všetky novinkyNovinkySpoločnosť Schaeffler s novým školiacim systémom

20. 2. 2020

Každý výrobný podnik potrebuje zaškoľovať a testovať pracovný postup, skracovať čas zaškoľovania.

Skupina Schaeffler je celosvetovo významný dodávateľ v oblasti automobilového a priemyselného sektora. Podnik od začiatku ovplyvňovali pokrokové inovácie a globálna orientácia na zákazníka.

Sme hrdí, že, sféra, a.s., už druhým rokom prispieva k inováciám v spoločnosti Schaeffer našim školiacim systémom pomocou virtuálnej reality.

Cieľom pilotného projektu vzdelávania bolo skrátenie času zaškoľovania prestavby CNC sústruhu. Podarilo sa nám skrátiť čas z 3 hodín na 20 min. Aktuálne prebiehajúci projekt sa venuje problematike skladov a logistiky.

Pilotný projekt školenia vo VR

Aktuálny projekt školenia vo VR pre logistiku

Predchádzajúce novinky

Sféra medzi TOP manažérmi údržby
13. 2. 2020

Od roku 2011 každoročne Česká spoločnosť pre údržbu (ČSPÚ) organizuje konferenčný seminár Údržba pre TOP manažérov. Zámok v Libliciach sa stane počas dvoch dní miestom stretnutia vrcholového manažmentu z oblasti údržby, diagnostiky a prediktívnej údržby ...

Vidíme sa v Miláne
4. 2. 2020

Udalosť ako žiadna iná, jedinečná svojim rozsahom, globálnym dosahom a formovaním svetovej energetickej budúcnosti. Tešíme sa, že súčasťou tejto platformy budeme aj my, sféra, a.s.  Malá upútavka z predchádzajúceho ročníka:  

PF 2020
20. 12. 2019

Ďakujeme za dôveru a spoluprácu a želáme veselé Vianoce a šťastný nový rok.


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®