všetky novinkyNovinkyOracle Corporation

Oracle_logo

Spoločnosť Oracle Corporation je vedúcim svetovým dodávateľom softvéru pre informačný manažment a druhou najväčšou softvérovou spoločnosťou na svete. Oracle Corporation ponúka svoju databázu, nástroje a aplikačné produkty spolu so súvisiacimi poradenskými, vzdelávacími a podpornými službami vo viac ako 145 krajinách po celom svete.
Oracle Corporation je prvou softvérovou spoločnosťou, ktorá vyvíja a dodáva podnikový softvér 100%ne nasaditeľný v prostredí internetu a to celú svoju produktovú líniu: databázu, server, podnikové aplikácie, vývojové nástroje a nástroje na podporu rozhodovania.

Zmluvný vzťah od

10.5.1997

Štatút

OPN Member Principal with track License and Hardware
Platnosť od: 24.3.2023

Štatút OPN Member Principal with track License and Hardware umožňuje partnerom špecializovať sa vo vybratých oblastiach čím sa odlíšia od ostatných partnerov, predávať Oracle obchodné riešenia, využívať Oracle financing a umožní zákazníkom lepšie sa orientovať v partneroch

OPN (Oracle PartnerNetwork Partner)

Certifikáty

Certifikáty, osvedčenia a potvrdenia získané našimi pracovníkmi:

Oracle Database 11g Administrator Certified Professional
Platnosť od: 12.12.2012

Oracle Advanced PL/SQL Developer Certified Professional
Platnosť od: 30.3.2012

OracleAdvancePL_SQLDeveloperCertifiedProfessional_2012

Oracle Database 10g  Administrator Certified Professional
Platnosť od: 12.10.2011

 

Oracle PL/SQL Developer Certified Associate
Platnosť od: 5.4.2011

Oracle_PL_SQL_Developer

Oracle Database SQL Certified Expert
Platnosť od: 10.2.2011

Oracle Database 10g  Administrator Certified Associate
Platnosť od: 21.1.2011

Oracle Database 11g  Administrator Certified Associate
Platnosť od: 25.9.2009

Oracle_CertifiedAssociate_11g_2011

Oracle Database 10g: Advanced PL/SQL (PLSQL10g3)
Platnosť od: 10.7.2007

Oracle Application Server 10g R2: Administration I (10gAS1)
Platnosť od: 16.3.2007

Oracle Database 10g: Program with PL/SQL (PLSQL10g)
Platnosť od: 25.5.2007

Oracle Database 10g: 2-Day DBA (10QDBA)
Platnosť od: 31.8.2006

OracleAS Portal 10g: Build Corporate Portals Ed 1 (PORT)
Platnosť od: 27.9.2006

Oracle Spatial 10g: Fundamentals (SPAT10g)
Platnosť od: 5.5.2006

Oracle9i: Database Performance Tuning (TAT9i)
Platnosť od: 23.5.2003

Oracle Sales and Licensing Practices
Platnosť od: 11.7.2002

Oracle Jdeveloper & OC4J Workshop
Platnosť od: 30.4.2002

Oracle9i New Features Overview (NF9i)
Platnosť od: 7.9.2001

SQL Statement Tuning in Oracle8 (TS8)
Platnosť od: 7.12.2000

 Create Dynamic Web Content with Java (OASJ)
Platnosť od: 17.11.2000

Sales and Licensing Practices
Platnosť od: 22.4.1999

Oracle Sales, Licensing and Business Practices
Platnosť od: 10.7.1998

Viac informácií na stránkach

www.oracle.sk
www.oracle.com

 


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®