všetky novinkyNovinkyVyhradené technické zariadenia

Riešenie ponúka:

Materiál na stiahnutie TU

Riešenie je založené na báze produktov:

XMatik_logo

Charakteristiky:

Produkt  XMatik®.NET navrhuje a sleduje plán skúšok VTZ a UTZ. Dokáže operatívne reagovať na zmeny, optimalizovať plán skúšok na základe plánovaných odstávok zariadení a riadiť procesy. Systém umožňuje vizualizáciu plánu v podobe Gantt diagramu.

Podpora procesov s VTZ a UTZ je realizovaná ako modul systému pre správu zariadení technologického a výrobného majetku a riadenia ich údržby. Automaticky zabezpečuje evidenciu všetkých zariadení akéhokoľvek druhu, príslušnej technickej a technologickej dokumentácie a riadenie procesov celého životného cyklu zariadení a ich sústav v produkčných celkoch.

Automatické sledovanie plnenia jednotlivých úloh (resp. ich zaznamenie do systému). Zodpovednú osobu informuje pripomienkou pred termínom vykonania úlohy a následne opakovane pri nesplnení úlohy po termíne až do jej splnenia.
Tento modul vyhodnotí v reálnom čase stav plnenia plánu, ktorý z objektívnych príčin nemôže byť na 100% splnený. Užívateľ dostáva celkový obraz o všetkých typoch VTZ a UTZ a vykonaných skúškach na základe rôznych požadovaných parametrov.

Modul umožňuje automaticky vypočítať náklady na plánované revízie a skúšky aj na niekoľko rokov dopredu, čo umožňuje efektívnejšie plánovať aj finančnú stránku aktivít (Komplexná podpora analýzy nákladov a tvorby rozpočtov).
Na základe požadovaných parametrov sú jednoducho sledovateľné vynaložené alebo plánované finančné zdroje. Plánované rozpočty riadené na úrovni konkrétnych objektov a konkrétnych aktivít znižujú náklady potrebné na údržbu VTZ alebo UTZ. Finančný pohľad sa dokáže synchronizovať aj s firemným účtovným systémom.

XMatik®.NET je pripravený aj na prijatie technických parametrov, výsledkov meraní, či celých inšpekčných plánov z iných systémov podniku a následné preplánovanie VTZ a UTZ skúšok na základe definovaných pravidiel. Výsledkom je ušetrenie prostriedkov pri menšom počte skúšok pri zachovaní bezpečnej kontinuálnej prevádzky.

V prípade, že sú skúšky VTZ realizované externým dodávateľom, modul predstavuje výrazný podporný prvok pre zefektívnenie formy spolupráce a slúži aj na kontrolu a schvaľovanie dodávok.


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Poradenstvo a analýzy v energetike
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Vyhradené technické zariadenia
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK