všetky novinkyNovinkyDiskutovali sme o novelizovaných pravidlách trhu s elektrinou

12. 4. 2024

Hybridný seminár organizovaný našimi kolegami zodpovednými za Semináre a platformu ENERGOKLUB® vytvoril 11.4.2024 pre viac než 80 účastníkov jedinečnú príležitosť získať nové poznatky a diskutovať s odborníkmi ohľadom novelizácie pravidiel trhu s elektrinou, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2024. Úprava pravidiel vzišla z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a predstavuje pre účastníkov elektroenergetického trhu niekoľko významných zmien.  Hlavnou témou programu podujatia boli novinky týkajúce sa reťazenia zodpovednosti za odchýlku a zmena bilančnej skupiny. Odborným hosťom seminára bol Ing. Peter Čulen zo spoločnosti OKTE, a.s. a v rámci programu vystúpili s prednáškami aj naši kolegovia z úseku vývoja, Tomáš Bartek a Patrik Rzavský. Účastníkom boli objasnené aj otázky týkajúce sa  stanovenia koncovej spotreby elektriny pre uplatnenie taríf za prevádzkovanie systému (TPS) a taríf za systémové služby (TSS).

Je nám potešením, že na seminári boli účastníkom poskytnuté odborné vysvetlenia a stanoviská na všetky otázky, ktoré vzišli z aktuálnej legislatívnej novely a prispeli sme tak k získaniu a rozvoju znalostí, ktoré sú pre účastníkov elektroenergetického trhu vysoko dôležité. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na organizácii podujatia podieľali a ponúkli tak rozšírenie našich služieb aj o oblasť, ktorá prispieva k rozvoju znalostí z odvetvia, v ktorom prevádzkujeme naše informačné systémy. 

Predchádzajúce novinky

Naše IT riešenia predstavíme na konferencii SAPI
5. 4. 2024

Naši kolegovia z úseku vývoja sa už pripravujú na konferenciu SAPI Energy Conference 2024, na ktorej budú k dispozícii všetkým účastníkom, aby im detailne predstavili, ako naše IT riešenia vyvinuté na platforme XMatik® a XMtrade® môžu prispieť k efektívne...

Privítali sme prevádzkovateľov MDS na 2. ročníku workshopu
22. 3. 2024

V poradí druhý ročník workshopu pre prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav a dodávateľov energií privítal našich hostí v krásnom prostredí zámku Šimák v Pezinku. Hlavnou témou podujatia bolo predstavenie produktových noviniek zavádzaných na platf...

Platforma ENERGOKLUB® spustila podcastové vysielanie
15. 3. 2024

Platforma ENERGOKLUB®, ktorá vytvára exkluzívny priestor pre neformálnu diskusiu v rámci širokého spektra zástupcov elektroenergetického trhu, spustila svoje podcastové vysielanie. Vytvoril sa tak nový kanál pre prinášanie rozhovorov s odborníkmi a inšpir...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®