všetky novinkyNovinkyDNV Business Assurance

Predchodcom DNV Business Assurance Slovakia s.r.o., bola spoločnosť DET NORSKE VERITAS SK s.r.o. Nový obchodný názov spoločnosti DNV Business Assurance Slovakia s.r.o., bol zapísaný do Obchodného registra SR dňa 3. 3. 2015.

Keďže sa spoločnosť významne podieľa na identifikácii, hodnotení a riadení rizík v rôznych oblastiach a sektoroch priemyslu, uplatňuje tieto skúsenosti aj v hodnotení zhody v kvalite, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane životného prostredia, informačnej bezpečnosti a v hodnotení iných manažérskych systémov.

Implementácia Systému manažérstva kvality, ktoré je založené na procesnom prístupe a riadení rizík, pomáha zvyšovať spôsobilosť našej organizácie (Sféra) efektívne plniť požiadavky zákazníkov, prispieva k zlepšeniu stability vnútorných procesov a zvyšovaniu našej flexibility.

Zmluvný vzťah od 1.10.2002

https://www.dnv.sk/


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®