všetky novinkyNovinkyGrafické aplikácie a GIS

Dodávka MicroStation PowerDraft CONNECT Edition

Dodávka produktu spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: elkatel, s.r.o., Bratislava, 2019

Podpora Bentley SELECT pre MicroStation a Bentley Map PowerView

Pokračovanie poskytovania zmluvnej podpory produktov MicroStation a Bentley Map PowerView spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2018

Upgrade na CONNECT Edition cez Bentley SELECT

Zabezpečenie aktualizácie MicroStation PowerDraft a Bentley Map PowerView na CONNECT Edition cez Bentley SELECT.
Odberateľ: GP - 3, s.r.o., Prešov, 2018

Dodávka MicroStation CONNECT Edition, MicroStation PowerDraft CONNECT Edition a Bentley SELECT 

Dodávka produktov a služieb spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Slavia Production Systems a.s., Detva, 2018

Dodávka MicroStation PowerDraft CONNECT Edition a Bentley SELECT 

Dodávka produktu a služieb spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: AG Engineer, s. r. o., Bratislava, 2018

Dodávka Bentley Map PowerView CONNECT Edition a Bentley SELECT 

Dodávka produktu a služieb spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Mesto Zvolen, Zvolen, 2018

Dodávka MicroStation PowerDraft CONNECT Edition a Bentley SELECT 

Dodávka produktu a služieb spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Ing. Milan Mikuš – GEOMIK, Horné Naštice, 2018

Dodávka MicroStation PowerDraft CONNECT Edition 

Dodávka produktu spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Ing. Marián Balej, CSc., Poprad, 2018

Dodávka Bentley Map PowerView

Dodávka produktu spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: PETROSTAV-SK s.r.o., Štefanov nad Oravou, 2018

Podpora Bentley SELECT pre MicroStation a Bentley Map PowerView

Pokračovanie poskytovania zmluvnej podpory produktov MicroStation a Bentley Map PowerView spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2017

Dodávka MicroStation PowerDraft CONNECT Edition

Dodávka produktu spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: SITEL s.r.o., Košice, 2017

Dodávka MicroStation PowerDraft CONNECT Edition

Dodávka produktu spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Huawei Technologies (Slovak) s.r.o., Bratislava, 2017

Implementácia údajov do prostredia ArcGIS

Analýza poskytnutých podkladov trasy rozvodov vody a tepla (naskenované dokumenty, DGN a DWG výkresy), konsolidácia a kontrola súladu so štandardmi Veolia. Implementácia grafických údajov, dátových údajov a dokumentácie do prostredia ArcGIS.
Odberateľ: Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava, 2016

Dodávka MicroStation V8i

Dodávka produktu spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: PYRONOVA s. r. o., Bratislava, 2016

Dodávka MicroStation CONNECT Edition

Dodávka produktu spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Mesto Prešov, Prešov, 2016

Dodávka MicroStation PowerDraft CONNECT Edition

Dodávka produktu spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Enviroline, s.r.o., Košice, 2016

Podpora Bentley SELECT pre Bentley Map PowerView

Poskytnutie zmluvnej podpory produktu PowerMap spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: CM European Power Slovakia, s. r. o., Bratislava, 2016

Podpora Bentley SELECT pre MicroStation a Bentley Map PowerView

Pokračovanie poskytovania zmluvnej podpory produktov MicroStation a Bentley Map PowerView spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2016

Dodávka MicroStation PowerDraft CONNECT Edition

Dodávka produktu spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: PATRIUM s.r.o., Košice, 2015

Dodávka MicroStation PowerDraft CONNECT Edition

Dodávka produktu spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Nadar, s.r.o., Bratislava, 2015

Dodávka MicroStation PowerDraft V8i

Dodávka produktu spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: EDWIN s.r.o., Bratislava, 2015

Dodávka MicroStation PowerDraft V8i

Dodávka produktu spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: SITEL s.r.o., Košice, 2015

Dodávka MicroStation V8i

Dodávka produktov spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: GEODÉZIA Žilina, a.s., Žilina, 2015

Služby pri prevádzke Bentley Geo Web Publisher

Príprava mapových podkladov (DGN, DWG, VGI - kataster SR, ortofotomapy, databázové údaje), ich úprava a publikovanie v prostredí Bentley Geo Web Publisher. Publikované dáta sú určené pre interných užívateľov Bentley Geo Web Publisher v spoločnosti odberateľa ako podpora pre výkon činností, súvisiacich s prípravou, výstavbou, správou a údržbou diaľnic.
Odberateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava, 2015

Podpora Bentley SELECT pre PowerMap

Poskytnutie zmluvnej podpory produktu PowerMap spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY, a.s., Bratislava, 2015

Dodávka MicroStation V8i

Dodávka produktu spoločnosti Bentley Systems, Incorporated, v spolupráci s DATALAN, a.s.
Odberateľ: Archeologický ústav SAV, Nitra, 2015

Podpora Bentley SELECT pre MicroStation a PowerMap

Pokračovanie poskytovania zmluvnej podpory produktov MicroStation a PowerMap spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2015

Podpora Bentley SELECT pre PowerMap

Poskytnutie zmluvnej podpory produktu PowerMap spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: CM European Power Slovakia, s. r. o., Bratislava, 2015

Dodávka MicroStation PowerDraft V8i

Dodávka produktu spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Power System Management, s.r.o., Košice, 2014

Upgrade a podpora MicroStation PowerDraft

Upgrade a podpora produktu MicroStation PowerDraft spoločnosti Bentley Systems, Incorporated, prostredníctvom Bentley SELECT.
Odberateľ: ARGO - PK s.r.o., Snina, 2014

Dodávka MicroStation PowerDraft V8i

Dodávka produktu spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: ORGA-TRADE Network Systems, a. s., Bratislava, 2014

Dodávka MicroStation PowerDraft V8i

Dodávka produktov spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Útvar hlavného architekta mesta Banská Bystrica, Banská Bystrica, 2014

Dodávka MicroStation PowerDraft V8i

Dodávka produktov spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: MESTO KOŠICE, Košice, 2014

Dodávka MicroStation V8i a akademického programu Bentley SELECT

Dodávka produktov spoločnosti Bentley Systems, Incorporated, v spolupráci s DATALAN, a.s.
Odberateľ: Archeologický ústav SAV, Nitra, 2014

Podpora Bentley SELECT pre PowerMap

Poskytnutie zmluvnej podpory produktu PowerMap spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY, a.s., Bratislava, 2014

Podpora Bentley SELECT pre PowerMap

Poskytnutie zmluvnej podpory produktu PowerMap spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: CM European Power Slovakia, s. r. o., Bratislava, 2014

Dodávka MicroStation PowerDraft V8i

Dodávka produktu spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2014

Dodávka MicroStation PowerDraft V8i

Dodávka produktu spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Koval Pavol - Projektovanie zariadení silnoprúdovej elektrotechniky, Zvolen, 2014

Dodávka MicroStation V8i

Dodávka produktu spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Dalkia, a.s., Bratislava, 2014

Dodávka MicroStation V8i

Dodávka produktu spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Energotel, a.s., Bratislava, 2013

Podpora Bentley SELECT pre MicroStation a PowerMap

Poskytnutie trojročnej zmluvnej podpory produktov MicroStation a PowerMap spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2013

Dodávka MicroStation PowerDraft V8i

Dodávka produktu spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Juraj Láska - EKS, Svätý Jur, 2012

Dodávka MicroStation PowerDraft V8i

Dodávka produktu spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Mesto Košice, Košice, 2012

Podpora Bentley SELECT pre PowerMap

Poskytnutie zmluvnej podpory produktu PowerMap spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY, a.s., Bratislava, 2012

Podpora Bentley SELECT pre PowerMap

Poskytnutie zmluvnej podpory produktu PowerMap spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: CM European Power Slovakia, s. r. o., Bratislava, 2012

Spresnenie situačnej mapy vedenia na základe geodetického merania

Zabezpečenie geodetického merania a zapracovanie jeho výsledkov do situačnej mapy vedenia - kontrola a aktualizácia polohy a orientácie stožiarov; analýza súladu so stavom v katastri a špecializovaných prehľadoch prebehu vedenia.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2011–2017

Dodávka MicroStation PowerDraft V8i

Dodávka produktu spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: ENERPRO, s.r.o., Košice, 2011

Dodávka MicroStation PowerDraft V8i

Dodávka produktu spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Automatizácia železničnej dopravy, a.s., Bratislava, 2011

Dodávka MicroStation PowerDraft V8i

Dodávka produktu spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Firma SEAK, Prešov, 2011

Aktualizácia SAP PM GEO

Správa a aktualizácia grafických dát pre externý GIS na platforme Smallword - mapy a elektrické schémy
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., 2010

Dodávka MicroStation PowerDraft V8i

Dodávka produktu spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: TRIJA - projekčný ateliér, Banská Bystrica, 2010

Dodávka MicroStation PowerDraft V8i

Dodávka produktu spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Ing. Róbert Šmajda - RobSON, Snina, 2010

Dodávka MicroStation V8i

Dodávka produktu spoločnosti Bentley Systems, Incorporated spolu s ročnou zmluvnou podporou Bentley SELECT.
Odberateľ: Autorizovaný architekt, Žilina, 2010

Dodávka Bentley Redline V8 XM Edition

Dodávka produktu spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Energotel,a.s., Bratislava, 2010

Dodávka produktu GEO 5 vo verzii V10

Aktualizácia modulov Stabilita svahu, Sadanie, 2D DXF import/export a dodávka modulov MKP, Tunel, Terén produktu GEO 5 V10 pre geotechnické výpočty, spoločnosti FINE spol. s r.o.
Odberateľ: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Bratislava, 2010

Aktualizácia produktu MicroStation GeoOutlook a podpora Bentley SELECT

Dodávka produktu Bentley PowerMap ako aktualizácie produktu MicroStation GeoOutlook a poskytnutie zmluvnej podpory produktu Bentley PowerMap a MicroStation PowerDraft spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: GP - 3, s.r.o., Prešov, 2010

Dodávka MicroStation V8i

Dodávka produktu spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, 2010

Dodávka MicroStation PowerDraft V8i a Bentley PowerMap V8i

Dodávka produktov spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Projekčné kancelárie v SR, 2010

Dodávka MicroStation V8i

Dodávka produktu spoločnosti Bentley Systems, Incorporated spolu s ročnou zmluvnou podporou Bentley SELECT.
Odberateľ: Montana spol. s r.o., Košice, 2009

Dodávka Bentley PowerMap V8i

Dodávka produktu spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Útvar hlavného architekta mesta Banská Bystrica, 2009

Dodávka MicroStation PowerDraft V8i

Dodávka produktu spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Útvar hlavného architekta mesta Košice, 2009

Podpora Bentley SELECT pre MicroStation

Poskytnutie zmluvnej podpory produktu MicroStation spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: DITEC Inet, s.r.o., 2009

Podpora Bentley SELECT pre MicroStation PowerDraft

Poskytnutie zmluvnej podpory produktu MicroStation PowerDraft spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: VOD - EKO a.s. Trenčín, Trenčín, 2009

Dodávka MicroStation V8i

Dodávka produktu spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: GEODETICCA VISION, s.r.o., Košice, 2009

Podpora Bentley SELECT pre MicroStation

Poskytnutie zmluvnej podpory produktu MicroStation spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Doprastav, a.s., Bratislava, 2009

Podpora Bentley SELECT pre MicroStation

Poskytnutie zmluvnej podpory produktu MicroStation spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, 2009

Dodávka MicroStation PowerDraft

Dodávka produktu spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: TelTemp, spol. s r.o, Bratislava, 2009

Podpora Bentley SELECT pre MicroStation, PowerDraft a PowerMap

Poskytnutie zmluvnej podpory produktu MicroStation, PowerDraft a PowerMap spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2009

Dodávka MicroStation PowerDraft

Dodávka produktu spoločnosti Bentley Systems, Incorporated spolu s ročnou zmluvnou podporou Bentley SELECT.
Odberateľ: Termomont Dolná Krupá, s.r.o., Biely Kostol, 2009

Podpora Bentley Select pre MicroStation PowerMap

Poskytnutie ročnej zmluvnej podpory produktom MicroStation PowerMap spoločnosti Bentley Systems, Incorporated. Grafické prostredie Bentley MicroStation PowerMap je súčasťou Technického informačného systému na báze produktu XMatik®.NET prevádzkovaného v skupine MOL.
Odberateľ: CM European Power Slovakia, s. r. o. , Bratislava, 2009

Podpora Bentley Select pre MicroStation PowerMap

Poskytnutie ročnej zmluvnej podpory produktom MicroStation PowerMap spoločnosti Bentley Systems, Incorporated. Grafické prostredie Bentley MicroStation PowerMap je súčasťou Technického informačného systému na báze produktu XMatik®.NET prevádzkovaného v skupine MOL.
Odberateľ: SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s., Bratislava, 2009

Podpora Bentley Select pre MicroStation PowerMap

Poskytnutie trojročnej zmluvnej podpory produktom na báze produktov spoločnosti Bentley Systems, Incorporated. Grafické prostredie Bentley MicroStation V8 a PowerMap je súčasťou Technického informačného systému na báze produktu XMatik®.NET prevádzkovaného v skupine MOL.
Odberateľ: Slovnaft, a.s., Bratislava, 2008

Podpora Bentley Select pre MicroStation PowerMap

Poskytnutie ročnej zmluvnej podpory produktom MicroStation PowerMap spoločnosti Bentley Systems, Incorporated. Grafické prostredie Bentley MicroStation PowerMap je súčasťou Technického informačného systému na báze produktu XMatik®.NET prevádzkovaného v skupine MOL.
Odberateľ: T.O.D., s.r.o., Bratislava, 2008

Spresnenie situačnej mapy vedenia na základe geodetického merania

Zabezpečenie geodetického merania a zapracovanie jeho výsledkov do situačnej mapy vedenia - kontrola a aktualizácia polohy a orientácie stožiarov; analýza súladu so stavom v katastri a špecializovaných prehľadoch prebehu vedenia.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2007

Podpora Bentley Select pre MicroStation PowerMap

Poskytnutie ročnej zmluvnej podpory produktom MicroStation PowerMap spoločnosti Bentley Systems, Incorporated. Grafické prostredie Bentley MicroStation PowerMap je súčasťou Technického informačného systému na báze produktu XMatik®.NET prevádzkovaného v skupine MOL.
Odberateľ: SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s., Bratislava, 2007

Podpora Bentley Select pre MicroStation PowerDraft

Poskytnutie dvojročnej zmluvnej podpory produktom MicroStation PowerDraft spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Geonik Plus, s.r.o., 2007

Podpora platformy V8 v spoločnosti ZSE, a.s.

Poskytujeme ročnú zmluvnú podporu riešeniam na báze produktov spoločnosti Bentley Systems, Incorporated pre ZSE, a.s., a to prostredníctvom zmluvnej spoločnosti E.ON IS Slovakia, s.r.o.
Odberateľ: ZSE, a.s., Bratislava, 2006

Podpora platformy V8 spoločnosti Bentley Systems, Incorporated

Poskytnutie jednoročnej zmluvnej podpory produktom na platforme V8 spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Geoteam, s.r.o., Bratislava, 2006

Podpora platformy V8 spoločnosti Bentley Systems, Incorporated

Poskytnutie dvojročnej zmluvnej podpory produktom na platforme V8 spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Projekt tím - Slavomír Oršula, Banská Bystrica, 2006

Podpora platformy V8 spoločnosti Bentley Systems, Incorporated

Poskytnutie trojročnej zmluvnej podpory produktom na platforme V8 spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Mestský úrad Martin, Martin, 2006

Podpora platformy V8 spoločnosti Bentley Systems, Incorporated

Poskytnutie jednoročnej zmluvnej podpory produktom na platforme V8 spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava, 2006

Podpora platformy V8 spoločnosti Bentley Systems, Incorporated

Poskytnutie jednoročnej zmluvnej podpory produktom na platforme V8 spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Geosat, s.r.o., Bratislava, 2006

Podpora platformy V8 spoločnosti Bentley Systems, Incorporated

Poskytnutie trojročnej zmluvnej podpory produktom na platforme V8 spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Slovnaft, a.s., Bratislava, 2006

Podpora platformy V8 spoločnosti Bentley Systems, Incorporated

Poskytnutie jednoročnej zmluvnej podpory produktom na platforme V8 spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: PSJ Hydrotranzit, a.s., Bratislava, 2006

Nástenná prehľadová mapa

Vytvorenie a tlač nástennej prehľadovej mapy Slovenskej republiky so sieťou elektrických staníc a vedení
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2005

Tvorba a aktualizácia vektorovej katastrálnej mapy

Vytvorenie a pravidelná aktualizácia vektorovej mapy hraníc parciel v ochrannom pásme elektrických vedení a staníc. Vytvorenie a aktualizácia zoznamu dotknutých parciel.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2005

Podpora platformy V8 spoločnosti Bentley Systems, Incorporated

Poskytnutie trojročnej zmluvnej podpory produktom na platforme V8 spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: GEAT, Košice, 2005

Podpora platformy V8 v spoločnosti ZSE, a.s.

Poskytujeme ročnú zmluvnú podporu riešeniam na báze produktov spoločnosti Bentley Systems pre ZSE, a.s., a to prostredníctvom zmluvnej spoločnosti E.ON IS Slovakia, s.r.o.
Odberateľ: ZSE, a.s., Bratislava, 2005

Podpora platformy V8 spoločnosti Bentley Systems, Incorporated

Poskytnutie trojročnej zmluvnej podpory produktom na platforme V8 spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Slovnaft VÚRUP, a.s., Bratislava, 2005

Podpora platformy V8 spoločnosti Bentley Systems, Incorporated

Poskytnutie trojročnej zmluvnej podpory produktom na platforme V8 spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, a.s., Bratislava, 2005

Podpora platformy V8 spoločnosti Bentley Systems, Incorporated

Poskytnutie trojročnej zmluvnej podpory produktom na platforme V8 spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Trnavská teplárenská, a.s., Trnava, 2005

Podpora platformy V8 spoločnosti Bentley Systems, Incorporated

Poskytnutie ročnej zmluvnej podpory produktom na platforme V8 spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava, 2005

Dodávka MicroStation V8 Edition 2004

Dodávka produktu spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Elektrovod Holding, a.s., Bratislava, 2004

Lokalizácia produktu ArchiFM

Lokalizácia systému pre správu nehnuteľností na báze produktu ArchiFM z maďarského jazyka. Lokalizáciu vykonávame ako partner spoločnosti Graphisoft.
Odberateľ: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. , 2004

Situačné mapy a pozdĺžne profily vedení

Kontrola a harmonizácia vzhľadu nesúrodej grafickej dokumentácie elektrických vedení; tvorba prehľadovej viazanej papierovej dokumentácie.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2001–2004

Vývoj a dodávka systému MicroKataster

Grafická aplikácia tvorby a aktualizácie vektorových máp katastrálnych území v prostredí MicroStation.
Odberateľ: Riešitelia štátnej úlohy ROEP (Register obnovy evidencie pozemkov), 1998

Vývoj a dodávka Informačného systému o vodohospodárskych rozhodnutiach

Odberateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., odštepný závod Povodie Dunaja, Bratislava, 1998

Vývoj a dodávka systému MicroKataster

Grafická aplikácia tvorby a aktualizácie vektorových máp katastrálnych území v prostredí MicroStation.
Odberateľ: Riešitelia štátnej úlohy ROEP (Register obnovy evidencie pozemkov), 1997

GIS pre vyhodnocovanie predaja automobilov na území SRN

Odberateľ: GEO AG München, München, 1997

Vývoj a dodávka systému MicroKataster

Grafická aplikácia tvorby a aktualizácie vektorových máp katastrálnych území v prostredí MicroStation.
Odberateľ: Riešitelia štátnej úlohy ROEP (Register obnovy evidencie pozemkov), 1996

GIS pre vyhodnocovanie predaja automobilov na území SRN

Odberateľ: GEO AG München, München, 1996

Vývoj a dodávka systému MicroMaster pre automatizované spracovávanie údajov o profile riečneho dna

Výstupné údaje aplikácie sú integrované do GIS odberateľa.
Odberateľ: Povodie Dunaja, š.p., Bratislava, 1995

Vývoj a dodávka Informačného systému o kvalite pôdy Slovenska

Odberateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva, Bratislava, 1992


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®