všetky novinkyNovinkyTechnické informačné systémy

Rozšírenie informačného systému XMtrade®/ISO V6.28

Úprava a rozšírenie produktu XMtrade®/ISO V6.28 a dodanie informačného systému vo verzii XMtrade®/ISO V6.33, pozostávajúceho z ôsmich rozšírených a upravených komponentov ISZO, ISOT, ISOM, ISCF, IMS, RRM, OZE a ZPE, integrovaných do jedného technologického celku.
Odberateľ: OKTE, a.s., Bratislava, 2024

Aktualizácia údajov SAP PM GEO

Služby pozostávajúce z aktualizácie údajov SAP PM GEO. (PM - Plant Maintenance, GEO - geopriestorová podpora).
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2020

Poskytnutie technickej a technologickej podpory

Poskytnutie služby technickej a technologickej podpory prevádzky systému XMatik®.NET/ISOM. Predmetom podpory je hlavne denný dohľad, týždenná profylaktika, mesačný reporting, testy, služba hot-line, oprava poškodeného aplikačného SW vybavenia vrátane aplikačnej časti databázy.
Odberateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, 2020

Predĺženie Rámcovej zmluvy

Kontinuitu podpory technického informačného systému XMatik®.NET pre riadenie procesov údržby garantuje predlženie Rámcovej zmluvy, ktorá bola podpísaná k 1.10.2016. Podpora technického informačného systému prináša zákazníkovi neustálu starostlivosť o chod všetkých procesov, ktoré systém riadi a rozvoj ďalších oblastí.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2020

Nepretržitá technická a technologická podpora a úpravy TIS

Pokračovanie poskytovania služieb nepretržitej technickej a technologickej podpory Technického informačného systému, ktorý ako celok pozostáva z komplexných informácií o výrobných zariadeniach a iných technológiách spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Podpora zahrňuje starostlivosť o softvérový produkt XMatik®.NET, vrátane jeho modulov a interfejsov na iné informačné systémy objednávateľa a softvérové produkty tretích strán, ktoré poskytovateľ dodal objednávateľovi ako zmluvný partner spoločností Bentley Systems, Inc., a Oracle Corporation.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2020

Technická a technologická podpora prevádzky XMatik®.NET/FMM V10.3

Poskytnutie rozšírenej technickej a technologickej podpory prevádzky softvérového riešenia XMatik®.NET/FMM V10.3. Podpora zahrňuje poskytovanie služieb HOT-LINE, poradenskej a školiacej činnosti, služieb On Site a bezporuchovej prevádzky riešenia FMM v situáciách vykonávania systémových zmien v prevádzkovanom technologickom prostredí.
Odberateľ: Duslo, a.s., Šaľa, 2020

Technická a technologická podpora prevádzky XMatik®.NET/ISOM

Poskytnutie technickej a technologickej podpory na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky produktu XMatik®.NET/ISOM, odstraňovanie prípadných nedostatkov, správa a zabezpečovanie funkcionality, podpora inštalácie a/alebo inštalácia a konfigurovanie operačných systémov produkčnej a testovacej infraštruktúry, ako aj poradenstvo podľa požiadaviek objednávateľa a ďalšie činnosti.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2020

Aktualizácia údajov SAP PM GEO

Služby pozostávajúce z aktualizácie údajov SAP PM GEO. (PM - Plant Maintenance, GEO - geopriestorová podpora).
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2019

Poskytnutie technickej a technologickej podpory

Poskytnutie služby technickej a technologickej podpory prevádzky systému XMatik®.NET/ISOM. Predmetom podpory je hlavne denný dohľad, týždenná profylaktika, mesačný reporting, testy, služba hot-line, oprava poškodeného aplikačného SW vybavenia vrátane aplikačnej časti databázy.
Odberateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, 2019

Predĺženie Rámcovej zmluvy

Kontinuitu podpory technického informačného systému XMatik®.NET pre riadenie procesov údržby garantuje predlženie Rámcovej zmluvy, ktorá bola podpísaná k 1.10.2016. Podpora technického informačného systému prináša zákazníkovi neustálu starostlivosť o chod všetkých procesov, ktoré systém riadi a rozvoj ďalších oblastí.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2019

Nepretržitá technická a technologická podpora a úpravy TIS

Pokračovanie poskytovania služieb nepretržitej technickej a technologickej podpory Technického informačného systému, ktorý ako celok pozostáva z komplexných informácií o výrobných zariadeniach a iných technológiách spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Podpora zahrňuje starostlivosť o softvérový produkt XMatik®.NET, vrátane jeho modulov a interfejsov na iné informačné systémy objednávateľa a softvérové produkty tretích strán, ktoré poskytovateľ dodal objednávateľovi ako zmluvný partner spoločností Bentley Systems, Inc., a Oracle Corporation.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2019

Technická a technologická podpora prevádzky XMatik®.NET/FMM V10.3

Poskytnutie rozšírenej technickej a technologickej podpory prevádzky softvérového riešenia XMatik®.NET/FMM V10.3. Podpora zahrňuje poskytovanie služieb HOT-LINE, poradenskej a školiacej činnosti, služieb On Site a bezporuchovej prevádzky riešenia FMM v situáciách vykonávania systémových zmien v prevádzkovanom technologickom prostredí.
Odberateľ: Duslo, a.s., Šaľa, 2019

Technická a technologická podpora prevádzky XMatik®.NET/ISOM

Poskytnutie technickej a technologickej podpory na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky produktu XMatik®.NET/ISOM, odstraňovanie prípadných nedostatkov, správa a zabezpečovanie funkcionality, podpora inštalácie a/alebo inštalácia a konfigurovanie operačných systémov produkčnej a testovacej infraštruktúry, ako aj poradenstvo podľa požiadaviek objednávateľa a ďalšie činnosti.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2019

Dodávka produktu XMatik®.smart|EAM a služieb podpory prevádzky

Dodávka produktu XMatik®.smart|EAM pre evidenciu a správu IT zariadení. Medzi spravovanými zariadeniami sú, okrem iného, sieťové zariadenia, výstupné zariadenia, záložné zdroje, servery a zobrazovacie jednotky. Pokrýva tiež spracovanie organizačnej štruktúry a prácu s informáciami cez inteligentné plány podlaží.
Odberateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava, 2018

Aktualizácia údajov SAP PM GEO

Služby pozostávajúce z aktualizácie údajov SAP PM GEO. (PM - Plant Maintenance, GEO - geopriestorová podpora).
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2018

Poskytnutie technickej a technologickej podpory

Poskytnutie služby technickej a technologickej podpory prevádzky systému XMatik®.NET/ISOM. Predmetom podpory je hlavne denný dohľad, týždenná profylaktika, mesačný reporting, testy, služba hot-line, oprava poškodeného aplikačného SW vybavenia vrátane aplikačnej časti databázy.
Odberateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, 2018

Predĺženie Rámcovej zmluvy

Kontinuitu podpory technického informačného systému XMatik®.NET pre riadenie procesov údržby garantuje predlženie Rámcovej zmluvy, ktorá bola podpísaná k 1.10.2016. Podpora technického informačného systému prináša zákazníkovi neustálu starostlivosť o chod všetkých procesov, ktoré systém riadi a rozvoj ďalších oblastí.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2018

Nepretržitá technická a technologická podpora a úpravy TIS

Pokračovanie poskytovania služieb nepretržitej technickej a technologickej podpory Technického informačného systému, ktorý ako celok pozostáva z komplexných informácií o výrobných zariadeniach a iných technológiách spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Podpora zahrňuje starostlivosť o softvérový produkt XMatik®.NET, vrátane jeho modulov a interfejsov na iné informačné systémy objednávateľa a softvérové produkty tretích strán, ktoré poskytovateľ dodal objednávateľovi ako zmluvný partner spoločností Bentley Systems, Inc., a Oracle Corporation.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2018

Technická a technologická podpora prevádzky XMatik®.NET/FMM V10.3

Poskytnutie rozšírenej technickej a technologickej podpory prevádzky softvérového riešenia XMatik®.NET/FMM V10.3. Podpora zahrňuje poskytovanie služieb HOT-LINE, poradenskej a školiacej činnosti, služieb On Site a bezporuchovej prevádzky riešenia FMM v situáciách vykonávania systémových zmien v prevádzkovanom technologickom prostredí.
Odberateľ: Duslo, a.s., Šaľa, 2018

Technická a technologická podpora prevádzky XMatik®.NET/ISOM

Poskytnutie technickej a technologickej podpory na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky produktu XMatik®.NET/ISOM, odstraňovanie prípadných nedostatkov, správa a zabezpečovanie funkcionality, podpora inštalácie a/alebo inštalácia a konfigurovanie operačných systémov produkčnej a testovacej infraštruktúry, ako aj poradenstvo podľa požiadaviek objednávateľa a ďalšie činnosti.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2018

Pokračovanie poskytovania servisných služieb a podporných činností

Poskytnutie služieb a činností súvisiacich so správou riešenia XMatik®.NET/AZD. Riešenie zabezpečuje objednávateľovi podporu prevádzky fakturačných meraní, vyhodnocovanie úplnosti a kvality fakturačných dát systémov AZD (automatizovaný zber dát), tvorbu zostáv a poskytovanie skompletizovaných verifikovaných údajov fakturačných meraní z dátového centra XMatik®.NET/AZD pre podporné a fakturačné systémy objednávateľa.
Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava, 2018

Poskytnutie technickej a technologickej podpory

Poskytnutie služby technickej a technologickej podpory prevádzky systému XMatik®.NET/ISOM. Predmetom podpory je hlavne denný dohľad, týždenná profylaktika, mesačný reporting, testy, služba hot-line, oprava poškodeného aplikačného SW vybavenia vrátane aplikačnej časti databázy.
Odberateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, 2017

Predĺženie Rámcovej zmluvy

Kontinuitu podpory technického informačného systému XMatik®.NET pre riadenie procesov údržby garantuje predlženie Rámcovej zmluvy, ktorá bola podpísaná k 1.10.2016. Podpora technického informačného systému prináša zákazníkovi neustálu starostlivosť o chod všetkých procesov, ktoré systém riadi a rozvoj ďalších oblastí.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2017

Nepretržitá technická a technologická podpora a úpravy TIS

Pokračovanie poskytovania služieb nepretržitej technickej a technologickej podpory Technického informačného systému, ktorý ako celok pozostáva z komplexných informácií o výrobných zariadeniach a iných technológiách spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Podpora zahrňuje starostlivosť o softvérový produkt XMatik®.NET, vrátane jeho modulov a interfejsov na iné informačné systémy objednávateľa a softvérové produkty tretích strán, ktoré poskytovateľ dodal objednávateľovi ako zmluvný partner spoločností Bentley Systems, Inc., a Oracle Corporation.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2017

Technická a technologická podpora prevádzky XMatik®.NET/FMM V10.3

Poskytnutie rozšírenej technickej a technologickej podpory prevádzky softvérového riešenia XMatik®.NET/FMM V10.3. Podpora zahrňuje poskytovanie služieb HOT-LINE, poradenskej a školiacej činnosti, služieb On Site a bezporuchovej prevádzky riešenia FMM v situáciách vykonávania systémových zmien v prevádzkovanom technologickom prostredí.
Odberateľ: Duslo, a.s., Šaľa, 2017

Technická a technologická podpora prevádzky XMatik®.NET/ISOM

Poskytnutie technickej a technologickej podpory na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky produktu XMatik®.NET/ISOM, odstraňovanie prípadných nedostatkov, správa a zabezpečovanie funkcionality, podpora inštalácie a/alebo inštalácia a konfigurovanie operačných systémov produkčnej a testovacej infraštruktúry, ako aj poradenstvo podľa požiadaviek objednávateľa a ďalšie činnosti.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2017

Poskytnutie služieb technologickej podpory produktu XMatik®.NET

Poskytnutie technologickej podpory pri prevádzke technického informačného systému na báze produktu XMatik®.NET Lite V10.1, systém správy a riadenia údržby výrobných zariadení a zariadení rozvodov prevádzkovej a výrobnej infraštruktúry.
Odberateľ: CM European Power Slovakia, s. r. o., Bratislava, 2017

Pokračovanie poskytovania servisných služieb a podporných činností

Poskytnutie služieb a činností súvisiacich so správou riešenia XMatik®.NET/AZD. Riešenie zabezpečuje objednávateľovi podporu prevádzky fakturačných meraní, vyhodnocovanie úplnosti a kvality fakturačných dát systémov AZD (automatizovaný zber dát), tvorbu zostáv a poskytovanie skompletizovaných verifikovaných údajov fakturačných meraní z dátového centra XMatik®.NET/AZD pre podporné a fakturačné systémy objednávateľa.
Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava, 2017

Monitorovanie a riadenie rizikových zariadení

Nasadenie modulu Poruchové udalosti v rámci riešenia XMatik®.NET/FMM. Riešenie efektívnejšie vyhodnotí poruchy na všetkých zariadenia a umožní lepší prehľad o rizikových zariadeniach a nebezpečných látkach, ktoré sa v nich nachádzajú. Vďaka nasadenému modulu sa očakáva zníženie nákladov na korektívnu údržbu a straty z nevýroby.
Odberateľ: Duslo, a. s., Šaľa, 2016

Predĺženie Rámcovej zmluvy

Kontinuitu podpory technického informačného systému XMatik®.NET pre riadenie procesov údržby garantuje predlženie Rámcovej zmluvy, ktorá bola podpísaná k 1.10.2016. Podpora technického informačného systému prináša zákazníkovi neustálu starostlivosť o chod všetkých procesov, ktoré systém riadi a rozvoj ďalších oblastí.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2016

Poskytnutie služieb technickej a technologickej podpory

Technická a technologická podpora prevádzky Elektroenergetického dispečingu. Okrem štandardných služieb, ako sú operatívny hot-line, konzultácie, inštalácie, školenia, servis a technologická podpora systémového okolia, je súčasťou projektu aj rámec pre podporu rozvoja systému, a to pre realizáciu požadovaných funkčných rozšírení.
Odberateľ: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Bratislava, 2016

Nepretržitá technická a technologická podpora a úpravy TIS

Pokračovanie poskytovania služieb nepretržitej technickej a technologickej podpory Technického informačného systému, ktorý ako celok pozostáva z komplexných informácií o výrobných zariadeniach a iných technológiách spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Podpora zahrňuje starostlivosť o softvérový produkt XMatik®.NET, vrátane jeho modulov a interfejsov na iné informačné systémy objednávateľa a softvérové produkty tretích strán, ktoré poskytovateľ dodal objednávateľovi ako zmluvný partner spoločností Bentley Systems, Inc., a Oracle Corporation.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2016

Technická a technologická podpora prevádzky XMatik®.NET/FMM V10.3

Poskytnutie rozšírenej technickej a technologickej podpory prevádzky softvérového riešenia XMatik®.NET/FMM V10.3. Podpora zahrňuje poskytovanie služieb HOT-LINE, poradenskej a školiacej činnosti, služieb On Site a bezporuchovej prevádzky riešenia FMM v situáciách vykonávania systémových zmien v prevádzkovanom technologickom prostredí.
Odberateľ: Duslo, a.s., Šaľa, 2016

Technická a technologická podpora prevádzky XMatik®.NET/ISOM

Poskytnutie technickej a technologickej podpory na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky produktu XMatik®.NET/ISOM, odstraňovanie prípadných nedostatkov, správa a zabezpečovanie funkcionality, podpora inštalácie a/alebo inštalácia a konfigurovanie operačných systémov produkčnej a testovacej infraštruktúry, ako aj poradenstvo podľa požiadaviek objednávateľa a ďalšie činnosti.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2016

Poskytnutie služieb technologickej podpory produktu XMatik®.NET

Poskytnutie technologickej podpory pri prevádzke technického informačného systému na báze produktu XMatik®.NET Lite V10.1, systém správy a riadenia údržby výrobných zariadení a zariadení rozvodov prevádzkovej a výrobnej infraštruktúry.
Odberateľ: CM European Power Slovakia, s. r. o., Bratislava, 2016

Pokračovanie poskytovania servisných služieb a podporných činností

Poskytnutie služieb a činností súvisiacich so správou riešenia XMatik®.NET/AZD. Riešenie zabezpečuje objednávateľovi podporu prevádzky fakturačných meraní, vyhodnocovanie úplnosti a kvality fakturačných dát systémov AZD (automatizovaný zber dát), tvorbu zostáv a poskytovanie skompletizovaných verifikovaných údajov fakturačných meraní z dátového centra XMatik®.NET/AZD pre podporné a fakturačné systémy objednávateľa.
Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava, 2016

Rozšírenie XMatik®.NET/FMM o riešenie pre komplexné riadenie materiálového hospodárstva údržby

Rozšírenie systému, ktorého cieľom je zníženie nákladov, optimalizácia nákupu materiálu a množstva skladových zásob a zjednodušenie a sprehľadnenie procesov pri zabezpečovaní materiálu na údržbu. Systém je prepojený aj na systém SAP, do ktorého sú synchronizované schválené požiadavky na objednávky či  rezervácie materiálu.
Odberateľ: Duslo, a.s., Šaľa, 2015

Poskytnutie služieb technickej a technologickej podpory

Technická a technologická podpora prevádzky Elektroenergetického dispečingu. Okrem štandardných služieb, ako sú operatívny hot-line, konzultácie, inštalácie, školenia, servis a technologická podpora systémového okolia, je súčasťou projektu aj rámec pre podporu rozvoja systému, a to pre realizáciu požadovaných funkčných rozšírení.
Odberateľ: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Bratislava, 2015

Nepretržitá technická a technologická podpora a úpravy TIS

Pokračovanie poskytovania služieb nepretržitej technickej a technologickej podpory Technického informačného systému, ktorý ako celok pozostáva z komplexných informácií o výrobných zariadeniach a iných technológiách spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Podpora zahrňuje starostlivosť o softvérový produkt XMatik®.NET, vrátane jeho modulov a interfejsov na iné informačné systémy objednávateľa a softvérové produkty tretích strán, ktoré poskytovateľ dodal objednávateľovi ako zmluvný partner spoločností Bentley Systems, Inc., a Oracle Corporation.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2015

Technická a technologická podpora prevádzky XMatik®.NET/FMM V10.3

Poskytnutie rozšírenej technickej a technologickej podpory prevádzky softvérového riešenia XMatik®.NET/FMM V10.3. Podpora zahrňuje poskytovanie služieb HOT-LINE, poradenskej a školiacej činnosti, služieb On Site a bezporuchovej prevádzky riešenia FMM v situáciách vykonávania systémových zmien v prevádzkovanom technologickom prostredí.
Odberateľ: Duslo, a.s., Šaľa, 2015

Technická a technologická podpora prevádzky XMatik®.NET/ISOM

Poskytnutie technickej a technologickej podpory na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky produktu XMatik®.NET/ISOM, odstraňovanie prípadných nedostatkov, správa a zabezpečovanie funkcionality, podpora inštalácie a/alebo inštalácia a konfigurovanie operačných systémov produkčnej a testovacej infraštruktúry, ako aj poradenstvo podľa požiadaviek objednávateľa a ďalšie činnosti.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2015

Poskytnutie služieb technologickej podpory produktu XMatik®.NET

Poskytnutie technologickej podpory pri prevádzke technického informačného systému na báze produktu XMatik®.NET Lite V10.1, systém správy a riadenia údržby výrobných zariadení a zariadení rozvodov prevádzkovej a výrobnej infraštruktúry.
Odberateľ: CM European Power Slovakia, s. r. o., Bratislava, 2015

Pokračovanie poskytovania servisných služieb a podporných činností

Poskytnutie služieb a čínností súvisiacich so správou riešenia XMatik®.NET/AZD. Riešenie zabezpečuje objednávateľovi podporu prevádzky fakturačných meraní, vyhodnocovanie úplnosti a kvality fakturačných dát systémov AZD (automatizovaný zber dát), tvorbu zostáv a poskytovanie skompletizovaných verifikovaných údajov fakturačných meraní z dátového centra XMatik®.NET/AZD pre podporné a fakturačné systémy objednávateľa.
Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava, 2015

Rozšírenie informačného systému obchodu a meraní

Rozšírenie informačného systému XMatik®.NET/ISOM, na základe legislatívnych požiadaviek predovšetkým zákonom č. 383/2013 Z.z.,  nepriamou novelou Zákona o energetike (Zákon č. 251/2012 Z.z.), Vyhláškou č. 423/2013 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a aktualizáciou Prevádzkového poriadku Organizátora krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE, a.s.).
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2014

Rozšírenie energetického dispečingu v ZSSK

Rozšírenie elektroenergetického dispečingu objednávateľa o podporu ďalších procesov. Okrem realizácie nových väzieb s ostatnými podnikovými informačnými systémami (SAP, prevádzkové systémy) ide predovšetkým o rozšírenie na integrovaný energetický dispečing zahrňujúci prehľad odberov všetkých dôležitých energetických komodít (okrem elektriny plyn, teplo, nafta, voda). Táto integrácia umožňuje objednávateľovi monitorovanie, auditovanie a reportovanie odberov energií v súlade s požiadavkami zákona o energetickej efektívnosti.
Odberateľ: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Bratislava, 2014

Rozšírenie XMatik.NET®/FMM o riešenie materiálovo technického zabezpečenia údržby pre spoločnosť DUSLO

Rozšírenie systému o jednotlivé moduly pre hladinové riadenie skladového hospodárstva, katalóg materiálu, rezervácie a objednávanie materiálu. Dodávka zahŕňa kompletnú analýzu a nasadenie riešenia, vrátane migrácie historických dát z ERP systému SAP. Riešenie naďalej počíta s úzkou spoluprácou so systémom SAP najmä v oblasti skladového hospodárstva a nákupu, aby bola zachovaná dostupnosť údajov v oboch systémoch.
Odberateľ: Duslo, a.s., Šaľa, 2014

Nepretržitá technická a technologická podpora a úpravy TIS

Trojročný kontrakt na služby nepretržitej technickej a technologickej podpory Technického informačného systému, ktorý ako celok pozostáva z komplexných informácií o výrobných zariadeniach a iných technológiách spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Predmetom Rámcovej zmluvy je starostlivosť o softvérový produkt XMatik®.NET, vrátane jeho modulov a interfejsov na iné informačné systémy objednávateľa a softvérové produkty tretích strán, ktoré poskytovateľ dodal objednávateľovi ako zmluvný partner spoločností Bentley Systems, Inc., a Oracle Corporation.

Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2013

Rozvoj informačného systému TIS na báze XMatik®.NET

Rozširovanie strategickej partnerskej spolupráce s podnikmi skupiny MOL. Trojročný kontrakt o spolupráci na rozvoji informačného systému TIS na báze produktu XMatik®.NET s útvarmi Výroba a Logistika spoločnosti SLOVNAFT, a.s. V rámci dvoch dlhodobých Rámcových zmlúv bude zabezpečované poskytovanie technickej podpory, funkčný rozvoj informačného systému, dodávka špeciálnych služieb, konzultácií a školení, ako aj poskytovanie služieb spojených so spravovaním a rozširovaním údajovej základne systému.

Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2013

Rozšírenie spolupráce v nepretržitej technickej a technologickej podpore a úprave TIS

Služby nepretržitej technickej a technologickej podpory a úpravy Technického informačného systému v rámci logistiky rafinérie SLOVNAFT, a.s., sa rozširujú na ďalšiu spoločnosť skupiny MOL, na Zväz pre skladovanie zásob, a.s. TIS pozostáva z komplexných informácií o zariadeniach výrobných a iných technológií SLOVNAFT, a.s., softvérového produktu XMatik®.NET , vrátanie jeho modulov a interfejsov a ich prepojenia na iné informačné systémy objednávateľa a zo softvérových produktov tretích strán, ktoré sféra, a.s., dodala spoločnosti SLOVNAFT, a.s., ako zmluvný partner spoločností Bentley Systems, Inc., a Oracle Corporation.

Odberateľ: Zväz pre skladovanie zásob, a.s. , Bratislava, 2013

Dodávka služieb podpory prevádzky produktu XMatik®.NET/FMM V10.3

Dodávka rozšírenej technickej a technologickej podpory prevádzky softvérového riešenia XMatik®.NET/FMM V10.3. Dodávka zahrňuje poskytovanie služieb HOT-LINE, poradenskej a školiacej činnosti, služieb On Site a bezporuchovej prevádzky riešenia FMM v situáciách vykonávania systémových zmien v prevádzkovanom technologickom prostredí.
Odberateľ: Duslo, a.s., Šaľa, 2013

Aktualizácia údajov SAP PM GEO

Služby pozostávajúce z aktualizácie údajov SAP PM GEO. (PM - Plant Maintenance, GEO - geopriestorová podpora).
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2013

Technická a technologická podpora prevádzky XMatik®.NET/ISOM

Služby technickej a technologickej podpory na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky produktu XMatik®.NET/ISOM, odstraňovanie prípadných nedostatkov, chýb, riešenie problémov, správa a zabezpečovanie funkcionality, podpora inštalácie a/alebo inštalácia a konfigurovanie operačných systémov produkčnej a testovacej infraštruktúry, ako aj poradenstvo podľa požiadaviek objednávateľa a ďalšie činnosti.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2013

Nepretržitá technická a technologická podpora a úpravy TIS

Služby nepretržitej technickej a technologickej podpory a úpravy Technického informačného systému, ktorý ako celok pozostáva z komplexných Informácií o zariadeniach výrobných a iných technológií objednávateľa, softvérového produktu XMatik®.NET, vrátanie jeho modulov a interfejsov na iné informačné systémy objednávateľa, softvérových produktov tretích strán, ktoré poskytovateľ dodal objednávateľovi ako zmluvný partner spoločností Bentley Systems, Inc., a Oracle Corporation.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2013

Poskytnutie služieb technologickej podpory produktu XMatik®.NET

Poskytnutie technologickej podpory pri prevádzke technického informačného systému na báze produktu XMatik®.NET Lite V10.1 pre systém správy a riadenia údržby výrobných zariadení a zariadení rozvodov prevádzkovej a výrobnej infraštruktúry.
Odberateľ: CM European Power Slovakia, s. r. o. , Bratislava, 2013

Poskytnutie služieb technickej a technologickej podpory

Technická a technologická podpora prevádzky Elektroenergetického dispečingu. Okrem štandardných služieb, ako sú operatívny hot-line, konzultácie, inštalácie, školenia, servis a technologická podpora systémového okolia, je súčasťou projektu aj rámec pre podporu rozvoja systému, a to pre realizáciu požadovaných funkčných rozšírení.
Odberateľ: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Bratislava, 2013

Poskytnutie servisných služieb a podporných činností

Poskytnutie služieb a činností súvisiacich so správou riešenia XMatik®.NET/AZD. Riešenie zabezpečuje objednávateľovi podporu prevádzky fakturačných meraní, vyhodnocovanie úplnosti a kvality fakturačných dát systémov AZD (automatizovaný zber dát), tvorbu zostáv a poskytovanie skompletizovaných verifikovaných údajov fakturačných meraní z dátového centra XMatik®.NET/AZD pre podporné a fakturačné systémy objednávateľa.
Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava, 2013

Aktualizácia údajov SAP PM GEO

Služby pozostávajúce z aktualizácie údajov SAP PM GEO. (PM - Plant Maintenance, GEO - geopriestorová podpora).
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2012

Technická a technologická podpora prevádzky XMatik®.NET/ISOM

Služby technickej a technologickej podpory na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky produktu XMatik®.NET/ISOM, odstraňovanie prípadných nedostatkov, chýb, riešenie problémov, správa a zabezpečovanie funkcionality, podpora inštalácie a/alebo inštalácia a konfigurovanie operačných systémov produkčnej a testovacej infraštruktúry, ako aj poradenstvo podľa požiadaviek objednávateľa a ďalšie činnosti.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2012

Nepretržitá technická a technologická podpora a úpravy TIS

Služby nepretržitej technickej a technologickej podpory a úpravy Technického informačného systému, ktorý ako celok pozostáva z komplexných Informácií o zariadeniach výrobných a iných technológií objednávateľa, softvérového produktu XMatik®.NET, vrátanie jeho modulov a interfejsov na iné informačné systémy objednávateľa, softvérových produktov tretích strán, ktoré poskytovateľ dodal objednávateľovi ako zmluvný partner spoločností Bentley Systems, Inc., a Oracle Corporation.
Odberateľ: SLOVNAFT, a. s., Bratislava, 2012

Vloženie technickej a technologickej dokumentácie Terminálu Bratislava a PS20 do systému TIS XMatik®.NET

Predmetom dodávky sú technologické a P&ID schémy so zameraním na strojnú časť a ich vloženie do systému TIS XMatik®.NET.
Odberateľ: VÚRUP, a.s., Bratislava, 2012

Modernizácia fakturačných procesov

Modernizácia u objednávateľa bude zabezpečená na základe kontraktu v rámci modulu fakturácie Informačného systému obchodu a meraní XMatik®.NET/ISOM.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2012

Poskytnutie licencie k produktu XMatik®.NET Lite V10.1

Dodávka a implementácia aplikácie XMatik®.NET Lite V10.1 ako nástroja pre správu informácií a inteligentnej dokumentácie, správu, vyhľadávanie a analýzy informácií, podporu udalosti životného cyklu zariadení a tvorbu výstupov. Dodávka zahŕňa aj technickú a technologickú podporu.
Odberateľ: REFLOW, spol. s r.o., Bratislava, 2012

Poskytnutie licencie k produktu XMatik®.NET Lite V10.1

Dodávka a implementácia aplikácie XMatik®.NET Lite V10.1 ako nástroja pre správu informácií a inteligentnej dokumentácie, správu, vyhľadávanie a analýzy informácií, podporu udalosti životného cyklu zariadení a tvorbu výstupov. Dodávka zahŕňa aj technickú a technologickú podporu.
Odberateľ: Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, z.z.p.o., Bratislava, 2012

Poskytnutie služieb technologickej podpory produktu XMatik®.NET

Poskytnutie technologickej podpory pri prevádzke technického informačného systému na báze produktu XMatik®.NET Lite V10.1 pre systém správy a riadenia údržby výrobných zariadení a zariadení rozvodov prevádzkovej a výrobnej infraštruktúry.
Odberateľ: CM European Power Slovakia, s. r. o. , Bratislava, 2012

Poskytnutie služieb technickej a technologickej podpory

Technická a technologická podpora prevádzky Elektroenergetického dispečingu. Okrem štandardných služieb, ako sú operatívny hot-line, konzultácie, inštalácie, školenia, servis a technologická podpora systémového okolia, je súčasťou projektu aj rámec pre podporu rozvoja systému, a to pre realizáciu požadovaných funkčných rozšírení.
Odberateľ: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Bratislava, 2012

Poskytnutie servisných služieb a podporných činností

Poskytnutie služieb a činností súvisiacich so správou riešenia XMatik®.NET/AZD. Riešenie zabezpečuje objednávateľovi podporu prevádzky fakturačných meraní, vyhodnocovanie úplnosti a kvality fakturačných dát systémov AZD (automatizovaný zber dát), tvorbu zostáv a poskytovanie skompletizovaných verifikovaných údajov fakturačných meraní z dátového centra XMatik®.NET/AZD pre podporné a fakturačné systémy objednávateľa.
Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava, 2012

Dodávka energetického dispečingu

Dodávka energetického dispečingu ako rozšírenie produktu XMatik®.NET/ISOM z verzie V10.2 na verziu V11.3. Energetický dispečing zabezpečí pre objednávateľa komplexnú podporu procesov a činností, ktoré vyplývajú z jeho činností ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy zo zákona.
Odberateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, 2011

Rozvoj informačného systému TIS na báze XMatik®.NET

V rámci ďalšieho rozširovania strategickej partnerskej spolupráce s podnikmi skupiny MOL sme uzavreli významnú dohodu o spolupráci pri rozvoji informačného systému TIS na báze produktu XMatik®.NET s útvarom Logistiky spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Táto dohoda je realizovaná prostredníctvom Rámcovej zmluvy, ktorá bola uzavretá na obdobie 2 rokov a v rámci ktorej, bude zabezpečené poskytovanie technickej podpory, funkčný rozvoj informačného systému, dodávka špeciálnych služieb, konzultácií a školení.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2011

Informačný systém obchodu a meraní

Dodávka Informačného systému obchodu a meraní (ISOM), ktorá je realizovaná ako rozšírenie už prevádzkovaného systému XMatik®.NET určeného pre správu meracích zariadení. Modul XMatik®.NET/ISOM V10.3 bude pre objednávateľa, ako Prevádzkovateľa Prenosovej Sústavy (PPS), v súlade s platnou legislatívou zabezpečovať podporu a automatizáciu procesov tvorby obchodných dát z údajov všetkých meracích centrál ako i ďalších zdrojov, ich spracovanie a automatizované zasielanie zúčtovateľovi odchýlok - spoločnosti OKTE, a.s. Fakturácia hlavných obchodných činností PPS spolu s komplexnou podporou fakturačných procesov, sprístupnenie a publikovanie obchodných dát na portáli a komplexná integrovaná správa meracích i iných zariadení všetkých automatizovaných systémov zberu dát je integrálnou súčasťou implementácie. Samozrejmosťou je interfejs na účtovný systém SAP.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2011

Služby v oblasti správy dát pre SEPS, a.s.

Poskytnutie služieb súvisiacich s prevádzkou technického informačného systému. Služby zahŕňajú predovšetkým priebežnú aktualizáciu a dopĺňanie grafických a negrafických dát o objektoch a zariadeniach elektrizačnej sústavy Slovenska, podporu a koordináciu riadenia preventívnej údržby zariadení a technickú a odbornú podporu užívateľov u odberateľa.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2011

Rozvoj informačného systému TIS na báze XMatik®.NET

V rámci rozširovania strategickej partnerskej spolupráce s podnikmi skupiny MOL sme uzavreli významnú dohodu o ďalšej spolupráci pri rozvoji informačného systému TIS na báze produktu XMatik®.NET so spoločnosťou Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. Táto dohoda je realizovaná prostredníctvom Rámcovej zmluvy, ktorá bola uzavretá na obdobie 2 rokov a v rámci ktorej bude zabezpečené poskytovanie technickej podpory, funkčný rozvoj informačného systému, dodávka špeciálnych služieb, konzultácií a školení.
Odberateľ: Slovnaft Petrochemicals, s.r.o., Bratislava, 2011

Poskytnutie servisných služieb a podporných činností

Podpora procesov integrácie fakturačných meraní elektriny v dátovom sklade (Datawarehouse) systému XMatik®.NET/AZD pomocou dátového Hubu s vyhodnocovaním úplnosti a kvality fakturačných dát.
Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava, 2011

Poskytnutie služieb technickej a technologickej podpory

Technická a technologická podpora prevádzky Elektroenergetického dispečingu. Okrem štandardných služieb, ako sú operatívny hot-line, konzultácie, inštalácie, školenia, servis a technologická podpora systémového okolia, je súčasťou projektu aj rámec pre poskytovanie rozvojových kapacít, a to pre realizáciu požadovaných funkčných rozšírení.
Odberateľ: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Bratislava, 2011

Poskytnutie služieb technologickej podpory produktu XMatik®.NET

Technologická podpora prevádzky technického informačného systému na báze produktu XMatik®.NET zahŕňa službu Hot-line a službu On Site, administráciu produktu XMatik®.NET, ako aj podporu prechodu objednávateľa na vyššie verzie ostatných relevantných systémov a prostredí.
Odberateľ: CM European Power Slovakia, s. r. o., Bratislava, 2011

Komplexná aktualizácia objektového stromu výrobných zariadení

Dodávka a poskytnutie komplexných služieb pri aktualizácii hierarchickej štruktúry objektového stromu výrobných zariadení útvaru Logistiky.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2011

Dodávka produktu XMpad.NET V2.0

Dodávka produktu XMpad.NET V2.0, ktorý pokrýva novú oblasť nasadenia v rámci Technického informačného systému správy zariadení výrobných technológií objednávateľa. XMpad.NET V2.0 rozširuje existujúce procesy údržby na mobilné zariadenia a zabezpečuje integráciu týchto procesov so systémom správy majetku a riadenia údržby prevádzkovanom na báze produktu XMatik®.NET.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2011

Poskytnutie služieb technologickej podpory produktu XMatik®.NET

Poskytnutie technologickej podpory prevádzke a rozvoju produktu XMatik®.NET a interfejsu XMatik®.NET/D7i na systém riadenia údržby v podmienkach nasadenia Technického informačného systému objednávateľa.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2010

Komplexná podpora a správa Technického informačného systému v SEPS, a.s.

Obnovenie ročnej zmluvy na komplexnú podporu Technického informačného systému na báze produktu XMatik®.NET. Zmluva zabezpečuje výkon činností, ktoré sú nevyhnutné pre správnu a úplnú funkciu Technického informačného systému u objednávateľa. Súčasťou zmluvy je aj aktualizácia vybraných katastrálnych informácií pre oblasť stredného Slovenska.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2010

Dodávka produktu XMatik®.NET/FMM V10.3

Dodávka komplexného informačného systému XMatik®.NET/FMM V10.3 na báze produktu XMatik®.NET V10.3 pre podporu procesov správy a údržby majetku.
Jednotlivé moduly informačného systému zabezpečia podporu procesov správy budov a zariadení, podrobnú hierarchickú evidenciu všetkých objektov, ich históriu, vybavenie a plánovanie budúcich aktivít. Pre podporu procesov údržby zabezpečí informačný systém evidenciu a plánovanie všetkých udalosti životného cyklu zariadení od inštalácie, skúšok, plánovania a sledovania údržbových činností až po ich vyradenie z činnosti, vrátane sledovania nákladov. Integrálnou súčasťou informačného systému bude správa technickej a technologickej dokumentácie, nástroje pre generovanie výstupov do rôznych požadovaných formátov a pre tvorbu a správu výkresovej dokumentácie. Dodávka zahŕňa aj služby technickej a technologickej podpory.
Odberateľ: Duslo, a.s., Šaľa, 2010

Dodávka produktu XMatik®.NET/ISOM V10.2

Dodávka a kompletná inštalácia riešenia na zber, monitorovanie a vyhodnocovanie meraných dát spotreby elektrickej energie dráhovými vozidlami v distribučnej sieti vo väzbe na spracovanie podkladov pre fakturáciu.
Odberateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, 2010

Dodávka implementácie aplikačného servera pre TIS

Dodávka implementácie aplikačného servera pre rozšírenie funkčnosti Technického informačného systému správy zariadení výrobných technológií objednávateľa na báze produktu XMatik®.NET a zabezpečenie integrácie procesov so systémom údržby.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2009

Poskytnutie servisných služieb a podporných činností pre produkt XMatik®.NET/AZD

Poskytnutie servisných služieb a podporných činností nevyhnutných na chod systému XMatik®.NET/AZD, ktorý u odberateľa zabezpečuje certifikovaný autorizovaný prenos manuálnych odpočtov z fakturačných meraní vyrobenej elektrickej energie.
Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava, 2009

Dodávka produktu XMatik®.NET V10.1

Dodávka aktuálnej verzie produktu XMatik®.NET pre Technický informačný systém správy a riadenia údržby výrobných zariadení a zariadení rozvodov prevádzkovej a výrobnej infraštruktúry.
Odberateľ: VUJE, a.s. , Trnava, 2009

Poskytnutie služieb technologickej podpory produktu XMatik®.NET

Poskytnutie technologickej podpory prevádzke a rozvoju produktu XMatik®.NET a interfejsu XMatik®.NET/D7i na systém riadenia údržby v podmienkach nasadenia Technického informačného systému objednávateľa.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2009

Implementácia komplexných údajov o skladovacích nádržiach atmosférických v Technickom informačnom systéme

Poskytnutie poradenských služieb pri implementácii aktuálnych ako aj historických údajov o atmosférických nádržiach a ich diagnostických činnostiach.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2009

Poskytnutie poradenských služieb pri integrácii podnikových systémov skupiny MOL

Pokračovanie v poskytovaní odborných služieb v procese integrácie podnikových systémov skupiny MOL (D7i, OPM, BPCS, SAP, XMatik®.NET).
Odberateľ: Adatkontroll, Kft., Budapešť, 2009

Komplexná podpora a správa Technického informačného systému v SEPS, a.s.

Obnovenie ročnej zmluvy na komplexnú podporu Technického informačného systému na báze produktu XMatik®.NET. Zmluva zabezpečuje výkon činností, ktoré sú nevyhnutné pre správnu a úplnú funkciu Technického informačného systému u objednávateľa.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2009

Dodávka produktu XMatik®.NET V10.1

Dodávka aktuálnej verzie produktu XMatik®.NET pre Technický informačný systém správy a riadenia údržby výrobných zariadení a zariadení rozvodov prevádzkovej a výrobnej infraštruktúry.
Odberateľ: CM European Power Slovakia, s. r. o. , Bratislava, 2009

Komplexná podpora a správa Technického informačného systému v SEPS, a.s.

Obnovenie ročnej zmluvy na komplexnú podporu Technického informačného systému na báze produktu XMatik®.NET. Zmluva zabezpečuje výkon činností, ktoré sú nevyhnutné pre správnu a úplnú funkciu Technického informačného systému u objednávateľa.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2008

Komplexná správa zariadení AZD

Komplexná správa zariadení automatizovaných systémov zberu dát (AZD) vo forme informačného systému obchodného merania (ISOM) ako rozšírenie Technického informačného systému SEPS, a.s., určeného najmä na podporu prevádzky a údržby zariadení Prenosovej sústavy.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2008

Poskytnutie poradenských služieb pri integrácii podnikových systémov skupiny MOL

Pokračovanie v poskytovaní odborných služieb v procese integrácie podnikových systémov skupiny MOL (D7i, OPM, BPCS, SAP, XMatik®.NET).
Odberateľ: Adatkontroll, Kft. , Budapešť, 2008

Implementácia komplexných údajov o VN motoroch v Technickom informačnom systéme

Poskytnutie poradenských služieb pri implementácii aktuálnych ako aj historických údajov o VN motoroch a ich diagnostických činnostiach.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2008

Poskytnutie služieb technologickej podpory produktu XMatik®.NET

Poskytnutie technologickej podpory prevádzke a rozvoju produktu XMatik®.NET a interfejsu XMatik®.NET/D7i na systém riadenia údržby v podmienkach nasadenia Technického informačného systému objednávateľa.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2008

Dodávka schém elektrického zapojenia zariadení

Pokračovanie v poskytovaní odborných služieb v procese implementácie schém elektrického zapojenia NN rozvádzačov výrobných jednotiek VGH a HPP rafinérie odberateľa a rozšírenie databázy Technického informačného systému na báze produktu XMatik®.NET. V rámci dodávaných prác sa realizuje aj prepojenie schém elektrického zapojenia zariadení so schémami údržby meracej techniky, ktoré už sú integrované v systéme XMatik®.NET.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2008

Strategická partnerská spolupráca medzi skupinou MOL a sféra, a.s.

Uzavreli sme významnú dohodu v rámci iniciatívy GLOBAL 5, ktorá dáva základ strategickej partnerskej spolupráci s členmi skupiny MOL. Jej cieľom je vytvoriť dlhodobý partnerský vzťah v priebehu ktorého MOL a jeho dcérske a partnerské spoločnosti budú využívať odborné znalosti a dodávky materiálu a služieb od našej spoločnosti.
Bezprostredným záujmom zmluvných strán je, aby vytvorili tento partnerský vzťah a v budúcnosti svoju spoluprácu rozvíjali k spoločnému prospechu a realizovali ich za nových podmienok.
Prvým výstupom tejto spolupráce je uzavretie Rámcovej Zmluvy medzi spoločnosťami sféra, a.s., a SLOVNAFT, a.s., na obdobie 5 rokov o poskytovaní technickej a technologickej podpory informačného systému TIS na báze produktu XMatik®.NET, ktorý je v SLOVNAFT, a.s., úspešne nasadený už viac ako 12 rokov.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2007

Dodávka schém elektrického zapojenia zariadení

Poskytnutie odborných služieb v procese implementácie schém elektrického zapojenia NN rozvádzačov výrobných jednotiek RHC a VGH rafinérie odberateľa a rozšírenie databázy Technického informačného systému na báze produktu XMatik®.NET.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2007

Dodávka modulu integrácie XMatik®.NET/SAP

Dodávka služieb integrácie a interfejsu XMatik®.NET/SAP, ktorým sa zabezpečí konzistencia údajových základní Technického informačného systému odberateľa na báze produktu XMatik®.NET a produktu SAP pre on line procesy integrovaného používania informačných systémov užívateľmi odberateľa.
Odberateľ: Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. Bratislava, 2007

Rozšírenie systémov automatizovaného zberu dát

Dodávka produktu XMatik® AZD, ktorým zabezpečujeme rozvoj centrály AZD, systém priebežnej obnovy merania, rozšírenie systémových prostriedkov pre podmienky voľného trhu a zabezpečenie ochrany komunikácie a prenosu dát v nadväznosti na zmeny užívateľského prostredia v elektroenergetike a legislatívne zmeny.
Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava, 2007

Dodávka služieb technickej podpory

Poskytnutie odborných služieb v procese rozširovania a aktualizácie databázy Technického informačného systému na báze produktu XMatik®.NET o vybrané technické zariadenia a evidenciu skúšok plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení a tlakových kotlov.
Odberateľ: SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s., Bratislava, 2007

Dodávka aktualizácie P&ID a PFD dokumentov pre výrobné jednotky rafinérie

Poskytnutie odborných služieb v procese aktualizácie P&ID a PFD dokumentov výrobných jednotiek rafinérie
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2007

Komplexná podpora a správa Technického informačného systému

Poskytnutie poradenských služieb a komplexnej podpory správy Technického informačného systému na báze produktu XMatik®.NET V10.1 v oblasti technickej evidencie a riadenia údržby zariadení elektrických staníc, vedení, ochrán a automatík, zariadení riadiacej a dispečerskej techniky, katastrálnych informácií o pozemkoch informácií o pozemkoch a ich vlastníkoch a užívateľoch, správu schém prenosových sústav Slovenska a okolitých krajín, parametrov pre sieťové výpočty, riadenie a sledovanie preventívnej údržby, evidenciu a vyhodnocovanie údržbových činností, diagnostických činností, poruchovosť zariadení a ďalšie udalosti životného cyklu elektroenergetických a telekomunikačných zariadení Prenosovej sústavy.
Naša spoločnosť garantuje objednávateľovi permanentnú funkčnosť informačného systému aj pri vykonávaných zmenách a doplneniach údajov, poprípade pri požadovanej reštrukturalizácii informačného systému. Ďalej garantuje dostupnosť, úplnosť a funkčnosť databáz na pracoviskách objednávateľa, ako aj u určených dodávateľov údržbových činností a udržuje ich záložné kópie.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2007

Podpora prevádzky XMatik®.NET

Dodávka modulu pre evidenciu metrologických činností ako integrovanej súčasti Technického informačného systému na báze produktu XMatik®.NET prevádzkovaného v skupine MOL.
Odberateľ: SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s., Bratislava, 2007

Dodávka produktu XMatik®.NET V10.1

Dodávka inovovanej a modernizovanej verzie produktu XMatik®.NET pre Technický informačný systém správy a riadenia údržby výrobných zariadení a zariadení rozvodov prevádzkovej a výrobnej infraštruktúry spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2006

Dodávka produktu XMatik®.NET V10.0

Dodávka inovovanej a modernizovanej verzie produktu XMatik®.NET pre Technický informačný systém správy majetku a riadenia údržby elektroenergetických zariadení Prenosovej sústavy SR.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2006

Služby technologickej podpory produktu XMatik®.NET

Poskytnutie technologickej podpory prevádzke a rozvoju produktu XMatik®.NET v podmienkach nasadenia technického informačného systému objednávateľa.
Odberateľ: VÚRUP, a.s., Bratislava, 2006

Dodávka portálu cestnej databanky pre NDS, a.s.

Dodávka informačného systému pre správu geografických, prevádzkových a technických údajov cestnej databanky s prepojením na iné technické aplikácie na báze portálového riešenia.
Odberateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava, 2006

Implementácia UMT schém a revíznych listov zariadení v Technickom informačnom systéme

Poskytnutie poradenských služieb a dodávka odborných činností pri implementácii UMT (údržba meracej techniky)schém a revíznych listov zariadení na výrobnej jednotke VGH. Rozšírenie databázy TIS na báze produktu XMatik® NT o inteligentné schémy objektov a revízne listy zariadení.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2006

Komplexné dodávky a služby pre odbor automatizovaného zberu dát

Dodávky a poskytnutie služieb, ktorými dodávateľ zabezpečí systém priebežnej obnovy merania elektriny na rok 2006, rozšírenie systému prostriedkov pre podmienky voľného trhu na rok 2006 a rozvoj dátovej centrály prostredníctvom ktorej sa realizuje zber dát o odberoch elektrickej energie.
Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava, 2006

Implementácia UMT schém, revíznych listov zariadení a P&ID diagramov v Technickom informačnom systéme

Poskytnutie poradenských služieb a dodávka odborných činností pri implementácii UMT schém na výrobnej jednotke HPP a aktualizácia procesných diagramov a revíznych listov zariadení. Rozšírenie databázy TIS na báze produktu XMatik® NT o inteligentné schémy objektov a revízne listy zariadení.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2006

Komplexná podpora a správa Technického informačného systému

Poskytnutie poradenských služieb a komplexnej podpory správy Technického informačného systému v oblasti technickej evidencie a riadenia údržby zariadení elektrických staníc, vedení, ochrán a automatík, zariadení riadiacej a dispečerskej techniky, katastrálnych informácií o pozemkoch informácií o pozemkoch a ich vlastníkoch a užívateľoch, správu schém prenosových sústav Slovenska a okolitých krajín, parametrov pre sieťové výpočty, riadenie a sledovanie preventívnej údržby, evidenciu a vyhodnocovanie údržbových činností, diagnostických činností, poruchovosť zariadení a ďalšie udalosti životného cyklu elektroenergetických a telekomunikačných zariadení Prenosovej sústavy.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2006

Obnovenie služieb technologickej podpory produktu XMatik® NT

Poskytnutie technologickej podpory prevádzke a rozvoju produktu XMatik® NT a interfejsu XMatik® NT/D7i na systém riadenia údržby v podmienkach nasadenia Technického informačného systému objednávateľa.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2006

Poskytnutie licencie k produktu XMatik® NT Lite V8.1

Dodávka a implementácia aplikácie XMatik® NT, ako základného nástroja pre správu, výkon a evidenciu skúšok vyhradených technických zariadení. Aplikácia komplexne rieši problematiku kotlov, tlakových, zdvíhacích, plynových a elektrických zariadení.
Odberateľ: T.O.D., s.r.o., Bratislava, 2006

Rozšírenie Technického informačného systému o technologické schémy

Spracovanie schém "Process Flow Diagram, Utilities Flow Diagram, Process and Instruments Diagram" výrobnej jednotky Polypropylén 3 a ich zaradenie do systému správy zariadení technologických celkov na báze produktu XMatik® NT.
Odberateľ: SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s., Bratislava, 2006

Správa ultrazvukových meraní v Technickom informačnom systéme

Implementácia a aktualizácia revíznych listov ultrazvukových meraní Etylénovej jednotky do údajovej základne Technického informačného systému na báze produktu XMatik® NT.
Odberateľ: SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s., Bratislava, 2006

Implementácia schém elektrického zapojenia VN rozvodní v Technickom informačnom systéme

Poskytnutie poradenských služieb pri implementácii schém elektrických zapojenia rozvodní TS65A na výrobnej jednotke HRP7. Rozšírenie databázy TIS na báze produktu XMatik® NT o inteligentné schémy zapojenia elektroenergetických objektov.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2006

Podpora platformy V8 spoločnosti Bentley Systems, Incorporated

Poskytnutie trojročnej zmluvnej podpory všetkým produktom na platforme V8 spoločnosti Bentley v riešení Technického informačného systému pre Rafinériu a Petrochemické prevádzky.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2005

Implementácia schém UMT v Technickom informačnom systéme

Poskytnutie poradenských služieb pri implementácii schém UMT na výrobnej jednotke Reforming.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2005

Implementácia komplexných údajov o poistných ventiloch v Technickom informačnom systéme

Poskytnutie poradenských služieb pri implementácii aktuálnych ako aj historických údajov o poistných ventiloch výrobných jednotiek.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2005

Komplexná podpora a správa Technického informačného systému

Poskytnutie poradenských služieb a komplexnej podpory správy Technického informačného systému v oblasti technickej evidencie zariadení elektrických staníc, vedení, ochrán a automatík, zariadení riadiacej a dispečerskej techniky, informácií o pozemkoch informácií o pozemkoch a ich užívateľoch, správu schém prenosových sústav Slovenska a okolitých krajín, parametrov pre sieťové výpočty, riadenie a sledovanie preventívnej údržby, evidenciu a vyhodnocovanie údržbových činností, diagnostických činností, poruchovosť zariadení a ďalšie udalosti životného cyklu zariadení Prenosovej sústavy.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2005

Údajová integrácia Technického informačného systému s ORACLE Financial a D7i

Služby podpory pri implementácii údajové integrácie Technického informačného systému na báze produktu XMatik® NT s ekonomicko finančným systémom ORACLE Financial a systémom riadenia údržby D7i.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2005

Spracovanie revíznych listov v Technickom informačnom systéme

Implementácia elektronickej formy revíznych listov do údajovej základne Technického informačného systému na báze produktu XMatik® NT pre výrobnú jednotku polypropylénu.
Odberateľ: SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s., Bratislava, 2005

Dodávka modulu interfejsu XMatik® NT/D7i

Revízia a rozšírenie softvérovej podpory funkčnej integrácie produktov XMatik® NT spoločnosti sféra, a.s., a D7i spoločnosti Datastream.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2005

Aktualizácia databázy rezov mostových konštrukcií

Revízia a aktualizácia schém rezov mostových konštrukcií hlavných technologických mostov.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2005

Obnovenie služieb technologickej podpory produktu XMatik® NT

Poskytnutie technologickej podpory prevádzke a rozvoju produktu XMatik® NT v podmienkach objednávateľa.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2005

Implementácia schém elektrického zapojenia

Rozšírenie dátovej základne Technického informačného systému o komplexné schémy elektrického zapojenia elektroenergetických zariadení.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2005

Implementácia revíznych listov ultrazvukových meraní

Aktualizácia a implementácia revíznych listov ultrazvukových meraní pre generálnu opravu etylénovej jednotky.
Odberateľ: SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s., Bratislava, 2005

Implementácia technologických schém MCHBČOV

Aktualizácia a implementácia technologických schém mechanicko-chemickej a biologickej čističky odpadových vôd.
Odberateľ: Slovnaft, a.s., Bratislava, 2005

Dodávka modulu sledovania metrologických činností

Dodávka a nasadenie modulu sledovania metrologických činností a jeho integrácia do Technického informačného systému na báze produktu XMatik® NT.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2005

Spracovanie revíznych listov v Technickom informačnom systéme

Implementácia elektronickej formy revíznych listov pre výrobné jednotky Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu do údajovej základne Technického informačného systému na báze produktu XMatik® NT.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2005

Obnovenie služieb technologickej podpory produktu XMatik® NT

Poskytnutie technologickej podpory prevádzke a rozvoju produktu XMatik® NT v riešení Technického informačného systému pre úsek prevádzky a údržby.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2005

Obnovenie služieb technologickej podpory produktu XMatik® NT/OFS

Poskytnutie technologickej podpory prevádzke a rozvoju produktu XMatik® NT/OFS V5.0 v riešení zúčtovanie odchýlok na trhu s elektrickou energiou pre úsek financií a obchodu.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2005

Obnovenie služieb technologickej podpory produktu XMatik® NT/AFS

Poskytnutie technologickej podpory prevádzke a rozvoju produktu XMatik® NT/AFS V4.1 v riešení odbytu elektrickej energie pre úsek obchodu.
Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava, 2005

Spracovanie vnútroblokových rozvodov

Spracovanie a implementácia elektronickej formy rozvodov pitnej, požiarnej a úžitkovej vody a rozvodov chemickej kanalizácie do údajovej základne Technického informačného systému na báze produktu XMatik® NT.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2005

Spracovanie a implementácia procesných diagramov výrobných jednotiek

Spracovanie a implementácia elektronickej formy P&ID pre výrobné jednotky Hydrogenácie ťažkých zvyškov, Vodíkarne, Hydrogenačnej vákuovej descilácie, Fluidného katalytického kraku, Alkylácie benzénu a Hydrogenačnej rafinácie palív do údajovej základne Technického informačného systému na báze produktu XMatik® NT.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2005

Upgrade Technického informačného systému na platformu V8

Dodávka produktov Bentley PowerMap V8.1 spoločnosti Bentley Systems, Incorporated spolu s ročnou podporou Bentley SELECT a aplikáciou XMatik® NT V8.1, súhrnne 93 licencií. Dodávka zabezpečuje prechod technológií používaných v Technickom informačnom systéme na platformu V8 spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2004

Dodávka aplikácie XMatik® NT

Dodávka aplikácie XMatik® NT s grafickým prostredím Bentley PowerMap V8.1 spoločnosti Bentley Systems, Incorporated ako základného nástroja pre prístup k databáze Technického informačného systému materskej spoločnosti Slovnaft, a.s.
Odberateľ: SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s., Bratislava, 2004

Implementácia termovíznych meraní v Technickom informačnom systéme

Adaptácia databázy informačného systému správy zariadení pre potreby evidencie výsledkov termovíznych meraní a implementácia funkčnosti podporujúcej životný cyklus zariadení.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2004

Prechod na platformu V8 spoločnosti Bentley Systems, Incorporated

Dodávka zabezpečuje upgrade 71 licencií produktov spoločnosti Bentley Systems, Incorporated na Bentley PowerMap V8.1, 3 ročný Bentley SELECT, ako aj upgrade všetkých licencií aplikácie XMatik® NT na XMatik® NT V8.1.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2004

Implementácia interfejsu systémov správy zariadení XMatik® NT a systému riadenia údržby D7i

Synchronizácia údajovej základni Technického informačného systému zariadení a rozvodov rafinérie, petrochémie a plastov s údajovou základňou systému riadenia údržby. Dodávka zahrňuje funkčný interfejs medzi produktom XMatik® NT a produktom D7i spoločnosti Datastream, Inc., ktorý integruje programové produkty do jedného použiteľného celku.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2004

Implementácia schém ultrazvukových meraní na výrobnej jednotke EJ2

Spracovanie schém ultrazvukových meraní vysokotlakých zariadení a potrubných vetiev výrobnej jednotky etylénu, implementácia trendov meraných hodnôt a ich zaradenie do systému správy zariadení technologických celkov na báze produktu XMatik® NT.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2004

Implementácia schém PFD, UFD a PID pre výrobnú jednotku HRP7

Spracovanie schém "Process Flow Diagram, Utilities Flow Diagram, Process and Instruments Diagram" výrobnej jednotky Hydrogenačnej rafinácie palív a ich zaradenie do systému správy zariadení technologických celkov na báze produktu XMatik® NT.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2004

Podpora pri prevádzke informačného systému riadenia údržby D7i

Výkon odborných inžinierskych a konzultačných činností, ktoré zabezpečujú konzistentnú správu informácii v systéme riadenia údržby D7i prevádzkovaného materskou spoločnosťou Slovnaft, a.s.
Odberateľ: SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s., Bratislava, 2004

Implementácia evidencie utesňovania zariadení v technickom informačnom systéme

Spracovanie evidencie utesňovania zariadení metódou FURMANITE v technickom informačnom systéme na báze produktu XMatik® NT.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2004

Spracovanie strojnotechnologických schém

Spracovanie elektronickej formy strojnotechnologických schém výrobnej jednotky hydrogenačnej rafinácie palív a rozšírenie databázy technického informačného systému.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2004

Predĺženie technologickej podpory technického informačného systému

Technologická podpora technického informačného systému správy zariadení rafinérie na báze produktu XMatik® NT bola znovu predĺžená o 12 mesiacov.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2004

Podpora rozvoja systému údržby D7i

Poskytovanie odborného poradenstva a odborných inžinierskych činností pri rozširovaní databázy systému údržby D7i.
Odberateľ: SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s., Bratislava, 2004

Podpora rozvoja technického informačného systému v oblasti správy nehnuteľností

Rozšírenie databázy správy nehnuteľností na báze produktu XMatik® NT o nájomné zmluvy a ďalšie technické údaje o budovách.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2004

Dodávka akademickej verzie produktu Bentley MicroStation V8.1 a aplikácie MicroGRAP/RS® V8.1

V rámci rozšírenia spolupráce s Technickou univerzitou sa uskutočnila dodávka akademickej verzie produktu Bentley MicroStation V8.1 a aplikácie MicroGRAP/RS® V8.1 pre výukové účely na katedre elektroenergetiky.
Odberateľ: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava, 2004

Integrácia leteckých prehliadok vedení do TIS

Návrh a realizácia dátových štruktúr leteckých prehliadok; programových prostriedkov pre import externých dát do systému; realizácia nového užívateľského interfejsu systému v súlade s požiadavkami leteckých prehliadok vedení.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2003

Predĺženie technologickej podpory technického informačného systému

Technologická podpora technického informačného systému správy zariadení rafinérie na báze produktu XMatik® NT bola znovu predĺžená o 12 mesiacov.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2003

Správa internetových stránok SEPS, a.s.

Analýza požiadaviek zákazníka, grafický i obsahový návrh riešenia internetových stránok, ich vytvorenie, správa, aktualizácia a prevádzka.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2003

Budovanie kusovníkov zariadení pre IS údržby MP5/D7i

Podpora pri vybudovaní kusovníkov zariadení. pre efektívne používanie systému údržby MP5/D7i v oblasti komplexnej manipulácie s náhradnými dielmi ako i efektívneho riadenia materiálov na úrovni skladového hospodárstva.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2003

Technická podpora pri spracovaní revíznych listov UZ meraní

Akcelerácia spracovanie revíznych listov tlakových nádob a potrubných vetiev v plánovanom množstve a termínoch stanovených Slovnaftom, a.s.
Odberateľ: APOLLOPROJEKT, s.r.o., Bratislava, 2003

Rozšírenie technického informačného systému o ďalšie pracoviská

Dodávka ďalších 22 licencií na produkt XMatik® NT a grafické prostredie MicroStation GeoOutlook spoločnosti Bentley Systems, Incorporated.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2003

Rozšírenie a aktualizácia TIS o údaje pre nevýrobné útvary

Rozšírenie a aktualizácia TIS o údaje pre nevýrobné útvary - Požiarno bezpečnostný PBZ, Odbor správy nehnuteľností OSN a Oddelenie Civilnej ochrany CO.
Odberateľ: Slovnaft, a.s., Bratislava, 2003

Spracovanie revíznych listov ultrazvukových meraní hrúbok stien

Návrh, realizácia a spracovanie revíznych listov vybraných tlakových nádob a potrubných vetiev a ich zaradenie do jednotného prostredia technického informačného systému.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2003

Podpora systému riadenia údržby D7i

Správa a systematické rozširovanie databázy systému riadenia údržby D7i o tvorbu kusovníkov zariadení rafinérie.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2003

Spracovanie strojno-technologických schém do formy inteligentných schém

Spracovanie strojno-technologických schém (P&ID) na závodoch Z-31, Z-33, Z-35 a Z-39 do formy inteligentných schém a ich zaradenie do jednotného prostredia TIS.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2003

Integrácia leteckých prehliadok vedení do TIS

Návrh a realizácia dátových štruktúr leteckých prehliadok; programových prostriedkov pre import externých dát do systému; realizácia nového užívateľského interfejsu systému v súlade s požiadavkami leteckých prehliadok vedení.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2002

Správa internetových stránok SEPS, a.s.

Analýza požiadaviek zákazníka, grafický i obsahový návrh riešenia internetových stránok, ich vytvorenie, správa, aktualizácia a prevádzka.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2002

Budovanie kusovníkov zariadení pre IS údržby MP5/D7i

Podpora pri vybudovaní kusovníkov zariadení. pre efektívne používanie systému údržby MP5/D7i v oblasti komplexnej manipulácie s náhradnými dielmi ako i efektívneho riadenia materiálov na úrovni skladového hospodárstva.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2002

Technická podpora pri spracovaní revíznych listov UZ meraní

Akcelerácia spracovanie revíznych listov tlakových nádob a potrubných vetiev v plánovanom množstve a termínoch stanovených Slovnaftom, a.s.
Odberateľ: APOLLOPROJEKT, s.r.o., Bratislava, 2002

Spracovanie revíznych listov ultrazvukových meraní hrúbok stien

Návrh, realizácia a spracovanie revíznych listov vybraných tlakových nádob a potrubných vetiev a ich zaradenie do jednotného prostredia technického informačného systému.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2002

Poradenstvo a podpora pri implementácii systému údržby MP5

Návrh a implementácia programových prostriedkov na optimalizáciu vstupu dát do systému MP5, zaškolenie pracovníkov servisných služieb.
Odberateľ: Slovnaft Somea, a.s., Bratislava, 2002

Rozšírenie a aktualizácia TIS o údaje pre nevýrobné útvary

Rozšírenie a aktualizácia TIS o údaje pre nevýrobné útvary - Požiarno bezpečnostný PBZ, Odbor správy nehnuteľností OSN a Oddelenie Civilnej ochrany CO.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2002

Spracovanie strojno-technologických schém do formy inteligentných schém

Spracovanie strojno-technologických schém (P&ID) na závodoch Z-31, Z-33, Z-35 a Z-39 do formy inteligentných schém a ich zaradenie do jednotného prostredia TIS.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2002

Technologická podpora TIS Prenosovej sústavy

Technologická podpora TIS Prenosovej sústavy v oblasti správy majetku a riadenia preventívnej údržby.
Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., o.z. Prenosová sústava, Bratislava, 2002

Poradenstvo a podpora pri implementácii a zavedení do prevádzky Systému údržby na báze produktu MP5

Vytvorenie SW-nástrojov na monitorovanie priebehu plnenia systému MP5 údajmi; zabezpečenie konzistencie údajov MP5 s údajmi TIS.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2001

Spracovanie strojno-technologických schém do formy inteligentných schém

Spracovanie strojno-technologických schém (P&ID) na závodoch Z-31, Z-33, Z-35 a Z-39 do formy inteligentných schém a ich zaradenie do jednotného prostredia TIS.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2001

Rozšírenie a aktualizácia TIS o údaje pre nevýrobné útvary

Rozšírenie a aktualizácia TIS o údaje pre nevýrobné útvary - Požiarno bezpečnostný PBZ, Odbor správy nehnuteľností OSN a Oddelenie Civilnej ochrany CO.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2001

Technologická podpora TIS Prenosovej sústavy

Technologická podpora TIS Prenosovej sústavy v oblasti správy majetku a riadenia preventívnej údržby.
Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., o.z. Prenosová sústava, Bratislava, 2001

Poradenstvo a podpora pri implementácii a zavedení do prevádzky Systému údržby na báze produktu MP5

Vytvorenie SW-nástrojov na monitorovanie priebehu plnenia systému MP5 údajmi; zabezpečenie konzistencie údajov MP5 s údajmi TIS.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2000

Riešenie technologických postupov údržby zariadení

Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., o.z. Prenosová sústava, Bratislava, 2000

Plošné nasadenie systému XMatik® NT na platforme ORACLE a Bentley s uložením dát v centrálnej databáze.

Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., o.z. Prenosová sústava, Bratislava, 2000

Návrh a rozšírenie TIS pre potreby závodu Služieb

Databáza systému bola rozšírená o technickú evidenciu stavebných objektov, nájomných zmlúv o prenajatých nebytových priestoroch a pozemkoch s väzbou na generel podniku.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2000

Riešenie technologických postupov údržby zariadení

Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., o.z. Prenosová sústava, Bratislava, 2000

Návrh a rozšírenie TIS pre potreby útvaru Obrany a ochrany

Databáza systému bola rozšírená o technickú evidenciu objektov úkrytov CO, plánu evakuácie, evidencie miest s nebezpečnými látkami, evidencie a výdaj PIO, ako aj organizačnú štruktúru CO v podniku.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2000

Technická podpora pri zavádzaní Systému údržby MP5 od americkej spoločnosti DataStream do prevádzky

Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2000

Naplnenie databázy systému XMatik® informáciami o zariadeniach ochrán a automatík, dispečerskej a riadiacej techniky, vedení prenosovej sústavy

Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., o.z. Prenosová sústava, Bratislava, 2000

Spoločnosti SLOVNAFT, a.s., boli poskytnuté práva na užívanie systému XMatik® NT ver. 3.1 pre Technický informačný systém s interfejsom na systém údržby MP5

Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 2000

TIS výrobného úseku Slovnaft, a.s.

Vybudovanie grafickej databázy s hierarchicky usporiadanými grafickými a textovými informáciami popisujúcimi distribučné siete energetických a technologických rozvodov, ako aj samostatné technológie jednotlivých prevádzok výrobných závodov SLOVNAFT, a.s.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 1999

Návrh a rozšírenie TIS pre potreby závodu Služieb

Databáza systému bola rozšírená o technickú evidenciu stavebných objektov, nájomných zmlúv o prenajatých nebytových priestoroch a pozemkoch s väzbou na generel podniku.
Odberateľ: Slovnaft, a.s., Bratislava, 1999

Návrh a rozšírenie TIS pre potreby útvaru Obrany a ochrany

Databáza systému bola rozšírená o technickú evidenciu objektov úkrytov CO, plánu evakuácie, evidencie miest s nebezpečnými látkami, evidencie a výdaj PIO, ako aj organizačnú štruktúru CO v podniku.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 1999

Vypracovanie Realizačnej štúdie integrácie Systému údržby (MP5) a Technického informačného systému (XMatik® NT)

Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 1999

Naplnenie databázy systému XMatik® informáciami o zariadeniach ochrán a automatík, dispečerskej a riadiacej techniky, vedení prenosovej sústavy

Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., o.z. Prenosová sústava, Bratislava, 1999

Riešenie technologických postupov údržby zariadení

Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., o.z. Prenosová sústava, Bratislava, 1999

Technická podpora pri zavádzaní Systému údržby MP5 od americkej spoločnosti DataStream do prevádzky

Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 1999

Správa databáz a podpora prevádzky TIS

Správa databáz a podpora prevádzky TIS; subsystémy technickej evidencie zariadení, riadenia a sledovania preventívnej údržby, evidencie a vyhodnocovania údržbových činností a poruchovosti zariadení Prenosovej sústavy.
Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., o.z. Prenosová sústava, Bratislava, 1998

Návrh a rozšírenie TIS pre potreby útvaru Obrany a ochrany

Databáza systému bola rozšírená o technickú evidenciu objektov úkrytov CO, plánu evakuácie, evidencie miest s nebezpečnými látkami, evidencie a výdaj PIO, ako aj organizačnú štruktúru CO v podniku.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 1998

Vypracovanie Realizačnej štúdie integrácie Systému údržby (MP5) a Technického informačného systému (XMatik® NT)

Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 1998

Riešenie technologických postupov údržby zariadení

Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., o.z. Prenosová sústava, Bratislava, 1998

Naplnenie databázy systému XMatik® informáciami o zariadeniach ochrán a automatík, dispečerskej a riadiacej techniky, vedení prenosovej sústavy

Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., o.z. Prenosová sústava, Bratislava, 1998

TIS výrobného úseku Slovnaft, a.s.

Vybudovanie grafickej databázy s hierarchicky usporiadanými grafickými a textovými informáciami popisujúcimi distribučné siete energetických a technologických rozvodov, ako aj samostatné technológie jednotlivých prevádzok výrobných závodov a.s. Slovnaft.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 1998

Vývoj a dodávka subsystému riadenia a evidencie preventívnej údržby zariadení elektrizačnej sústavy SR

Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., o.z. Prenosová sústava, Bratislava, 1998

TIS pre PBÚ

Vybudovanie grafickej databázy chránených objektov, hasiacich zariadení a rozvodov hasiacich médií. Realizácia špeciálnych funkcií pre modelovanie dopravy hasiaceho média existujúcimi rozvodmi zo zásobníkov k miestu zásahu a hľadanie optimálnych prístupových trás požiarnej techniky a obsluhy po prístupových komunikáciách k miestu požiaru.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 1997

Vývoj a dodávka subsystému riadenia a evidencie preventívnej údržby zariadení elektrizačnej sústavy SR

Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., o.z. Prenosová sústava, Bratislava, 1997

Naplnenie databázy systému XMatik® informáciami o zariadeniach ochrán a automatík, dispečerskej a riadiacej techniky, vedení prenosovej sústavy

Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., o.z. Prenosová sústava, Bratislava, 1997

Riešenie technologických postupov údržby zariadení

Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., o.z. Prenosová sústava, Bratislava, 1997

TIS výrobného úseku Slovnaft, a.s.

Vybudovanie grafickej databázy s hierarchicky usporiadanými grafickými a textovými informáciami popisujúcimi distribučné siete energetických a technologických rozvodov, ako aj samostatné technológie jednotlivých prevádzok výrobných závodov a.s. SLOVNAFT.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 1997

Realizácia pilotného projektu v súlade so štúdiou nasadenia TIS pre potreby PBÚ

Realizácia pilotného projektu pre vybrané technologické oblasti PBÚ (medziblokové rozvody požiarnej vody, hydrantová sieť, generel požiarnej vody, penové hasiace zariadenia, cestná sieť s objektami zásahu v areáli podniku).
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 1997

Naplnenie databázy systému XMatik® informáciami o zariadeniach ochrán a automatík, dispečerskej a riadiacej techniky, vedení prenosovej sústavy

Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., o.z. Prenosová sústava, Bratislava, 1996

TIS výrobného úseku SLOVNAFT, a.s.

Vybudovanie grafickej databázy s hierarchicky usporiadanými grafickými a textovými informáciami popisujúcimi distribučné siete energetických a technologických rozvodov, ako aj samostatné technológie jednotlivých prevádzok výrobných závodov a.s. SLOVNAFT.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 1996

Vývoj a dodávka subsystému riadenia a evidencie preventívnej údržby zariadení elektrizačnej sústavy SR

Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., o.z. Prenosová sústava, Bratislava, 1996

Vypracovanie Štúdie nasadenia Technického informačného systému v rozsahu potrieb PBÚ (Požiarno-bezpečnostný útvar)

Vypracovanie štúdie aj s dátovým modelom na báze systému XMatik® v rozsahu potrieb PBÚ.
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 1996

Vývoj a dodávka subsystému diagnostiky zariadení elektrizačnej sústavy SR

Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., o.z. Prenosová sústava, Bratislava, 1996

Vývoj a dodávka subsystému riadenia a evidencie preventívnej údržby zariadení elektrizačnej sústavy SR

Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., o.z. Prenosová sústava, Bratislava, 1995

Vývoj a dodávka subsystému diagnostiky zariadení elektrizačnej sústavy SR

Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., o.z. Prenosová sústava, Bratislava, 1995

Realizácia pilotného projektu v súlade so štúdiou nasadenia TIS

Realizácia pilotného projektu pre vybrané technologické oblasti Z-35 (technologické rozvody, vodné hospodárstvo, MCHBČOV, ...)
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 1995

Naplnenie databázy systému XMatik® informáciami o zariadeniach elektrických staníc prenosovej sústavy

Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., o.z. Prenosová sústava, Bratislava, 1994

Vypracovanie Štúdie nasadenia Technického informačného systému v rozsahu potrieb Z-35

Vypracovanie štúdie aj s dátovým modelom na báze systému XMatik® v rozsahu potrieb Z-35
Odberateľ: SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 1994

Grafický systém XMatik® pre evidenciu zariadení elektrizačnej sústavy

Vývoj a overenie funkčnosti na malej vzorke dát
Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., o.z. Prenosová sústava, Bratislava, 1993


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®