všetky novinkyNovinkyHewlett-Packard

Spoločnosť Hewlett-Packard sa 1.11.2015 celosvetovo rozdelila na dve samostatné spoločnosti Hewlett Packard Enterprise (servery, storage riešenia, cloud riešenia, riešenie infraštruktúr, prislúchajúce služby) a HP Inc. (desktopy, notebooky, tlačiarne, spotrebný materiál, prislúchajúce služby). 

 

Zmluvný vzťah od

2.6.1997

Štatút

http://www.hp.skhttps://www.hpe.com/us/en/home.html

Poskytujeme poradenstvo a predajné služby zahŕňajúce celé produktové portfólio so zárukou, že naša spoločnosť patrí medzi aktívnych partnerov HPE a HP Inc.

Poskytujeme:

HP Preferred Partner
Platnosť od: 1.11.2012
Ako preferovaný partner spoločnosti HP Inc. poskytujeme poradenstvo a predajné služby zahŕňajúce celé produktové portfólio so zárukou, že naša spoločnosť patrí medzi aktívnych partnerov HP. 


HP Preferred Partner
Platnosť od: 1.11.2011
Ako preferovaný partner spoločnosti HP Inc. poskytujeme poradenstvo a predajné služby zahŕňajúce celé produktové portfólio so zárukou, že naša spoločnosť patrí medzi aktívnych partnerov HP.

HP Preferred Partner
Platnosť od: 1.11.2010
Ako preferovaný partner spoločnosti HP Inc. poskytujeme poradenstvo a predajné služby zahŕňajúce celé produktové portfólio so zárukou, že naša spoločnosť patrí medzi aktívnych partnerov HP.
Partner Diligence Compliance

Platnosť od: 20.6.2010

HP Preferred Partner
Platnosť od: 1.11.2009
Ako preferovaný partner spoločnosti HP Inc. poskytujeme poradenstvo a predajné služby zahŕňajúce celé produktové portfólio so zárukou, že naša spoločnosť patrí medzi aktívnych partnerov HP.

2

HP GOLD Preferred Partner
Platnosť od: 1.11.2008
Štatút HP Gold Preferred Parftner nám umožňuje poskytovanie poradenstva a predajných služieb zahrňujúcich celé produktové portfólio so zárukou, že naša spoločnosť patrí medzi najlepších a najaktívnejších partnerov HP.

3

PPP (HP Preferred Partner Program)
Platnosť od: 1.11.2005
V rámci štatútu HP Preferred Partner Program poskytujeme poradenstvo a predajné služby zahŕňajúce celé produktové portfólio HP.

SSP (Sales and Service Partner)
Platnosť od: 23.5.2005
Predajca produktov HP koncovému zákazníkovi.

Certifikáty

Certifikáty, osvedčenia a potvrdenia získané našimi pracovníkmi:

Accredited Sales Consultant HP Enterprise Storage Solutions
Platnosť od: 30.1.2008

Accredited Platform Specialist APS - HP Commercial Desktops, Workstations and Notebooks
Platnosť od: 15.6.2007

Accredited Sales Professional ASP - HP Imaging and Printing Solutions
Platnosť od: 27.4.2006

Accredited Presales Professional APP - HP Imaging and Printing Solutions
Platnosť od: 13.10.2005

 

Viac informácií na stránkach

Hewlett Packard Enterprise 
HP Inc. 


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®