všetky novinkyNovinkyVirtuálna realita dá vášmu biznisu iný rozmer

26. 6. 2020

Dodnes si mnohí virtuálnu a rozšírenú realitu spájajú len s herným svetom. Jej výhody však ocenili už mnohé podniky, ktoré majú od sveta zábavy ďaleko. Či už ide o segment výroby, logistiky, energetiky alebo podniky z iných strategických odvetví. Využívajú ju pri školeniach, pracovných postupoch, tréningoch krízových situácií alebo pri prototypovaní.

Virtuálna a rozšírená realita dokázali aj do týchto odvetví priniesť „hravosť“, vďaka ktorej sa zamestnanci pripravia na mnohé situácie lepšie, bezpečnejšie a s vyššou angažovanosťou. Výsledkom sú celkové nižšie náklady školení a zvyšovanie produktivity zamestnancov.

Teleportovanie v priestore výrobnej haly, prenikanie cez steny objektov a zariadení, rozobratie alebo zloženie strojov, ktoré nikdy zamestnanci firiem predtým nevideli. Alebo vidieť až „za roh“, či si nacvičiť zásah v nebezpečnej situácii s virtuálnymi plameňmi.

Každá firma má iné potreby a rieši iné situácie. Návrh riešenia vo VR je preto individuálne ušitý na mieru klientovi. Rovnako vznikajú návrhy riešení aj u nás. Náš tím pre virtuálnu realitu je pripravený zvládnuť špecifické zadania, či digitalizovať akékoľvek podklady a objekty, čo umožňuje využívať výhody VR naozaj širokému spektru firiem.

Dobrými ukážkami našej práce sú riešenia pre spoločnosť Schaeffler Kysuce, spol.s.r.o., ktorá využíva VR pri prestavbe CNC stroja a v logistike, alebo rafinériu SLOVNAFT a.s., na školenia zamestnancov.

Niekoľko ukážok z našich prác si môžete pozrieť v našej novej sekcii Virtuálna realita. Môžete si tu aj „naživo“ vyskúšať niektorý z 3D modelov vo vašom telefóne alebo tablete.

Pre viac informácií o riešeniach vo virtuálnej realite kontaktujte: [email protected]

Virtuálna realita v priemysle:

 

 

Predchádzajúce novinky

Enlit Europe sa posúva o rok
16. 6. 2020

Zodpovedne sme sa pripravovali a je to tu! Enlit Europe (Miláno) sa posúva na rok 2021.  Zostávame však aj naďalej v spojení s Enlit Europe, ktorej tím práve pracuje na online platforme. Tá by mala až do termínu konania konferencie poskytnúť priestor na ...

Sféra sa stala jedným z partnerov projektu výskumu v sieti SANET
12. 6. 2020

Dňa 28.5.2020 Výskumná agentúra a Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) podpísali zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využitia a rozvoja. Projekt bude realizovaný kon...

SEPS sa stal aktívnym účastníkom systému IGCC
5. 6. 2020

IGCC (International Grid Control Cooperation) je implementačný projekt, kde spolupracuje 17 prevádzkovateľov prenosových sústav z viacerých európskych krajín. Tento projekt bol vybraný spoločnosťou ENTSO-E, aby sa stal budúcou európskou platformou pre pro...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®