všetky novinkyNovinkySlovenská asociácia pre fotovoltický priemysel a OZE

 

Slovenská asociácia pre fotovoltický priemysel a OZE (SAPI) vznikla v roku 2010 ako záujmové združenie právnických osôb pôsobiacich vo fotovoltickom priemysle. V súčasnosti združuje množstvo individuálnych aj skupinových členov a partnerov, nielen z domácich firiem, ale aj zahraničných.

SAPI má za cieľ trvalo udržateľnú podporu všetkých obnoviteľných zdrojov energie a rozvoj fotovoltického priemyslu. Zároveň je partnerom pre širšiu odbornú aj verejnú diskusiu pri tvorbe podnikateľského prostredia v tomto odvetví.

Zmluvný vzťah od:

Február 2018

Štatút: 

Členstvo

Viac informácií na stránkach:

www.sapi.sk

 

 


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®