všetky novinkyNovinkyISO/IEC 20000-1:2018

Naša spoločnosť dňa 4.februára 2021 získala certifikát systém manažérstva služieb podľa ISO/IEC 20000-1:2018. 

Systém manažérstva služieb podľa ISO/IEC 20000-1:2018 patrí k medzinárodnému štandardu, ktorý našim zákazníkom dokladuje dosiahnutú úroveň poskytovaných služieb.


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®