všetky novinkyNovinkyRevolúcia v zaškoľovaní

Desiatky až stovky strán manuálov k obsluhe výrobných zariadení. Popísaná teória. A prax? Pri chode výrobných jednotiek niekedy ťažko realizovateľná. Revolučnou novinkou pri príprave operátorov je virtuálna realita.

Dnes si operátori teoretické znalosti o obsluhe výrobných zariadení v praxi skúšajú väčšinou len za chodu výrobnej jednotky (VJ). Často v hluku, kde skúsenejšieho kolegu ledva počujú, bez možnosti reálne si potrebné úkony vyskúšať. Toto by mohlo byť časom minulosťou. Riešenie ponúka virtuálna realita (VR). Zaúčajúcim sa operátorom umožní „reálne“ si vyskúšať jednotlivé kroky a úkony, ktoré k obsluhe zariadenia potrebujú, ale neštandardné situácie si môžu nasimulovať a otestovať ich zvládnutie aj skúsení operátori.

Možnosti VR sa v Slovnafte aktuálne testujú v rámci pilotného projektu Virtuálnej reality čerpadla P104 na VJ RHC. Práve toto čerpadlo je kritickým zariadením a závisí od neho chod celej VJ RHC. „Prestavenie čerpadla z jednej pozície do druhej obsahuje celý rad dôležitých krokov, od ktorých závisí jeho správny chod a spoľahlivosť. Dnes je natrénovanie obsluhy tohto čerpadla s nasimulovaním rôznych neštandardných scenárov za chodu jednotky prakticky nemožné,“ približuje hlavný inžinier z útvaru Inžinierstvo Dávid Ondruš. Virtuálna realita ponúka možnosť opakovane si postup vyskúšať v učiacom móde, alebo sa otestovať v skúšobnom móde bez nápovede, dopĺňa.

V súčasnosti sa úspešne uskutočnili dve prezentácie pilotného projektu. V prvom kroku si prostredie VR vyskúšali operátori a obsluha VJ RHC, druhá prezentácia bola zameraná na odsúhlasenie ďalšieho smerovania v našom podniku. Aktuálne sa posudzuje idea využitia VR pri zaškoľovaní operátorov cez idea manažment, a zároveň sa začal pripravovať IPP projekt pre zavedenie VR reality do praxe. „Jedna vec je kúpiť hardvér pre VR, teda výkonný počítač a okuliare, ďalšia vec je postupne vytipovať, nafotiť a vytvoriť virtuálnu realitu dôležitých zariadení v Slovnafte,“ hovorí D. Ondruš. VR sa dá okrem zaškoľovania využiť napríklad aj pri simulovaní neštandardných stavov technológie, poruchách, pri nácviku údržbárskych výkonov, investičných projektoch a ich vizualizáciách, HSE momentoch alebo ICA vyšetrovaniach. Virtuálna realita sa dnes využíva v mnohých odvetviach – v astronómii, medicíne, ale aj v priemyselných podnikoch, napríklad v automobilkách.

Autor: Tatiana Novotná

Zdroj: https://panorama.slovnaft.sk, Marec 2019

 


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®