všetky novinkyNovinkyGoogle LLC

Google_logo

Zmluvný vzťah od

31.3.2012

Štatút

Reseller pre Google Maps API for Business na báze produktu XMatik®.NET/OPM (Object Positioning on Map)
Platnosť od: 31.3.2012

Našim partnerom umožní zobrazovať aktuálnu polohu fyzikálnych objektov na mape Google Maps alebo Google Earth, pomocou mobilného zariadenia a súčasne merať a vyhodnocovať pohyb objektu, jeho spotrebu energie, rýchlosť, smer, prekonanú vzdialenosť za čas.

Viac informácií na stránkach

www.google.com

 


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®