všetky novinkyNovinkyOrganizačná schéma

sféra, a.s.

RNDr. Eduard Haluška, CSc.
generálny riaditeľ
Eduard.Haluska@sfera.sk
+421 (2) 502 131 42

Zodpovedá: Za stratégiu a riadenie spoločnosti.

Úsek ekonomiky

Ing. Daniela Krištofíková, MBA
riaditeľka
Daniela.Kristofikova@sfera.sk
+421 (2) 502 131 42

Zodpovedá: Za ekonomiku, financie, personalistiku a prevádzku spoločnosti.

Úsek obchodu

Ing. Peter Chochol, PhD.
riaditeľ
Peter.Chochol@sfera.sk
+421 (2) 502 131 42

Zodpovedá: Za obchodné operácie spoločnosti.

Úsek vývoja

Ing. Michal Minárik
riaditeľ
Michal.Minarik@sfera.sk
+421 (2) 502 131 42

Zodpovedá: Za technológie, vývoj produktov a poradenstvo v energetike.

Úsek služieb

Daniel Krištofík
riaditeľ
Daniel.Kristofik@sfera.sk
+421 (2) 502 131 42

Zodpovedá: Za podporu produktov spoločnosti a služby.

Úsek inovácií

Ing. Rastislav Krbaťa, PhD., MBA
riaditeľ
Rastislav.Krbata@sfera.sk
+421 (2) 502 131 42

Zodpovedá: Za inovačné aktivity, zabezpečenie zdrojov pre inovácie spoločnosti a integrovaný systém manažérstva.


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®