všetky novinkyNovinkyISO/IEC 27001:2013

Dňa 28.7.2016 naša spoločnosť zaviedla systém manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2013. Norma zabezpečuje adekvátnu ochranu aktív spoločnosti a jej zákazníkov, ktoré sú predmetom informačnej bezpečnosti a minimalizáciu možných strát v súlade s legislatívou Slovenskej republiky, svetovými trendmi, odporúčaniami, štandardami a bezpečnostnou politikou spoločnosti.


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®