všetky novinkyNovinkyVirtuálna realita

V rámci virtuálnej reality sa používateľ ocitá v simulovanom a interaktívnom prostredí, ktoré má možnosť ovplyvňovať a ktoré na jeho akcie reaguje. Toto prostredie môže v priemyselnom nasadení predstavovať vybraný pracovný stroj, výrobnú technológiu, halu atď.

Virtuálna realita ako stúpajúci fenomén posledných rokov, sa už niekoľkokrát bez úspechu pokúšala presadiť sa v oblasti priemyslu v širšom rozsahu.

Aktuálne počet finálnych technických nasadení v kombinácii s ďalším hardvérom stúpa. Je to relatívne krátko, čo sa stal bežne dostupným dostatočný výpočtový výkon. Vývoj priniesol tiež možnosti detailného vykresľovania obrazu.

Charakteristiky:

Nezávislosť na reálnej polohe
Všetky spomínané využitia sú nezávislé od reálnej svetovej polohy danej technológie. V prípade diagnostiky prvej úrovne môže napríklad expert z druhej strany planéty okamžite vidieť požadované informácie a pomôcť pri riešení kritického problému v reálnom čase.

Diferencovateľnosť
Simulácia môže byť voči aktuálne „reálnej“ technológii zmenená podľa potreby. V prípade investičných akcií meniacich charakter technológie, je možné zmeniť simulačný model v dostatočnom predstihu pred zavedením nových strojov do prevádzky. Zamestnanci sa môžu pripravovať na nové postupy dopredu a výrazne ušetriť čas.

Kolektívnosť
Vo virtuálnej realite je možné zapojenie viacerých užívateľov do jednej kooperatívnej skupiny, kde majú užívatelia možnosť vzájomnej vizuálnej a audio komunikácie. Táto výhoda súvisí z výhodou nezávislosti na reálnej polohe.

Vyhodnotenie v reálnom čase
Každý ukončený užívateľov úkon je následne vyhodnocovaný a jeho výstup je zaradený do prístupnej databázy. Výstup je určený pre zvýšenie ergonómie prostredia, úpravu postupov na základe časových hodnôt a štatistiku na úrovni školiaceho personálu.

Časová diskrepancia
Pre potreby vizualizácie je možné spomaliť scénu na vnímateľnú rýchlosť a tak umožniť vnímať konkrétne akcie stroja, prípadne naopak. K dispozícii je tiež funkcia ľubovolného prezerania procesu prostredníctvom časovej osi.

Monitoring
Kooperatívne riešenie ponúka možnosť externého monitoringu viacerých užívateľov prostredníctvom implementovaného sledovania z pohľadu tretej osoby alebo inštruktáže priamo v prostredí VR.

Praktické využitie virtuálnej reality:

Školenia nových zamestnancov

Školiaci režim vedie začínajúcich prevádzkarov a údržbárov výrobných celkov k správnej implementácii technologického postupu.

Krízové scenáre
Virtuálna realita umožňuje simuláciu krízových stavov, ktorú nie je možné navodiť počas bežnej prevádzky, respektíve vôbec. Ide o rôzne havárie alebo situácie. V takýchto prípadoch im môže zabrániť správna a včasná reakcia nacvičená vo virtuálnom prostredí.

Diagnostika prvej úrovne
Virtuálna realita môže byť prínosom aj v prípade reálneho zlyhania zariadení, ktoré nie sú okamžite dostupné (napríklad z bezpečnostných dôvodov). Technici môžu vykonať prvú úroveň vyhodnotenia a identifikovať vzniknutú situáciu a následne navrhovať postupy, nástroje a príslušenstvo.

Vizualizácia „za roh“
Výbornou vlastnosťou VR je, že umožňuje modelovanie a vyobrazenie zakrytých alebo nedostupných častí technológie, ktoré nie sú počas bežnej prevádzky prístupné. Vizualizácia vnútorných zapojení technológie dokáže v rámci správne nastavených školiacich scenárov zvýšiť efektivitu školení. Umožní „pohľad“ do konkrétneho stroja.

Live diagnostika s robotom
V prípade kombinácie mobilného robota či dronu osadeného sústavou 360 stupňových kamier s VR okuliarmi je možné efektívnejšie obhliadanie nedostupnej časti technológie bez potreby náročnej práce otáčaním jednoduchších kamerových systémov. Užívateľ iba jednoducho natočí hlavu potrebným smerom.

Marketingový nástroj
VR je výborným nástrojom pre prezentáciu podniku a zvýšenie záujmu potenciálnych zamestnancov. Príťažlivá a moderná prezentácia osloví aj možných obchodných partnerov.

Digitálne dvojča
Nasadením dostatočného počtu snímačov je možné prenášať kompletný stav technológie do virtuálneho prostredia. Všetky zmeny, pohyby osôb, stav skladov je možné vizualizovať. Cieľom takejto vizualizácie môže byť snaha simulovania dopadov zmien technologických postupov, nasadenie nových strojov, technologických zmien a pod. Ide o vizualizáciu výrobných dávok, sledovaní kvality, plánovania kapacít, overovaní výrobných postupov atď.

 

 


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Poradenstvo a analýzy v energetike
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK