všetky novinkyNovinkyIntegrovaný systém manažérstva

Dňa 1.1.2021 sme v našej spoločnosti zaviedli integrovaný systém manažérstva podľa medzinárodných štandardov EN ISO 9001 - systém manažérstva kvality, EN ISO 14001 - systém manažérstva environmentu a ISO/IEC 27001 - systém manažérstva informačnej bezpečnosti. V priebehu roku 2021 sme integrovaný systém manažérstva rozšírili o systém manažérstva služieb podľa ISO/IEC 20000-1.

Zavedenie integrovaného systému manažérstva je pre spoločnosť strategické rozhodnutie, ktoré prispeje k zlepšovaniu výkonnosti spoločnosti a poskytne pevný základ pre jej udržateľný rozvoj.

Úlohou integrovaného systému manažérstva je prepojiť všetky súvisiace aspekty riadenia do jedného systému pre jednoduchšiu správu, vyhodnocovanie a prevádzku.

Vedenie spoločnosti očakáva od fungujúceho integrovaného systému manažérstva systematické riadenie environmentálneho správania, riadenie informačnej bezpečnosti, riadenie služieb a merateľné zvýšenie kvality produktov a služieb a aj produktivity práce všetkých zamestnancov.


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®