencovce, 2019

XMatik®.NET/ISOM a zákaznícky portál pre prevádzkovateľa MDS

Pokračovanie prevádzky systému XMatik®.NET/ISOM a zákazníckeho portálu formou outsourcingu služieb pre prevádzkovateľa MDS, vrátane hostingu.
Odberateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 2019

XMatik®.NET/ISOM a zákaznícky portál pre prevádzkovateľa MDS

Pokračovanie prevádzky systému XMatik®.NET/ISOM a zákazníckeho portálu formou kontraktu softvér ako služba, vrátane hostingu.
Odberateľ: SPV100, s.r.o, Liptovský Mikuláš, 2020

XMatik®.NET/ISOM a zákaznícky portál pre prevádzkovateľa MDS

Pokračovanie prevádzky systému XMatik®.NET/ISOM a zákazníckeho portálu formou kontraktu softvér ako služba, vrátane hostingu.
Odberateľ: Slovenské cukrovary, s.r.o., Sereď, 2020

XMatik®.NET/ISOM a zákaznícky portál pre prevádzkovateľa MDS

Pokračovanie prevádzky systému XMatik®.NET/ISOM a zákazníckeho portálu formou kontraktu softvér ako služba, vrátane hostingu.
Odberateľ: PPA Power DS, s.r.o., Bratislava, 2020

XMatik®.NET/ISOM a zákaznícky portál pre prevádzkovateľa MDS

Pokračovanie technickej a technologickej podpory systému XMatik®.NET/ISOM a zákazníckeho portálu.
Odberateľ: GEON, a.s., Bratislava, 2020

XMatik®.NET/ISOM a zákaznícky portál pre prevádzkovateľa MDS

Pokračovanie technickej a technologickej podpory systému XMatik®.NET/ISOM a zákazníckeho portálu.
Odberateľ: ENSTRA, a. s., Žilina, 2020

XMatik®.NET/ISOM a zákaznícky portál pre prevádzkovateľa MDS

Pokračovanie prevádzky systému XMatik®.NET/ISOM a zákazníckeho portálu formou kontraktu softvér ako služba, vrátane hostingu.
Odberateľ: Development In Slovak Investments, s.r.o., Pezinok, 2020

XMatik®.NET/ISOM a zákaznícky portál pre prevádzkovateľa MDS

Pokračovanie prevádzky systému XMatik®.NET/ISOM a zákazníckeho portálu formou kontraktu softvér ako služba, vrátane hostingu.
Odberateľ: BBF energy, s.r.o., Spišská Nová Ves, 2020

XMatik®.NET/ISOM a zákaznícky portál pre prevádzkovateľa MDS

Pokračovanie prevádzky systému XMatik®.NET/ISOM a zákazníckeho portálu formou kontraktu softvér ako služba, vrátane hostingu.
Odberateľ: AB&B, s. r. o., Bratislava, 2020

Dodávka informačného systému pre evidenciu záruk pôvodu elektriny z OZE a VÚ KVET

Dodávka informačného systému XMtrade®/ZPE V10.1 pre evidenciu záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla (VÚ KVET). Informačný systém XMtrade®/ZPE V10.1 zabezpečí vytváranie a vedenie účtov výrobcov elektriny a dodávateľov elektriny, evidenciu vydaných záruk pôvodu, prevodov záruk medzi držiteľmi účtov, evidenciu prevodov záruk prostredníctvom organizovaného trhu a prevodov záruk medzi držiteľom účtu a výrobcom elektriny alebo dodávateľom elektriny z iného členského štátu Európskej únie. Zabezpečí tiež evidenciu uplatnenia záruk dodávateľom elektriny, evidenciu uznania záruky pôvodu vydanej v inom členskom štáte Európskej únie a rušenie záruky pôvodu po uplatnení alebo uplynutí doby, počas ktorej možno záruku pôvodu použiť.
Odberateľ: OKTE, a.s., Bratislava, 2019

Dodávka informačného systému pre zúčtovanie podpory OZE a VÚ KVET

Dodávka informačného systému XMtrade®/OZE V9.1 pre zúčtovanie podpory elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla (VÚ KVET). Informačný systém XMtrade®/OZE V9.1 zabezpečí podporu pre uzatváranie zmlúv o podpore s výrobcami elektriny a s výkupcami elektriny, správu kmeňových údajov o výrobcoch a výrobniach elektriny, zber nameraných údajov od výrobcov elektriny, zúčtovanie a vyplácanie podpory výrobcom elektriny a výkupcom elektriny, správu reklamácií, poskytovanie údajov subjektom na trhu (výrobcovia elektriny, výkupcovia elektriny, ÚRSO, MH SR).
Odberateľ: OKTE, a.s., Bratislava, 2019

Technická a technologická podpora prevádzky XMtrade® V1.7

Pokračovanie poskytovania služieb podpory prevádzky systému XMtrade® pre plnenie povinností dodávateľa elektriny z nariadenia REMIT.
Odberateľ: V-Elektra Slovakia, a.s., Martin, 2019

Technická a technologická podpora prevádzky XMtrade® V1.8

Pokračovanie poskytovania služieb podpory prevádzky systému XMtrade® pre procesy dodávateľa elektriny a plynu v podmienkach trhu Slovenskej republiky.
Odberateľ: TWINLOGY, s.r.o., Žilina, 2019

Technická a technologická podpora prevádzky XMtrade® V1.8

Pokračovanie poskytovania služieb podpory prevádzky systému XMtrade® pre procesy dodávateľa elektriny v podmienkach trhu Slovenskej republiky.
Odberateľ: Smart Energy Contractor SEC, a.s., Žilina, 2019

Technická a technologická podpora prevádzky XMtrade® V1.7

Pokračovanie poskytovania služieb podpory prevádzky systému XMtrade® pre plnenie povinností dodávateľa elektriny z nariadenia REMIT.
Odberateľ: Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom, 2019

Technická a technologická podpora prevádzky XMtrade® V1.8

Pokračovanie poskytovania služieb podpory prevádzky systému XMtrade® pre procesy dodávateľa elektriny a plynu v podmienkach trhu Slovenskej republiky.
Odberateľ: Pow-en, a.s., Bratislava, 2019

Technická a technologická podpora prevádzky XMtrade® V1.8

Pokračovanie poskytovania služieb podpory prevádzky systému XMtrade® pre procesy dodávateľa elektriny v podmienkach trhu Slovenskej republiky.
Odberateľ: Duslo Energy, s.r.o., Šaľa, 2019

Technická a technologická podpora prevádzky XMtrade® V1.8

Pokračovanie poskytovania služieb podpory prevádzky systému XMtrade® pre procesy dodávateľa elektriny v podmienkach trhu Slovenskej republiky.
Odberateľ: CYEB s.r.o., Komárno, 2019

Technická a technologická podpora prevádzky XMtrade® V1.8

Pokračovanie poskytovania služieb podpory prevádzky systému XMtrade® pre procesy dodávateľa elektriny v podmienkach trhu Slovenskej republiky.
Odberateľ: BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o., Banská Bystrica, 2019

Technická a technologická podpora prevádzky XMtrade® V1.8

Pokračovanie poskytovania služieb podpory prevádzky systému XMtrade® pre procesy dodávateľa elektriny v podmienkach trhu Slovenskej republiky.
Odberateľ: BUKÓZA ENERGO, a.s., Hencovce, 2019

Technická a technologická podpora prevádzky XMtrade® V1.7

Pokračovanie poskytovania služieb podpory prevádzky systému XMtrade® pre plnenie povinností dodávateľa elektriny z nariadenia REMIT.
Odberateľ: A.En. Slovensko s.r.o., Martin, 2019

XMatik®.NET/ISOM a zákaznícky portál pre prevádzkovateľa MDS

Pokračovanie prevádzky systému XMatik®.NET/ISOM a zákazníckeho portálu formou outsourcingu služieb pre prevádzkovateľa MDS, vrátane hostingu.
Odberateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 2019

XMatik®.NET/ISOM a zákaznícky portál pre prevádzkovateľa MDS

Pokračovanie prevádzky systému XMatik®.NET/ISOM a zákazníckeho portálu formou kontraktu softvér ako služba, vrátane hostingu.
Odberateľ: SPV100, s.r.o, Liptovský Mikuláš, 2019

XMatik®.NET/ISOM a zákaznícky portál pre prevádzkovateľa MDS

Pokračovanie prevádzky systému XMatik®.NET/ISOM a zákazníckeho portálu formou kontraktu softvér ako služba, vrátane hostingu.
Odberateľ: Slovenské cukrovary, s.r.o., Sereď, 2019

XMatik®.NET/ISOM a zákaznícky portál pre prevádzkovateľa MDS

Pokračovanie prevádzky systému XMatik®.NET/ISOM a zákazníckeho portálu formou kontraktu softvér ako služba, vrátane hostingu.
Odberateľ: KVARTET, a.s., Partizánske, 2019

XMatik®.NET/ISOM a zákaznícky portál pre prevádzkovateľa MDS

Pokračovanie technickej a technologickej podpory systému XMatik®.NET/ISOM a zákazníckeho portálu.
Odberateľ: GEON, a.s., Bratislava, 2019

XMatik®.NET/ISOM a zákaznícky portál pre prevádzkovateľa MDS

Pokračovanie technickej a technologickej podpory systému XMatik®.NET/ISOM a zákazníckeho portálu.
Odberateľ: ENSTRA, a. s., Žilina, 2019

XMatik®.NET/ISOM a zákaznícky portál pre prevádzkovateľa MDS

Pokračovanie prevádzky systému XMatik®.NET/ISOM a zákazníckeho portálu formou kontraktu softvér ako služba, vrátane hostingu.
Odberateľ: Development In Slovak Investments, s.r.o., Pezinok, 2019

XMatik®.NET/ISOM a zákaznícky portál pre prevádzkovateľa MDS

Pokračovanie prevádzky systému XMatik®.NET/ISOM a zákazníckeho portálu formou kontraktu softvér ako služba, vrátane hostingu.
Odberateľ: BBF energy, s.r.o., Spišská Nová Ves, 2019

XMatik®.NET/ISOM a zákaznícky portál pre prevádzkovateľa MDS

Pokračovanie prevádzky systému XMatik®.NET/ISOM a zákazníckeho portálu formou kontraktu softvér ako služba, vrátane hostingu.
Odberateľ: AB&B, s. r. o., Bratislava, 2019

Dodávka produktu XMtrade® V1.8 a služieb podpory prevádzky

Dodávka produktu XMtrade® V1.8 na podporu procesov dodávateľa elektriny v podmienkach trhu Slovenskej republiky. Súčasťou dodávky sú moduly pre nákup a predaj elektriny, komunikáciu so zúčtovateľom odchýlok, predikciu spotreby elektriny, správu bilančnej skupiny (zmluvné vzťahy a odberné miesta), zúčtovanie energií, fakturáciu (vrátane elektronickej faktúry), sledovanie platobnej disciplíny odberateľov, elektronickú komunikáciu s RDS pri zmene dodávateľa a iných procesoch. Pre produkčnú prevádzku produktu XMtrade® V1.8 v spoločnosti odberateľa sú tiež zabezpečené služby technickej a technologickej podpory.
Odberateľ: CYEB s.r.o., Komárno, 2019

Dodávka upgrade XMtrade® V1.8

Dodávka upgrade produktu XMtrade® V1.8 pre plnenie povinností z nariadenia GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Základný balík: zvýšenie bezpečnosti osobných údajov zmenou pravidiel prístupových práv užívateľov do systému XMtrade®, podpora šifrovania elektronickej komunikácie s RDS, zabezpečenie príloh v elektronickej komunikácii s odberateľmi (faktúry a upomienky). Rozšírený balík: Modul pre riadenie a správu práv dotknutých osôb a modul pre monitorovanie prístupu užívateľov XMtrade® k osobným údajom dotknutých osôb.
Odberateľ: Pow-en, a.s., Bratislava, 2018

Dodávka upgrade XMtrade® V1.8

Dodávka upgrade produktu XMtrade® V1.8 pre plnenie povinností z nariadenia GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Základný balík: zvýšenie bezpečnosti osobných údajov zmenou pravidiel prístupových práv užívateľov do systému XMtrade®, podpora šifrovania elektronickej komunikácie s RDS, zabezpečenie príloh v elektronickej komunikácii s odberateľmi (faktúry a upomienky). 
Odberateľ: Duslo Energy, s.r.o., Šaľa, 2018

Dodávka upgrade XMtrade® V1.8

Dodávka upgrade produktu XMtrade® V1.8 pre plnenie povinností z nariadenia GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Základný balík: zvýšenie bezpečnosti osobných údajov zmenou pravidiel prístupových práv užívateľov do systému XMtrade®, podpora šifrovania elektronickej komunikácie s RDS, zabezpečenie príloh v elektronickej komunikácii s odberateľmi (faktúry a upomienky). 
Odberateľ: Smart Energy Contractor SEC, a.s., Žilina, 2018

Dodávka upgrade XMtrade® V1.8

Dodávka upgrade produktu XMtrade® V1.8 pre plnenie povinností z nariadenia GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Základný balík: zvýšenie bezpečnosti osobných údajov zmenou pravidiel prístupových práv užívateľov do systému XMtrade®, podpora šifrovania elektronickej komunikácie s RDS, zabezpečenie príloh v elektronickej komunikácii s odberateľmi (faktúry a upomienky). 
Odberateľ: TWINLOGY, s.r.o., Žilina, 2018

Dodávka upgrade XMtrade® V1.8

Dodávka upgrade produktu XMtrade® V1.8 pre plnenie povinností z nariadenia GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Základný balík: zvýšenie bezpečnosti osobných údajov zmenou pravidiel prístupových práv užívateľov do systému XMtrade®, podpora šifrovania elektronickej komunikácie s RDS, zabezpečenie príloh v elektronickej komunikácii s odberateľmi (faktúry a upomienky). 
Odberateľ: Energy Europe, SE, Bratislava, 2018

Dodávka upgrade XMtrade® V1.8

Dodávka upgrade produktu XMtrade® V1.8 pre plnenie povinností z nariadenia GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Základný balík: zvýšenie bezpečnosti osobných údajov zmenou pravidiel prístupových práv užívateľov do systému XMtrade®, podpora šifrovania elektronickej komunikácie s RDS, zabezpečenie príloh v elektronickej komunikácii s odberateľmi (faktúry a upomienky). Rozšírený balík: Modul pre riadenie a správu práv dotknutých osôb a modul pre monitorovanie prístupu užívateľov XMtrade® k osobným údajom dotknutých osôb.
Odberateľ: BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o., Banská Bystrica, 2018

Dodávka upgrade XMtrade® V1.8

Dodávka upgrade produktu XMtrade® V1.8 pre plnenie povinností z nariadenia GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Základný balík: zvýšenie bezpečnosti osobných údajov zmenou pravidiel prístupových práv užívateľov do systému XMtrade®, podpora šifrovania elektronickej komunikácie s RDS, zabezpečenie príloh v elektronickej komunikácii s odberateľmi (faktúry a upomienky). Rozšírený balík: Modul pre riadenie a správu práv dotknutých osôb a modul pre monitorovanie prístupu užívateľov XMtrade® k osobným údajom dotknutých osôb.
Odberateľ: BUKÓZA ENERGO, a.s., Hencovce, 2018

Dodávka produktu XMtrade® V1.7 a služieb podpory prevádzky

Dodávka produktu XMtrade® V1.7 na podporu procesov dodávateľa elektriny v podmienkach trhu Slovenskej republiky. Súčasťou dodávky sú moduly pre nákup a predaj elektriny, komunikáciu so zúčtovateľom odchýlok, predikciu spotreby elektriny, správu bilančnej skupiny (zmluvné vzťahy a odberné miesta), zúčtovanie energií, fakturáciu (vrátane elektronickej faktúry), sledovanie platobnej disciplíny odberateľov, elektronickú komunikáciu s RDS pri zmene dodávateľa a iných procesoch a rozhranie s účtovným systémom OMEGA. Pre produkčnú prevádzku produktu XMtrade® V1.7 v spoločnosti odberateľa sú tiež zabezpečené služby technickej a technologickej podpory.
Odberateľ: Smart Energy Contractor SEC, a.s., Žilina, 2018

Dodávka produktu XMatik®.NET/ISND

Dodanie a implementácia produktu XMatik®.NET/ISND -  software pre elektoroenergetický dispečing na zabezpečovanie merania a vyhodnocovania spotreby elektriny
Odberateľ: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Bratislava, 2018

Dodávka produktu XMatik®.NET/ISED

Dodanie a implementácia produktu XMatik®.NET/ISED -  software pre elektoroenergetický dispečing na zabezpečovanie merania a vyhodnocovania spotreby elektriny
Odberateľ: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Bratislava , 2018

XMatik®.NET/ISOM a zákaznícky portál pre prevádzkovateľa MDS

Pokračovanie prevádzky systému XMatik®.NET/ISOM a zákazníckeho portálu formou kontraktu softvér ako služba, vrátane hostingu.
Odberateľ: AB&B, s. r. o., Bratislava, 2018

XMatik®.NET/ISOM a zákaznícky portál pre prevádzkovateľa MDS

Pokračovanie prevádzky systému XMatik®.NET/ISOM a zákazníckeho portálu formou outsourcingu služieb pre prevádzkovateľa MDS, vrátane hostingu.
Odberateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 2018

XMatik®.NET/ISOM a zákaznícky portál pre prevádzkovateľa MDS

Pokračovanie prevádzky systému XMatik®.NET/ISOM a zákazníckeho portálu formou kontraktu softvér ako služba, vrátane hostingu.
Odberateľ: BBF energy, s.r.o., Spišská Nová Ves, 2018

XMatik®.NET/ISOM a zákaznícky portál pre prevádzkovateľa MDS

Pokračovanie prevádzky systému XMatik®.NET/ISOM a zákazníckeho portálu formou kontraktu softvér ako služba, vrátane hostingu.
Odberateľ: KVARTET, a.s., Partizánske, 2018

XMatik®.NET/ISOM a zákaznícky portál pre prevádzkovateľa MDS

Pokračovanie prevádzky systému XMatik®.NET/ISOM a zákazníckeho portálu formou kontraktu softvér ako služba, vrátane hostingu.
Odberateľ: SPV100, s.r.o, Liptovský Mikuláš, 2018

XMatik®.NET/ISOM a zákaznícky portál pre prevádzkovateľa MDS

Pokračovanie prevádzky systému XMatik®.NET/ISOM a zákazníckeho portálu formou kontraktu softvér ako služba, vrátane hostingu.
Odberateľ: Development In Slovak Investments, s.r.o., Pezinok, 2018

XMatik®.NET/ISOM a zákaznícky portál pre prevádzkovateľa MDS

Pokračovanie prevádzky systému XMatik®.NET/ISOM a zákazníckeho portálu formou kontraktu softvér ako služba, vrátane hostingu.
Odberateľ: Slovenské cukrovary, s.r.o., Sereď, 2018

XMatik®.NET/ISOM a zákaznícky portál pre prevádzkovateľa MDS

Pokračovanie technickej a technologickej podpory systému XMatik®.NET/ISOM a zákazníckeho portálu.
Odberateľ: ENSTRA, a. s., Žilina, 2018

XMatik®.NET/ISOM a zákaznícky portál pre prevádzkovateľa MDS

Pokračovanie technickej a technologickej podpory systému XMatik®.NET/ISOM a zákazníckeho portálu.
Odberateľ: GEON, a.s., Bratislava, 2018

Dodávka XMatik®.NET/ISOM a zákazníckeho portálu pre prevádzkovateľa MDS

Komplexné riešenie na kľúč pre prevádzkovateľa MDS, ktorého súčasťou je sprevádzkovanie systému XMatik®.NET/ISOM formou kontraktu softvér ako služba. Zberová centrála XMatik®.NET/ISOM zabezpečuje prístup k meraným dátam z fakturačných meradiel a ich spracovanie. Úlohou systému je aj pravidelné nahlasovanie dát pre OKTE, SEPS, RDS a iných dodávateľov. Sprístupnenie dát pre koncových odberateľov je realizované cez moderný zákaznícky portál.
Odberateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, 2017

Dodávka XMatik®.NET/ISOM a zákazníckeho portálu pre prevádzkovateľa MDS

Komplexné riešenie na kľúč pre prevádzkovateľa MDS, ktorého súčasťou je sprevádzkovanie systému XMatik®.NET/ISOM formou kontraktu softvér ako služba a dodávka IMS elektromerov. Zberová centrála XMatik®.NET/ISOM zabezpečuje prístup k meraným dátam z fakturačných meradiel a ich spracovanie. Úlohou systému je aj pravidelné nahlasovanie dát pre OKTE, SEPS, RDS a iných dodávateľov. Sprístupnenie dát pre koncových odberateľov je realizované cez moderný zákaznícky portál.
Odberateľ: AB&B, s. r. o., Bratislava, 2017

Dodávka XMatik®.NET/ISOM a zákazníckeho portálu pre prevádzkovateľa MDS

Dodávka informačného systému obchodných meraní XMatik®.NET/ISOM pre podporu procesov prevádzkovateľa miestnej distribučnej  sústavy (MDS). Realizácia dodávky formou softvér ako služba vrátane hostingu. Súčasťou dodávky sú moduly pre správu koncových odberateľov (zmluva o pripojení, združená zmluva o dodávke a distribúcii), zúčtovanie energií, fakturáciu, sledovanie platobnej disciplíny odberateľov, elektronickú komunikáciu MDS s OKTE, SEPS a RDS. Sprístupnenie dát pre koncových odberateľov je realizované cez moderný zákaznícky portál.           
Odberateľ: Development In Slovak Investments, s.r.o., Pezinok, 2017

Dodávka XMatik®.NET/ISOM a zákazníckeho portálu pre prevádzkovateľa MDS

Komplexné riešenie na kľúč pre prevádzkovateľa MDS, ktorého súčasťou je sprevádzkovanie systému XMatik®.NET/ISOM formou kontraktu softvér ako služba a dodávka IMS elektromerov. Zberová centrála XMatik®.NET/ISOM zabezpečuje prístup k meraným dátam z fakturačných meradiel a ich spracovanie. Úlohou systému je aj pravidelné nahlasovanie dát pre OKTE, SEPS, RDS a iných dodávateľov. Sprístupnenie dát pre koncových odberateľov je realizované cez moderný zákaznícky portál.          
Odberateľ: SPV100, s.r.o., Liptovský Mikuláš, 2016

Dodávka XMatik®.NET/ISOM V15.3 a zákazníckeho portálu pre prevádzkovateľa MDS

Riešenie na kľúč pre MDS, ktorého súčasťou je okrem systému aj dodávka a montáž IMS elektromerov. Zberová centrála zabezpečuje prístup k meraným dátam z fakturačných meradiel a ich spracovanie. Pravidelné nahlasovanie dát pre OKTE, SEPS, RDS a iných dodávateľov je ďalšou z úloh systému XMatik®.NET/ISOM V15.3. Dáta pre koncových zákazníkov sú sprístupnené cez moderný zákaznícky portál.
Odberateľ: KVARTET, a.s., Partizánske, 2016

Dodávka XMatik®.NET/ISOM V15.3 a zákazníckeho portálu pre prevádzkovateľa MDS

Komplexné riešenie na kľúč pre prevádzkovateľa MDS, ktorého súčasťou je sprevádzkovanie systému XMatik®.NET/ISOM V15.3 a dodávka IMS elektromerov. Zberová centrála pre IMS zabezpečuje prístup k meraným dátam z fakturačných meradiel a ich spracovanie. Úlohou systému  XMatik®.NET/ISOM V15.3 je aj pravidelné nahlasovanie dát pre OKTE, SEPS, RDS a iných dodávateľov. Sprístupnenie dát pre koncových odberateľov je realizované cez moderný zákaznícky portál.          
Odberateľ: BBF energy, s.r.o., Spišská Nová Ves, 2016

Dodávka XMatik®.NET/ISOM V15.3 a zákazníckeho portálu pre prevádzkovateľa MDS

Riešenie na kľúč pre MDS, ktorého súčasťou je okrem systému XMatik®.NET/ISOM V15.3 aj dodávka a montáž IMS elektromerov. Zberová centrála zabezpečuje prístup k meraným dátam z fakturačných meradiel a ich spracovanie. Úlohou systému  XMatik®.NET/ISOM V15.3 je aj pravidelné nahlasovanie dát pre OKTE, SEPS, RDS a iných dodávateľov. Sprístupnenie dát pre koncových odberateľov je realizované cez moderný zákaznícky portál.           
Odberateľ: Slovenské cukrovary, s.r.o., Sereď, 2016

Dodávka XMatik®.NET/ISOM V15.3 a zákazníckeho portálu pre prevádzkovateľa MDS

Dodávka informačného systému obchodných meraní XMatik®.NET/ISOM V15.3 pre podporu procesov prevádzkovateľa miestnej distribučnej  sústavy (MDS). Súčasťou systému sú moduly pre správu koncových odberateľov, zúčtovanie energií, fakturáciu, sledovanie platobnej disciplíny odberateľov, elektronickú komunikáciu s OKTE, SEPS, RDS a inými dodávateľmi. Zberová centrála zabezpečuje pre XMatik®.NET/ISOM V15.3 prístup k meraným dátam z fakturačných meradiel. S účtovným systémom je realizovaná výmena údajov o faktúrach a spätne o prijatých platbách. Zákaznícky portál slúži na informovanie koncových odberateľov. Spoločnosť ENSTRA, a.s, patrí na Slovensku k lídrom v počte prevádzkovaných  miestnych distribučných sústav.
Odberateľ: ENSTRA, a. s., Žilina, 2016

Dodávka produktu XMtrade® V1.7 a služieb podpory prevádzky

Dodávka produktu XMtrade® V1.7 pre plnenie povinností z nariadenia REMIT. Súčasťou dodávky je evidencia veľkoobchodných kontraktov na trhu s elektrinou, identifikácia veľkoobchodných kontraktov podľa požiadaviek ACER, generovanie XML správ predpísaných špecifikáciou ACER, odosielanie XML správ do systému RRM, monitorovanie stavu nahlasovania údajov prostredníctvom Komunikačného modulu a prehľad histórie nahlasovania pre preukázanie plnenia si povinností pred kontrolnými orgánmi.
Odberateľ: Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom, 2016

Dodávka XMatik®.NET/ISOM V15.2 a zákazníckeho portálu pre prevádzkovateľa MDS

Dodávka informačného systému obchodných meraní XMatik®.NET/ISOM V15.2 pre podporu procesov prevádzkovateľa miestnej distribučnej  sústavy (MDS). Súčasťou dodávky sú moduly pre správu koncových odberateľov, zúčtovanie energií, fakturáciu, sledovanie platobnej disciplíny odberateľov, elektronickú komunikáciu s OKTE, SEPS, RDS a inými dodávateľmi. Rozhranie s odpočtovou databázou zabezpečuje pre XMatik®.NET/ISOM V15.2 prístup k meraným dátam z fakturačných meradiel. S účtovným systémom je realizovaná výmena údajov o faktúrach a spätne o prijatých platbách. Na informovanie koncových odberateľov slúži zákaznícky portál.
Odberateľ: GEON, a.s., Bratislava, 2016

Dodávka upgrade XMatik®.NET/ISOM

Dodávka upgrade produktu XMatik®.NET/ISOM pre plnenie povinností z nariadenia REMIT. Rozšírenie evidencie veľkoobchodných kontraktov na trhu s elektrinou o ich identifikáciu podľa požiadaviek ACER, generovanie XML správ predpísaných špecifikáciou ACER, odosielanie XML správ do systému RRM, monitorovanie stavu nahlasovania údajov prostredníctvom Komunikačného modulu a prehľad histórie nahlasovania pre preukázanie plnenia si povinností pred kontrolnými orgánmi.
Odberateľ: Duslo, a.s., Šaľa, 2016

Dodávka upgrade XMtrade® V1.7

Dodávka upgrade produktu XMtrade® V1.7 pre plnenie povinností z nariadenia REMIT. Rozšírenie evidencie veľkoobchodných kontraktov na trhu s elektrinou o ich identifikáciu podľa požiadaviek ACER, generovanie XML správ predpísaných špecifikáciou ACER, odosielanie XML správ do systému RRM, monitorovanie stavu nahlasovania údajov prostredníctvom Komunikačného modulu a prehľad histórie nahlasovania pre preukázanie plnenia si povinností pred kontrolnými orgánmi.
Odberateľ: BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o., Banská Bystrica, 2016

Dodávka produktu XMtrade® V1.7 a služieb podpory prevádzky

Dodávka produktu XMtrade® V1.7 pre plnenie povinností z nariadenia REMIT. Súčasťou dodávky je evidencia veľkoobchodných kontraktov na trhu s elektrinou, identifikácia veľkoobchodných kontraktov podľa požiadaviek ACER, generovanie XML správ predpísaných špecifikáciou ACER, odosielanie XML správ do systému RRM, monitorovanie stavu nahlasovania údajov prostredníctvom Komunikačného modulu a prehľad histórie nahlasovania pre preukázanie plnenia si povinností pred kontrolnými orgánmi.
Odberateľ: V-Elektra Slovakia, a.s., Martin, 2016

Dodávka produktu XMtrade® V1.7 a služieb podpory prevádzky

Dodávka produktu XMtrade® V1.7 pre plnenie povinností z nariadenia REMIT. Súčasťou dodávky je evidencia veľkoobchodných kontraktov na trhu s elektrinou, identifikácia veľkoobchodných kontraktov podľa požiadaviek ACER, generovanie XML správ predpísaných špecifikáciou ACER, odosielanie XML správ do systému RRM, monitorovanie stavu nahlasovania údajov prostredníctvom Komunikačného modulu a prehľad histórie nahlasovania pre preukázanie plnenia si povinností pred kontrolnými orgánmi.
Odberateľ: A.En. Slovensko s.r.o., Martin, 2016

Zákaznícky portál XMtrade®

Dodávka zákazníckeho portálu XMtrade® pre rozšírenie služieb dodávateľa energií smerom ku koncovým odberateľom. Realizácia dodávky formou softvér ako služba vrátane hostingu a služieb technickej a technologickej podpory. Zákaznícky portál poskytuje koncovým odberateľom najmä detailné informácie o faktúrach a ich stave, o odberných miestach a ich spotrebe. Sprístupňuje denne priebehové merania, čím je zároveň splnená povinnosť dodávateľa zabezpečiť odberateľom prístup k nameraným dátam z IMS.
Odberateľ: Pow-en, a.s., Bratislava, 2016

Dodávka produktu XMtrade® V1.7 a služieb podpory prevádzky

Dodávka produktu XMtrade® V1.7 pre plnenie povinností z nariadenia REMIT. Súčasťou dodávky je evidencia veľkoobchodných kontraktov na trhu s elektrinou a plynom, identifikácia veľkoobchodných kontraktov podľa požiadaviek ACER, generovanie XML správ predpísaných špecifikáciou ACER, odosielanie XML správ do systému RRM, monitorovanie stavu nahlasovania údajov prostredníctvom Komunikačného modulu cez elektronickú komunikáciu so systémom RRM a prehľad histórie nahlasovania pre preukázanie plnenia si povinností pred kontrolnými orgánmi.
Odberateľ: Pow-en, a.s., Bratislava, 2016

Zákaznícky portál XMtrade®

Dodávka zákazníckeho portálu XMtrade® pre rozšírenie služieb dodávateľa energií smerom ku koncovým odberateľom. Realizácia dodávky formou softvér ako služba vrátane hostingu a služieb technickej a technologickej podpory. Zákaznícky portál poskytuje koncovým odberateľom najmä detailné informácie o faktúrach a ich stave, o odberných miestach a ich spotrebe. Sprístupňuje denne priebehové merania, čím je zároveň splnená povinnosť dodávateľa zabezpečiť odberateľom prístup k nameraným dátam z IMS.
Odberateľ: AC energia s.r.o., Bratislava, 2015

Technická a technologická podpora prevádzky XMatik®.NET/ISOM V15.2

Poskytnutie technickej a technologickej podpory na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky produktu XMatik®.NET/ISOM V15.2 pre podporu procesov prevádzkovateľa miestnej distribučnej  sústavy (MDS). Dodávka bola realizovaná formou softvér ako služba.  
Odberateľ: ENERGY ONE, s. r. o., Bratislava, 2016

Podpora prevádzky produktu XMtrade®

Poskytnutie technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMtrade®, ktorý zabezpečuje procesy spoločnosti odberateľa pri výkone činností obchodníka s elektrinou.
Odberateľ: Zvolenská teplárenská, a.s., Zvolen, 2016

Podpora prevádzky produktu XMtrade®

Poskytnutie technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMtrade®, ktorý zabezpečuje procesy dodávateľa elektriny a plynu v podmienkach trhu Slovenskej republiky.
Odberateľ: AC energia s.r.o., Bratislava, 2016

Podpora prevádzky produktu XMtrade®

Poskytnutie technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMtrade®, ktorý zabezpečuje procesy dodávateľa elektriny a plynu v podmienkach trhu Slovenskej republiky.
Odberateľ: Pow-en, a.s., Bratislava, 2016

Podpora prevádzky produktu XMtrade®

Poskytnutie technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMtrade®, ktorý zabezpečuje procesy dodávateľa elektriny v podmienkach trhu Slovenskej republiky.
Odberateľ: Energy Europe, SE, Bratislava, 2016

Podpora prevádzky produktu XMtrade®

Poskytnutie technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMtrade®, ktorý zabezpečuje procesy dodávateľa elektriny v podmienkach trhu Slovenskej republiky.
Odberateľ: BUKÓZA ENERGO, a.s., Hencovce, 2016

Podpora prevádzky produktu XMtrade®

Poskytnutie technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMtrade®, ktorý zabezpečuje procesy dodávateľa elektriny v podmienkach trhu Slovenskej republiky.
Odberateľ: CARBOUNION SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava, 2016

Podpora prevádzky produktu XMtrade®

Poskytnutie technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMtrade®, ktorý zabezpečuje procesoy dodávateľa elektriny v podmienkach trhu Slovenskej republiky.
Odberateľ: Duslo Energy, s.r.o., Šaľa, 2016

Podpora prevádzky produktu XMtrade®

Poskytnutie technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMtrade®, ktorý zabezpečuje procesy dodávateľa elektriny v podmienkach trhu Slovenskej republiky.
Odberateľ: BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o., Banská Bystrica, 2016

Úprava a rozšírenie informačných systémov OKTE, a.s., v súlade s nariadením REMIT

Úprava a rozšírenie informačných systémov OKTE, a.s., v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (nariadenie REMIT). Dodávka zahŕňa úpravu XMtrade®/ISOT pre prípravu informácií o veľkoobchodných energetických produktoch obchodovaných na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou a implementáciu samotných reportovacích funkcionalít v komponente XMtrade®/RRM V7.1. Dodávka tiež zahŕňa implementáciu funkcionalít reportingu OTC transakcií a nominácií v komponente XMtrade®/RRM V7.2 a infraštruktúru, potrebnú pre jeho prevádzku.
Odberateľ: OKTE, a.s., Bratislava, 2015

Dodávka XMatik®.NET/ISOM V15.2 pre prevádzkovateľa MDS

Dodávka informačného systému obchodných meraní XMatik®.NET/ISOM V15.2 pre podporu procesov prevádzkovateľa miestnej distribučnej  sústavy (MDS). Realizácia dodávky formou softvér ako služba vrátane hostingu a služieb technickej a technologickej podpory. Súčasťou dodávky sú moduly pre správu koncových odberateľov (zmluva o pripojení, združená zmluva o dodávke a distribúcii), zúčtovanie energií, fakturáciu (vrátane elektronickej faktúry a elektronického podpisu), sledovanie platobnej disciplíny odberateľov, elektronickú komunikáciu MDS s OKTE, SEPS a PDS. Rozhranie so systémom merania a regulácie zabezpečuje pre XMatik®.NET/ISOM V15.2 prístup k meraným dátam z fakturačných meradiel. Pre ERP systém SAP sú sprístupňované údaje o faktúrach a platobnej disciplíne odberateľov.
Odberateľ: ENERGY ONE, s. r. o., Bratislava, 2015

Podpora prevádzky produktu XMtrade®

Poskytnutie technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMtrade®, ktorý zabezpečuje procesy spoločnosti odberateľa pri výkone činností obchodníka s elektrinou.
Odberateľ: Zvolenská teplárenská, a.s., Zvolen, 2015

Dodávka produktu XMtrade® V1.6 a služieb podpory prevádzky

Dodávka produktu XMtrade® V1.6 na podporu procesov dodávateľa elektriny v podmienkach trhu Slovenskej republiky. Súčasťou dodávky sú moduly pre správu bilančnej skupiny, zúčtovanie energií, fakturáciu (vrátane elektronickej faktúry), sledovanie platobnej disciplíny odberateľov, elektronickú komunikáciu s PDS pri zmene dodávateľa a iných procesoch a rozhranie s účtovným systémom OMEGA. Pre produkčnú prevádzku produktu XMtrade® V1.6 v spoločnosti odberateľa sú tiež zabezpečené služby technickej a technologickej podpory.
Odberateľ: AC energia s.r.o., Bratislava, 2015

Podpora prevádzky produktu XMtrade®

Poskytnutie technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMtrade®, ktorý zabezpečuje procesy dodávateľa elektriny a plynu v podmienkach trhu Slovenskej republiky.
Odberateľ: Pow-en, a.s., Bratislava, 2015

Podpora prevádzky produktu XMtrade®

Poskytnutie technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMtrade®, ktorý zabezpečuje procesy dodávateľa elektriny v podmienkach trhu Slovenskej republiky.
Odberateľ: Energy Europe, SE, Bratislava, 2015

Podpora prevádzky produktu XMtrade®

Poskytnutie technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMtrade®, ktorý zabezpečuje procesy dodávateľa elektriny v podmienkach trhu Slovenskej republiky.
Odberateľ: BUKÓZA HOLDING, a.s., Hencovce, 2015

Podpora prevádzky produktu XMtrade®

Poskytnutie technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMtrade®, ktorý zabezpečuje procesy dodávateľa elektriny v podmienkach trhu Slovenskej republiky.
Odberateľ: CARBOUNION SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava, 2015

Podpora prevádzky produktu XMtrade®

Poskytnutie technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMtrade®, ktorý zabezpečuje procesoy dodávateľa elektriny v podmienkach trhu Slovenskej republiky.
Odberateľ: Duslo Energy, s.r.o., Šaľa, 2015

Podpora prevádzky produktu XMtrade®

Poskytnutie technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMtrade®, ktorý zabezpečuje procesy dodávateľa elektriny v podmienkach trhu Slovenskej republiky.
Odberateľ: BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o., Banská Bystrica, 2015

Rozšírenie informačných systémov OKTE, a.s.

Rozšírenie informačných systémov XMtrade®/ISZO, XMtrade®/ISOT, XMtrade®/ISOM a XMtrade®/ISCF o nové funkčnosti, ktoré vyplývajú zo zmien v aktualizovanom Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s. Nové funkčnosti zároveň vychádzajú zo skúseností s doterajšou prevádzkou systémov a zohľadňujú aj námety účastníkov trhu.
Odberateľ: OKTE, a.s., Bratislava, 2014

Podpora prevádzky produktu XMtrade®

Poskytnutie technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMtrade®, ktorý zabezpečuje procesy spoločnosti odberateľa pri výkone činností obchodníka s elektrinou.
Odberateľ: Zvolenská teplárenská, a.s., Zvolen, 2014

Rozšírenie infraštruktúry

Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti prevádzky informačných systémov spoločnosti OKTE, a.s. , pre ktoré zmluvne zabezpečujeme komplexnú podporu prevádzky v režime 24x7.  Ide o komponenty pre zvýšenie bezpečnosti infraštruktúry a pre kompletizáciu úplného aktívneho metroklastra sieťovej infraštruktúry.
Odberateľ: OKTE, a.s., Bratislava, 2014

Dodávka produktu XMtrade® V1.5 a služieb podpory prevádzky

Dodávka produktu XMtrade® V1.5 na podporu procesov dodávateľa plynu v podmienkach trhu Slovenskej republiky. Súčasťou dodávky sú moduly pre správu bilančnej skupiny, fakturáciu, zúčtovanie energií, elektronickú komunikáciu s PDS a sledovanie platobnej disciplíny odberateľov. Pre produkčnú prevádzku produktu XMtrade® V1.5 v spoločnosti odberateľa boli tiež rozšírené služby technickej a technologickej podpory.
Odberateľ: Pow-en, a.s., Bratislava, 2014

Dodávka produktu XMtrade® V1.5 a služieb podpory prevádzky

Dodávka produktu XMtrade® V1.5 na podporu procesov dodávateľa elektriny v podmienkach trhu Slovenskej republiky. Súčasťou dodávky sú moduly pre správu denných diagramov, správu bilančnej skupiny, fakturáciu, zúčtovanie energií, elektronickú komunikáciu s PDS (zmena dodávateľa a ďalšie procesy) a sledovanie platobnej disciplíny odberateľov. Pre produkčnú prevádzku produktu XMtrade® V1.5 v spoločnosti odberateľa sú tiež zabezpečené služby technickej a technologickej podpory.
Odberateľ: Energy Europe, SE, Bratislava, 2014

Podpora prevádzky produktu XMtrade®

Poskytnutie technickej a technologickej podpory produktu XMtrade®, ktorý zabezpečuje správu kontraktov a denných diagramov, správu bilančnej skupiny, fakturáciu, zúčtovanie energií, správu financií, sledovanie platobnej disciplíny odberateľov a uplatňovanie sankcií, poštové služby a elektronická komunikácia s PDS (zmena dodávateľa a ďalšie procesy).
Odberateľ: BUKÓZA HOLDING, a.s., Hencovce, 2014

Podpora prevádzky produktu XMtrade®

Poskytnutie technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMtrade®, ktorý zabezpečuje procesy spoločnosti odberateľa pri výkone činností obchodníka s elektrinou.
Odberateľ: CARBOUNION SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava, 2014

Podpora prevádzky produktu XMtrade®

Poskytnutie technickej a technologickej podpory produktu XMtrade®, ktorý zabezpečuje podporu procesov dodávateľa elektriny v podmienkach trhu Slovenskej republiky pre  správu kontraktov a denných diagramov, správu bilančnej skupiny, fakturáciu (vrátane elektronickej faktúry), zúčtovanie energií, elektronickú komunikáciu s PDS (zmena dodávateľa a ďalšie procesy) a správu meraných dát.
Odberateľ: Duslo Energy, s.r.o., Šaľa, 2014

Podpora prevádzky produktu XMtrade®

Poskytnutie technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMtrade®, ktorý zabezpečuje podporu procesov obchodníka a dodávateľa elektriny pre správu financií, sledovanie platobnej disciplíny odberateľov a uplatňovanie sankcií vo vyúčtovacích faktúrach.
Odberateľ: Pow-en, a.s., Bratislava, 2014

Podpora prevádzky produktu XMtrade®

Poskytnutie technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMtrade®, ktorý zabezpečuje procesy spoločnosti odberateľa pri výkone činností obchodníka a dodávateľa elektriny.
Odberateľ: BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o., Banská Bystrica, 2014

Dodávka produktu XMtrade® V1.5 a služieb podpory prevádzky

Dodávka produktu XMtrade® V1.5 na podporu procesov dodávateľa elektriny v podmienkach trhu Slovenskej republiky. Súčasťou dodávky sú moduly pre správu kontraktov a denných diagramov, správu bilančnej skupiny, fakturáciu (vrátane elektronickej faktúry), zúčtovanie energií, elektronickú komunikáciu s PDS (zmena dodávateľa a ďalšie procesy) a správu meraných dát. Pre produkčnú prevádzku produktu XMtrade® V1.5, v spoločnosti odberateľa, sú tiež zabezpečené služby technickej a technologickej podpory.
Odberateľ: Duslo Energy, s.r.o., Šaľa, 2013

Výmena dát medzi XMtrade® a účtovným systémom FIBU

Rozšírenie informačného systému XMtrade® o automatizované rozhranie s účtovným systémom FIBU. V smere XMtrade® -> FIBU je zabezpečený prenos informácií o vystavených faktúrach (vrátane jednotlivých zložiek ceny elektriny) a v opačnom smere prenos informácií o prijatých úhradách. Súčasťou dodávky je implementácia funkcií a nástrojov na zabezpečenie ochrany a vylúčenie neautorizovaných zmien faktúr, ktoré boli odoslané do účtovníctva.
Odberateľ: Pow-en, a.s., Bratislava, 2013

Podpora prevádzky produktu XMtrade®

Poskytnutie technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMtrade®, ktorý zabezpečuje procesy spoločnosti odberateľa pri výkone činností obchodníka a dodávateľa elektriny.
Odberateľ: BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o., Banská Bystrica, 2013

Upgrade modulu Denné diagramy produktu XMtrade®

Podpora vnútrodennej registrácie denných diagramov samostatne pre každú obchodnú hodinu v súlade s vyhláškou ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom.
Odberateľ: Pow-en, a.s., Bratislava, 2013

Podpora legislatívnych zmien v produkte XMatik®.NET/ISOM

Implementáciou najnovších legislatívnych zmien do informačného systému obchodu a meraní XMatik®.NET/ISOM odberateľa SEPS, vznikla nová rozšírená verzia systému, prispôsobená novej legislatíve, hlavne Vyhláške ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom a novému Prevádzkovému poriadku OKTE, a.s. Systém poskytne prevádzkovateľovi prenosovej sústavy tiež informácie o spôsobe, rozsahu a štruktúre nameraných údajov na meranom mieste.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2013

Dodávka prevádzkovej infraštruktúry

Dodávka, inštalovanie a oživenie technických prostriedkov, systémového a databázového softvéru spoločnosti OKTE, a.s. Architektúra novej infraštruktúry, navrhnutá ako aktívny metroklaster v dvoch oddelených lokalitách, je prispôsobená náročným požiadavkám na extrémne výkony, zaťaženie, spracovanie veľkého množstva dát a vysokú dostupnosť nových informačných systémov Operátora meraní (ISOM) a Centrálnej fakturácie (ISCF).
Odberateľ: OKTE, a.s., Bratislava 2013

Implementácia nového režimu zúčtovania odchýlok

Rozšírenie informačného systému XMtrade®/ISZO o podporu nového režimu zúčtovania odchýlok s účinnosťou od 1.1.2014. Podmienkou rozšírenia je aj zachovanie režimu platného pre rok 2013, aby bolo možné zabezpečiť konečné zúčtovanie odchýlok podľa pravidiel platných v danom období.
Informačný systém bude dodaný vo verzii XMtrade®/ISZO V2.5.3.
Odberateľ: OKTE, a.s., Bratislava 2013

Rozšírenie produktu XMtrade®

Dodávka rozšírenia produktu XMtrade® V1.5 pre zabezpečenie elektronickej komunikácie s odberateľmi tovarov a služieb - elektronická faktúra a upomienka.
Odberateľ: Pow-en, a.s., Bratislava, 2013

Podpora prevádzky produktu XMtrade®

Poskytnutie technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMtrade®, ktorý zabezpečuje procesy spoločnosti odberateľa pri výkone činností obchodníka s elektrinou.
Odberateľ: Zvolenská teplárenská, a.s., Zvolen, 2013

Rozšírenie produktu XMtrade® a podpora prevádzky

Dodávka modulov produktu XMtrade® V1.5 na podporu procesov obchodníka a dodávateľa elektriny pre správu financií, sledovanie platobnej disciplíny odberateľov a uplatňovanie sankcií vo vyúčtovacích faktúrach. Poskytnutie technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMtrade®.
Odberateľ: Pow-en, a.s., Bratislava, 2013

Podpora prevádzky produktu XMtrade®

Poskytnutie technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMtrade®, ktorý zabezpečuje procesy spoločnosti odberateľa pri výkone činností obchodníka s elektrinou.
Odberateľ: CARBOUNION SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava, 2013

Servisné služby zabezpečujúce správnu, spoľahlivú a bezpečnú prevádzku informačných systémov objednávateľa

Dodávka servisných služieb a podpory v režime 24x7 v dvoch častiach: Podpora produktívnej prevádzky ISO, zaistenie prevádzky a údržby ISO vrátane implementácie legislatívnych zmien a zaistenie rozvoja ISO vrátane podpory prevádzky integrovaného krátkodobého denného trhu s elektrinou v spoločnej obchodnej zóne CZ-SK-HU. Podpora produktívnej prevádzky KIS vrátane prislúchajúcej technickej infraštruktúry, zaistenie prevádzky a údržby KIS.
Odberateľ: OKTE, a.s., Bratislava, 2013

Podpora prevádzky produktu XMtrade®

Poskytnutie technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMtrade®, ktorý zabezpečuje procesy spoločnosti odberateľa pri výkone činností obchodníka a dodávateľa elektriny a zemného plynu.
Odberateľ: Vaša energia, s.r.o., Bratislava, 2013

Dodávka KIS

Dodávka rozšírenia Kancelárskeho informačného systému (KIS), ktorá pozostáva z nového HW, montáže, oživenia dodaného HW, testov a skúšok a uvedenia celého diela do prevádzky.
Odberateľ: OKTE, a.s., Bratislava, 2012

Dodávka technickej infraštruktúry pre informačný systém Operátor merania (ISOM) a Centrálna fakturácia (ISCF)

Dodávka technickej infraštruktúry, teda HW, systémového a databázového prostredia (produkty spoločností Microsoft a Oracle) pre ISOM a ISCF na báze produktu XMtrade®. Súčasťou dodávky je oživenie HW, testy, skúšky a uvedenie celého diela do prevádzky.
Odberateľ: OKTE, a.s., Bratislava, 2012

Podpora prevádzky produktu XMtrade®

Poskytnutie technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMtrade®, ktorý zabezpečuje procesy spoločnosti odberateľa pri výkone činností obchodníka a dodávateľa elektriny.
Odberateľ: BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o., Banská Bystrica, 2011

Servisné služby zabezpečujúce správnu, spoľahlivú a bezpečnú prevádzku informačných systémov objednávateľa

Dodávka servisných služieb a podpory v režime 24x7 v dvoch častiach: Podpora produktívnej prevádzky ISO, zaistenie prevádzky a údržby ISO vrátane implementácie legislatívnych zmien a zaistenie rozvoja ISO vrátane podpory prevádzky integrovaného krátkodobého denného trhu s elektrinou v spoločnej obchodnej zóne CZ-SK-HU. Podpora produktívnej prevádzky KIS vrátane prislúchajúcej technickej infraštruktúry, zaistenie prevádzky a údržby KIS.
Odberateľ: OKTE, a. s., Bratislava, 2012

Implementácia režimu intraday v systéme zúčtovania odchýlok

Dodávka rozšírenia súčasného informačného systému o implementáciu nových funkcionalít systému XMtrade®/ISZO . Informačný systém bude dodaný vo verzii XMtrade®/ISZO V2.5.2.
Odberateľ: OKTE, a.s., Bratislava, 2012

Dodávka produktu XMtrade® V1.5

Dodávka produktu XMtrade® V1.5 na podporu procesov obchodníka a dodávateľa elektriny v podmienkach trhu Slovenskej republiky. Súčasťou dodávky sú moduly pre správu kontraktov a denných diagramov, správu bilančnej skupiny, fakturáciu, zúčtovanie energií, správu financií, sledovanie platobnej disciplíny odberateľov a uplatňovanie sankcií, poštové služby a elektronická komunikácia s PDS (zmena dodávateľa a ďalšie procesy).
Odberateľ: BUKÓZA HOLDING, a.s., Hencovce, 2012

Podpora prevádzky produktu XMtrade®

Poskytnutie technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMtrade®, ktorý zabezpečuje procesy spoločnosti odberateľa pri výkone činností obchodníka s elektrinou.
Odberateľ: Zvolenská teplárenská, a.s., Zvolen, 2012

Rozšírenie produktu XMtrade® a podpora prevádzky

Dodávka modulov produktu XMtrade® V1.5 na podporu procesov obchodníka a dodávateľa elektriny pre správu financií, sledovanie platobnej disciplíny odberateľov a uplatňovanie sankcií vo vyúčtovacích faktúrach. Poskytnutie technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMtrade®.
Odberateľ: Pow-en, a.s., Bratislava, 2012

Podpora prevádzky produktu XMtrade®

Poskytnutie technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMtrade®, ktorý zabezpečuje procesy spoločnosti odberateľa pri výkone činností obchodníka s elektrinou.
Odberateľ: CARBOUNION SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava, 2012

Rozšírenie slovensko-českého denného trhu s elektrinou o Maďarsko

Dodávka produktu XMtrade®/ISOT V3.7 ako rozšírenia prevádzkovaného Informačného systému organizátora trhu. Dodaný produkt podporuje prepojenie denných trhov medzi SR, ČR a Maďarskom metódou market coupling.
Odberateľ: OKTE, a.s., Bratislava, 2012

Dodávka produktu XMtrade® V1.5

Dodávka produktu XMtrade® V1.5 na podporu procesov dodávateľa elektriny v podmienkach trhu Českej republiky. Súčasťou dodávky sú moduly pre správu bilančnej skupiny, fakturáciu, zúčtovanie energií, správu financií a elektronická komunikácia s OTE.
Odberateľ: BCF - ENERGY s.r.o. , Hranice, 2012

Rozšírenie Informačného systému organizátora trhu

Rozšírenie prevádzkovaného informačného systému na báze produktu XMtrade®/ISZO V2.5 a implementácia nového modelu zúčtovania odchýlok.
Odberateľ: OKTE, a.s., Bratislava, 2011

Podpora prevádzky produktu XMtrade®

Poskytnutie technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMtrade®, ktorý zabezpečuje procesy spoločnosti odberateľa pri výkone činností obchodníka a dodávateľa elektriny a plynu.
Odberateľ: Energetické Centrum a.s., Bratislava, 2011

Rozšírenie Informačného systému organizátora trhu

Rozšírenie Informačného systému organizátora trhu na báze produktu XMtrade®/ISOT. Objednávateľ uskutočňuje v súlade s európskymi štandardmi a odporučeniami, po dohode príslušných regulátorov zmeny a rozšírenia, ktorými sa na organizovanom dennom trhu na Slovensku a v Čechách zavádzajú záporné ceny pre obchodovanie s elektrinou.
Odberateľ: OKTE, a.s., Bratislava, 2011

Podpora prevádzky produktu XMtrade®

Poskytnutie technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMtrade®, ktorý zabezpečuje procesy spoločnosti odberateľa pri výkone činností obchodníka a dodávateľa elektriny.
Odberateľ: BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o., Banská Bystrica, 2011

Podpora prevádzky produktu XMtrade®

Poskytnutie technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMtrade®, ktorý zabezpečuje procesy spoločnosti odberateľa pri výkone činností obchodníka a dodávateľa elektriny a plynu.
Odberateľ: MAGNA E. A. s.r.o., Piešťany, 2011

Podpora prevádzky KIS

Podpora prevádzky Kancelárskeho Informačného Systému (KIS). Efektivita poskytovanej služby je dosahovaná úzkou integráciou s podporou prevádzky infraštruktúry informačných systémov zúčtovania odchýlok a organizácie denného krátkodobého trhu s elektrinou na báze produktov XMtrade®/ISOT a XMtrade®/ISZO.
Odberateľ: OKTE, a.s., Bratislava, 2011

Podpora prevádzky produktu XMtrade®

Poskytnutie technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMtrade®, ktorý zabezpečuje procesy spoločnosti odberateľa pri výkone činností obchodníka a dodávateľa elektriny.
Odberateľ: Pow-en, a.s., Bratislava, 2011

Dodávka produktu XMtrade® V1.5

Dodávka produktu XMtrade® V1.5 na podporu procesov dodávateľa plynu. Súčasťou dodávky sú moduly pre správu bilančnej skupiny, zúčtovanie energií, fakturáciu, správu financií a tiež poskytnutie ročnej technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMtrade®.
Odberateľ: Energetické Centrum a.s., Bratislava, 2011

Podpora prevádzky produktu XMtrade®

Poskytnutie technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMtrade®, ktorý zabezpečuje procesy spoločnosti odberateľa pri výkone činností obchodníka s elektrinou.
Odberateľ: CARBOUNION SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava, 2011

Podpora prevádzky Informačného systému organizátora trhu

Dodávka služieb podpory prevádzky Informačného systému zúčtovateľa odchýlok na báze produktu XMtrade®/ISZO V2.4. Služby podpory zahrňujú podporu na dodanú technickú infraštruktúru, programové vybavenie tretích strán, prevádzku a rozvoj informačného systému a biznis procesov zákazníka v režime 24x7.
Odberateľ: OKTE, a.s., Bratislava, 2011

Podpora prevádzky Informačného systému organizátora trhu

Dodávka služieb podpory prevádzky Informačného systému organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na báze produktu XMtrade®/ISOT V3.4. Služby podpory zahrňujú podporu na dodanú technickú infraštruktúru, programové vybavenie tretích strán, prevádzku a rozvoj informačného systému a biznis procesov zákazníka v režime 24x7.
Odberateľ: OKTE, a.s., Bratislava, 2011

Dodávka Informačného systému organizátora trhu

Dodávka produktu XMtrade®/ISOT, prevodom licenčných práv, ktorého portálová časť je dostupná na www.isot.sk, pre podporu procesov organizovaného denného trhu s elektrinou na Slovensku. Systém zabezpečuje automatizované zosúhlasenie objednávok na nákup a predaj a optimalizuje výslednú cenu denných kontraktov. Informačný systém XMtrade®/ISOT V3.4 podporuje prepojenie denných trhov medzi SR a ČR metódou Market Coupling.
Odberateľ: OKTE, a.s., Bratislava, 2011

Dodávka produktu XMtrade®/ISZO V2.4

Dodávka Informačného systému zúčtovania odchýlok prevodom licenčných práv. Portál informačného systému XMtrade®/ISZO poskytuje priestor pre publikovanie verejných a neverejných údajov súvisiacich so zúčtovaním odchýlok. Verejné údaje sú voľne prístupné bez obmedzení, pričom neverejné údaje sú prístupné výlučne príslušných subjektom zúčtovania, dodávateľom regulačnej elektriny a poskytovateľom dát. Ďalším využitím portálu je sprístupnenie alternatívnych rozhraní pre výmenu energetických dát, nevyhnutných pre procesy zúčtovania odchýlok.
Odberateľ: OKTE, a.s., Bratislava, 2011

Podpora legislatívnych zmien v produkte XMtrade®/ISZO

Implementácia legislatívnych zmien, ktoré majú vplyv na procesy zúčtovania odchýlok a ich účinnosť je od 1.1.2011.
Systém XMtrade®/ISZO poskytne prevádzkovateľom sústav nový spôsob nahlasovania nameraných údajov, ktorý obsahuje členenie podľa typu merania (A,B,C) ako aj informáciu o uplatnení náhradných hodnôt. Systém bude vyhodnocovať a zverejňovať informácie o nepresnosti v nameraných údajoch medzi denným a mesačným zúčtovaním odchýlky. V rámci dennej registrácie denných diagramov budú subjekty zúčtovania nahlasovať už len vnútroštátne realizácie a systém pre cezhraničné prenosy bude poskytovať údaje v členení po jednotlivých subjektoch zúčtovania. Implementácia zahrňuje aj evidenciu obchodných hodín s obmedzujúcimi opatreniami SED PPS, v ktorých sa zúčtovanie odchýlky nerealizuje. Ďalšie zmeny sa týkajú zverejňovania príslušných druhov typových diagramov dodávky elektriny, alebo skrátenia obdobia pre konečné zúčtovanie odchýlok.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2010

Dodávka produktu XMtrade® V1.5

Dodávka produktu XMtrade® V1.5 na podporu procesov obchodovania s plynom. Súčasťou dodávky sú moduly pre správu bilančnej skupiny, zúčtovanie energií, fakturáciu, správu kontraktov a nomináciu distribúcie plynu. Dodávka je úspešným pokračovaním spolupráce so spoločnosťou odberateľa MAGNA E. A., s.r.o. na základe vyhlásenia o kvalite produktu XMtrade® pre obchodníka a dodávateľa elektriny.
Odberateľ: MAGNA E. A., s.r.o., Piešťany, 2010

Dodávka produktu XMtrade® V1.5

Dodávka produktu XMtrade® V1.5 na podporu procesov obchodovania s elektrinou a plynom. Súčasťou dodávky sú moduly pre správu kontraktov, denných diagramov, správu bilančnej skupiny, fakturáciu, zúčtovanie energií, správu financií a meraní.
Odberateľ: Vaša energia s.r.o. , Bratislava, 2010

Podpora prevádzky produktu XMtrade®

Poskytnutie technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMtrade®, ktorý zabezpečuje procesy spoločnosti odberateľa pri činnostiach obchodníka a dodávateľa elektriny. Podpora prevádzky produktu XMtrade® prebieha súčasne s komplexnou servisnou podporou informačných a komunikačných technológií spoločnosti odberateľa.
Odberateľ: MAGNA E. A., s.r.o., Piešťany, 2010

Podpora prevádzky Informačného systému organizátora trhu

Dodávka služieb podpory prevádzky Informačného systému zúčtovateľa odchýlok na báze produktu XMtrade®/ISZO V2.4 a Informačného systému organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na báze produktu XMtrade®/ISOT V3.4. Služby podpory zahrňujú podporu na dodanú technickú infraštruktúru, programové vybavenie tretích strán, prevádzku a rozvoj informačného systému a biznis procesov zákazníka v režime 24x7.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2010

Dodávka produktu XMtrade® V1.5

Dodávka produktu XMtrade® V1.5 na podporu procesov obchodovania s elektrinou. Súčasťou dodávky sú moduly pre správu kontraktov, denných diagramov, správu bilančnej skupiny, fakturáciu, zúčtovanie energií, správu meraní, plánovanie odberu a dodávky a optimalizáciu nákupu.
Odberateľ: BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o., Banská Bystrica, 2010

Dodávka produktu XMtrade® V1.4

Dodávka produktu XMtrade® V1.4 na podporu procesov obchodovania s elektrinou a plynom. Dodané moduly zabezpečia správu kontraktov, denných diagramov, správu bilančnej skupiny, zúčtovanie energií, fakturáciu, meranie a plánovanie odberu a dodávky a optimalizáciu nákupu.
Odberateľ: České Energetické Centrum a.s., Praha, 2010

Dodávka produktu XMtrade® V1.4

Dodávka a nasadenie produktu XMtrade® V1.4 na podporu procesov obchodovania s elektrinou. Dodané moduly produktu zabezpečujú predovšetkým správu kontraktov, tvorbu, registráciu a automatizované zasielanie denných diagramov, správu bilančnej skupiny, fakturačné procesy, správu merania a plánovania odberu a dodávky a optimalizáciu nákupu.
Odberateľ: FLM Management a. s., Bratislava, 2009

Podpora prevádzky Informačného systému organizátora trhu

Dodávka služieb podpory prevádzky Informačného systému organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na báze produktu XMtrade®/ISOT V3.4. Služby podpory zahrňujú podporu na dodanú technickú infraštruktúru, programové vybavenie tretích strán, prevádzku a rozvoj informačného systému a biznis procesov zákazníka v režime 24x7.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2009

Dodávka produktu XMtrade® V1.3

Dodávka a nasadenie produktu XMtrade® V1.3 na podporu procesov obchodovania s elektrinou. Dodané moduly zabezpečujú správu kontraktov, správu denných diagramov, správu merania a plánovania odberu a dodávky.
Odberateľ: Zvolenská teplárenská, a.s., Zvolen, 2009

Dodávka Informačného systému organizátora trhu

Dodávka produktu XMtrade®/ISOT, ktorého portálová časť je dostupná na www.isot.sk, pre podporu procesov organizovaného denného trhu s elektrinou na Slovensku. Systém zabezpečuje automatizované zosúhlasenie objednávok na nákup a predaj a optimalizuje výslednú cenu denných kontraktov. Informačný systém XMtrade®/ISOT V3.4 podporuje prepojenie denných trhov medzi SR a ČR metódou market coupling.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2009

Dodávka Informačného systému Elektroenergetického dispečingu

Zriadenie a sprevádzkovanie Elektroenergetického dispečingu s možnosťou rozšírenia projektu o Obchodný dispečing. Informačný systém Elektroenergetického dispečingu zabezpečuje predovšetkým zber, spracovanie, vyhodnocovanie, predikciu a archiváciu údajov o spotrebe elektriny jednotlivých hnacích dráhových vozidiel, elektrických predkurovacích zariadení, ďalej spracovanie štatistických výstupov, odberových kriviek, monitorovanie limitných parametrov pri odbere elektriny, a tiež poskytuje výstupy potrebné v procese zabezpečenia dodávok a distribúcie elektriny v súlade s legislatívou, smernicami a pravidlami subjektov na trhu s elektrinou.
Odberateľ: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. , Bratislava, 2009

Podpora obchodovania na trhu s elektrinou pomocou produktu XMtrade® V1.3

Dodávka a nasadenie produktu XMtrade® V1.3 na podporu procesov obchodovania s elektrinou. Pokrýva procesy správa obchodných partnerov a kontraktov, tvorbu, registráciu a automatizované zasielanie denných diagramov.
Odberateľ: CARBOUNION SLOVAKIA, spol. s r.o. , Bratislava, 2009

Podpora procesov dodávkou produktu XMtrade® V1.3

Dodávka produktu XMtrade® V1.3 na podporu procesov odberateľa ako lokálneho distribútora a veľkoodberateľa energií. Dodané moduly produktu zabezpečujú podporu pre správu obchodných partnerov a kontraktov, správu denných diagramov a ich tvorbu, registráciu a automatizované zasielanie, správu bilančnej skupiny, odberateľov, odberných miest, zúčtovanie energií, tvorbu faktúr a prepojenie na ekonomický systém podniku SAP.
Odberateľ: Duslo, a.s., Šaľa, 2009

Dodávka produktu XMtrade® V1.3

Dodávka a nasadenie produktu XMtrade® na podporu procesov obchodovania a dodávky na trhu s elektrinou. Dodané moduly produktu zabezpečujú procesy odberateľa, predovšetkým správu obchodných partnerov a kontraktov, tvorbu, registráciu a automatizované zasielanie denných diagramov, správu bilančnej skupiny, odberateľov, odberných miest, fakturačné procesy, správu merania a plánovania odberu a dodávky a optimalizáciu nákupu.
Odberateľ: PB Power Trade, a.s., Žilina, 2009

Podpora prevádzky Informačného systému zúčtovania odchýlok

Dodávka služieb podpory prevádzky Informačného systému zúčtovania odchýlok na báze produktu XMtrade®/ISZO V2.4. Služby podpory zahrňujú podporu na dodanú technickú infraštruktúru, programové vybavenie tretích strán, prevádzku a rozvoj informačného systému a biznis procesov zákazníka v režime 24x7.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2009

Dodávka produktu XMtrade® V1.3

Dodávka a nasadenie produktu XMtrade® V1.3 na podporu funkcie spoločnosti ako obchodníka a dodávateľa na trhu s elektrinou. Pokrýva všetky základné procesy uvedených rolí, predovšetkým správu obchodných partnerov a kontraktov, správu bilančnej skupinu, generovanie, registráciu a zasielanie denných diagramov, rozúčtovanie elektriny, distribučných služieb, všetky fakturačné procesy, cezhraničné prenosy s alokáciou kapacít a registráciou prenosov a optimalizačné funkcie.
Odberateľ: Pow-en, a.s., Bratislava, 2008

Dodávka produktu XMtrade®/ISZO V2.4

Dodávka inovácie Informačného systému zúčtovania odchýlok. Produkt XMtrade®/ISZO V2.4 bude dostupný účastníkom trhu s elektrinou od 1.1.2009 do 31.3.2009 v paralelnom režime spoločne s pôvodnou verziou Informačného systému zúčtovania odchýlok.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2008

Dodávka produktu XMtrade® V1.3

Dodávka a nasadenie produktu XMtrade® V1.3 na podporu funkcie spoločnosti ako obchodníka a dodávateľa na trhu s elektrinou. Pokrýva všetky základné procesy uvedených rolí, predovšetkým správu obchodných partnerov a kontraktov, správu bilančnej skupinu, generovanie, registráciu a zasielanie denných diagramov, rozúčtovanie elektriny, distribučných služieb, všetky fakturačné procesy, cezhraničné prenosy s alokáciou kapacít a registráciou prenosov a optimalizačné funkcie.
Odberateľ: MAGNA E. A., s.r.o., Piešťany, 2008

Dodávka produktu XMtrade® V14.0

Dodávka produktu XMtrade® V14.0 pre komplexné zabezpečenie procesov obchodu s elektrickou energiou a zúčtovateľa odchýlok. Touto verziou informačného systému zúčtovateľa odchýlok zabezpečuje objednávateľ plnenie povinností, ktoré mu ukladajú ustanovenia zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike. Inovácia implementuje aj požiadavky nových pravidiel trhu s elektrinou (Nariadenie vlády č. 317/2007 Z.z. zo 4.7.2007), na základe ktorých musí prevádzkovateľ prenosovej sústavy a zúčtovateľ odchýlok umožniť zmeny v dennom diagrame prostredníctvom vnútrodennej registrácie diagramov vo vnútri obchodného dňa v súlade s Prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa Prenosovej sústavy.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2008

Dodávka produktu XMtrade® V13.0

Dodávka produktu XMtrade® V13.0 pre komplexné zabezpečenie procesov obchodu s elektrickou energiou. Okrem funkčnosti doposiaľ prevádzkovaného riešenia prináša nový produkt automatizované spracovanie ponukových cien za regulačnú elektrinu, podpora voliteľnej sedemdňovej registrácie denných diagramov, zúčtovanie odchýlok SEPS ako jedného subjektu, zúčtovanie odchýlok v 15 minútovom rozlíšení, zúčtovanie havarijnej výpomoci ako regulačnej elektriny, zavedenie upraveného mesačného vyhodnotenia odchýlok, porovnanie hodnôt merania z rôznych zberových systémov.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2008

Dodávka produktu XMtrade® V12.0

Dodávka produktu XMtrade® V12.0 pre komplexné zabezpečenie procesov obchodu s elektrickou energiou. Okrem funkčnosti doposiaľ prevádzkovaného riešenia prináša nový produkt komplexné možnosti pre odbory zúčtovania odchýlok, fakturácie služieb, zmluvných vzťahov, platobných vzťahov, finančných operácií a risk managementu, obchodného dipečingu, správy ASZD, ako aj pre sekciu financií SEPS. Jadrom zostáva vyhodnocovanie a zúčtovanie odchýlok, spolupráca so subjektami zúčtovania na trhu s elektrickou energiou a všetky súvisiace fakturačné procesy. Produkt prináša priame interfejsy na ekonomické procesy podporované produktom MARK IV s perspektívou pri prechode na riešenie SAP, komunikačné procesy prostredníctvom produktu Message Handler, ako aj systémy elektronického bankovníctva.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2007

Dodávka produktu XMatik® NT/OFS V11.0 pre zúčtovanie odchýlok na trhu s elektrinou

Aktualizácia Obchodno fakturačného systému pre podporu úpravy cenníka maximálnych ponukových cien regulačnej elektriny ako aj spôsobu stanovenia zúčtovacej ceny regulačnej elektriny na základe rozhodnutia ÚRSO 0137/2006/E platného od 1.7.2006.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2006

Dodávka produktu XMatik® NT/OFS V10.0 s podporou vnútrodenného cezhraničného obchodovania

Dodávka riešenia s podporou vnútrodenného cezhraničného zúčtovania. Produkt XMatik® NT/OFS V10.0 plne podporuje spracovanie regulačnej elektriny, interfejs na bankový systém GEMINI, zúčtovanie zahraničnej regulačnej elektriny a implementuje Rozhodnutia ÚRSO 0038/2006/E.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2006

Akreditovaná certifikačná služba EntrastPlus v rámci implementácie PKI

Predĺženie akreditovanej certifikačnej služby EntrastPlus po roku prevádzky prostriedkov bezpečnostnej infraštruktúry PKI (Public Key Infrastructure), ktorá zabezpečuje funkčnosť elektronického podpisu v systémoch obchodovania s elektrickou energiou odberateľa. Riešenie je zabezpečené v úzkej spolupráci s certifikačnou autoritou EVPÚ, a.s., Nová Dubnica, ktorá je na zozname akreditovaných certifikačných autorít NBÚ.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2006

Zúčtovanie odchýlok na trhu s elektrickou energiou podľa pravidiel platných od 1.1.2006

Zabezpečiť náročnú úlohu implementovať do 31.12.2005 nové legislatívne pravidlá v zúčtovaní odchýlok na trhu s elektrickou energiou, ktoré platia od 1.1.2006, a to dodávkou produktu XMatik® NT/OFS V9.0 sa rozhodla spoločnosť SEPS.
Dodávkou je zabezpečená podpora, zmeny a rozšírenia funkčnosti dlhodobo prevádzkovaného systému XMatik® NT/OFS, ktoré plnia požiadavky Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 124/2005 Z. z. a Rozhodnutia ÚRSO č.0008/2006/E: denné vyhodnotenie bilancie dodávok a odberov elektriny (D-1), denné vyhodnotenie odchýlok (D+1), dekádne vyhodnotenie odchýlok (D10), konečné vyhodnotenie odchýlok (M+14), realizácia rozhrania za účelom publikovania verejných a neverejných údajov o odchýlkach na internetových stránkach, úprava fakturačného modulu na dekádnu fakturáciu, úprava fakturačného modulu pri spôsobe fakturácie za vyhodnotenie odchýlok na základe koncovej spotreby pre subjekty s odberným miestom (Rozhodnutie ÚRSO č.0008/2006/E bod 8), úprava fakturačného modulu pri spôsobe fakturácie obchodníkom za vyhodnotenie odchýlok prostredníctvom ročného fixného poplatku (Rozhodnutie ÚRSO č.0008/2006/E bod 9), úprava fakturačného systému pri fakturácii za pripojenie ostrova (Rozhodnutie ÚRSO č.0008/2006/E bod 3).
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2005

Dodávka produktu XMatik® NT/OFS V8.0 s podporou Risk Managementu pre zúčtovanie odchýlok

Dodávka riešenia s podporou Risk Managementu pre zúčtovanie odchýlok je plne v súlade s platným nariadením vlády Slovenskej republiky č.124/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou. Produkt XMatik® NT/OFS V8.0 plne podporuje vyhodnotenie koeficientov pre pomernú odchýlku subjektov zúčtovania a priemernú cenu kladnej odchýlky, ktoré ovplyvňujú výšku finančnej zábezpeky. Systém taktiež sleduje finančné záväzky subjektov voči zúčtovateľovi odchýlok. Rozšírená je aj podpora pri registrácii denných diagramov, kedy sa kontroluje povolený objem obchodov ako aj aktuálny stav prípadného pozastavenia registrácie subjektu. Riešenie bolo vyvíjané v úzkej spolupráci so spoločnosťou UNICORN Group, s.r.o.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2005

Dodávka produktu XMatik® NT/OFS V5.0 pre zúčtovanie odchýlok na trhu s elektrinou

Dodávka komplexného riešenia na zúčtovanie odchýlok na trhu s elektrickou energiou, ktorý úplne vyhovuje požiadavkám legislatívy a rozhodnutiam ÚRSO. V produkte XMatik® NT/OFS V5.0 je zabezpečená podpora zadávania hodinových diagramov vo formáte ESS XML, podpora zadávania hodinových diagramov dodávateľov, úprava vyhodnocovania systémových poplatkov podľa rozhodnutia ÚRSO 0001/2004/05/E, úprava vyhodnocovania poplatkov za prístup podľa rozhodnutia ÚRSO 0001/2004/05/E, podpora zadávania cenníka za regulačnú energiu, vyhodnotenie hodinových výkonov dodávateľov, zmeny vo fakturácii odchýlok odberateľov a dodávateľov podľa rozhodnutia ÚRSO 0006/2004/05/E, podpora unbundlingu, podpora importu nameraných hodnôt vo formáte MS CONS, zmeny pravidiel pre oceňovanie odchýlok subjektov podľa rozhodnutia ÚRSO 0006/2004/05/E. Je realizovaný aj interfejs na prevádzkovaný systém Empire odberateľa.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2005

Dodávka technických a programových prostriedkov pre implementáciu PKI

Dodávka technických, programových prostriedkov a služieb pre komplexnú implementáciu bezpečnostnej infraštruktúry PKI (Public Key Infrastructure), ktorá zabezpečí funkčnosť elektronického podpisu v systémoch obchodovania s elektrickou energiou odberateľa. Riešenie je zabezpečené v úzkej spolupráci s certifikačnou autoritou EVPÚ, a.s., Nová Dubnica, ktorá je na zozname akreditovaných certifikačných autorít NBÚ.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2005

Dodávka produktu XMatik® NT/OFS pre fakturáciu energií a zúčtovanie systémových služieb

Dodávka produktu XMatik® NT/OFS poskytuje klientovi fakturáciu energií a zabezpečuje zúčtovanie systémových služieb. Zohľadňuje posledný stav v legislatíve a rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Produkt je schopný pripojenia na merané hodnoty v reálnom čase z technologických systémov zberu nameraných hodnôt DGC 500, DGC 2000 ako aj EDW 2000, poskytuje interfejs na dátový sklad MDW a automatizovaný import platieb zo systému GEMINI.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2004

Dodávka produktu XMatik® NT/FE a vyhodnocovanie odchýliek podľa rozhodnutia ÚRSO

Dodávka novej verzie produktu XMatik® NT/FE zabezpečuje objednávateľovi vyhodnotenie mesačných odchýliek v dodávkach elektrickej energie podľa rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0002/2003/04/E a ich zúčtovanie v mesačnej fakturácii odberateľom spolu s importom denných zmluvných odberových diagramov, výpočtom konečného zmluvného diagramu a ďalšími funkciami.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2004

Dodávka modulu XMatik® NT/VE na podporu výkupu elektrickej energie

Dodávka nového modulu na podporu výkupu elektrickej energie a jeho integrácia do systému odbytu elektrickej energie na báze produktu XMatik® NT/AFS.
Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava, 2004

Dodávka technických a programových prostriedkov

Dodávka technických a programových prostriedkov pre technologický systém fakturácie prenesenej elektrickej energie a zúčtovania systémových služieb.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2003

Dodávka modulov XMatik® NT/C2000 a XMatik® NT/EDW

Dodávka licencie na používanie interfejsov k dátam o odbere elektrickej energie meraných v technologických systémoch C2000 a EDW a ich pripojenie k fakturačnému systému XMatik® NT/AFS.
Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava, 2003

Nová verzia Automatizovaného fakturačného systému XMatik® NT/AFS

Nová verzia Automatizovaného fakturačného systému XMatik® NT/AFS pre odbyt, fakturáciu elektrickej energie a obchodnú bilanciu SE, a.s., ktorej funkčnosť bola rozšírená programovými modulmi Noví odberatelia, Fakturačné podmienky, Stratová mapa, Výkup elektrickej energie.
Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava, 2003

Rozšírenie Automatizovaného fakturačného systému XMatik® NT/AFS o modul Odpočtové listy

Elektronické spracovanie OL so zabezpečením elektronického podpisu OL na objektoch AZD; priamy interfejs na údajovú základňu systému DG C2000 na báze kompatibility databáz Oracle oboch produktov.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2003

Dodávka modulu XMatik® NT/OL

Dodávka serverovej licencie na používanie modulu XMatik® NT/OL, ktorý umožňuje elektronické spracovanie odpočtových listov odberu elektrickej energie s využitím elektronického podpisu a krížovú kontrolu automaticky meraných dát na elektrických staniciach odberateľa.
Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava, 2003

Rozšírenie systému fakturácie prenesenej elektrickej energie

Dodávka nového modulu XMatik® NT/FE ako rozšírenia systému fakturácie prenesenej elektrickej energie a zúčtovania systémových služieb o fakturáciu energií a tranzitov v súlade s rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, spracovanie zmluvných odberových diagramov a vyhodnotenie odchýliek.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2003

XMatik® NT/AFS ver. 3.1

Komplexná dodávka Automatizovaného fakturačného systému na fakturáciu prenesenej elektrickej energie a zúčtovanie systémových služieb vrátane technického vybavenia a licencií na používanie programového produktu XMatik® NT/AFS V3.1; integrovanie produktu s ostatnými systémami objednávateľa.
Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava, 2002

Rozšírenie Automatizovaného fakturačného systému XMatik® NT/AFS o modul Odpočtové listy

Elektronické spracovanie OL so zabezpečením elektronického podpisu OL na objektoch AZD; priamy interfejs na údajovú základňu systému DG C2000 na báze kompatibility databáz Oracle oboch produktov.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2002

Nová verzia Automatizovaného fakturačného systému XMatik® NT/AFS

Nová verzia Automatizovaného fakturačného systému XMatik® NT/AFS pre odbyt, fakturáciu elektrickej energie a obchodnú bilanciu SE, a.s., ktorej funkčnosť bola rozšírená programovými modulmi Noví odberatelia, Fakturačné podmienky, Stratová mapa, Výkup elektrickej energie.
Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava, 2002

XMatik® NT/AFS ver. 3.1

Komplexná dodávka Automatizovaného fakturačného systému na fakturáciu prenesenej elektrickej energie a zúčtovanie systémových služieb vrátane technického vybavenia a licencií na používanie programového produktu XMatik® NT/AFS V3.1.; integrovanie produktu s ostatnými systémami objednávateľa.
Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava, 2001

Technologická podpora a údržba SW pri prevádzke systému odbytu elektrickej energie XMatik® NT/AFS

Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava, 2000

Vývoj a dodávka subsystému fakturácie odbytu elektrickej energie a obchodnej bilancie

Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava, 1995-1999


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®