všetky novinkyNovinkyProfil

Spoločnosť zahájila svoju činnosť v roku 1992 a počas tohto obdobia poskytla svoje služby nielen pre slovenský, ale aj český, ukrajinský, maďarskýrakúsky trh. Už od roku 2002 je v spoločnosti SFÉRA, a.s., zavedený Systém manažérstva kvality  spĺňajúci požiadavky medzinárodnej normy ISO 9001:2015.

----------------------------------

ZÁKAZNÍCKA SPOKOJNOSŤ

Motto, ktoré sme prijali na začiatku nášho pôsobenia „Čo včera stačilo, je dnes už málo“, je pre nás stále aktuálne.

Trvalá spokojnosť zákazníkov a kvalita našich produktov sú hlavnými kritériami pre plánovanie smerovania a rozvoja spoločnosti.

Spokojnosť zákazníkov dosahujeme poskytovaním komplexnej podpory vo všetkých etapách životného cyklu informačných systémov (stanovenie cieľov - zadanie - analýza - podrobný návrh - programová realizácia - integrácia s komplementárnymi podnikovými riešeniami - nasadenie do prevádzky -  prevádzka - servis a rozvoj).

----------------------------------

KOMPLEXNÉ A KVALITNÉ RIEŠENIA A SLUŽBY

Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softvérové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému.

----------------------------------

ODBORNÍ PRACOVNÍCI A SPOLUPRACUJÚCI ŠPECIALISTI

Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu.

Naši pracovníci majú dôkladnú znalosť nielen ohľadom použitých technológií, aplikačných programov a systémového prostredia, ale sú detailne oboznámení aj s problematikou zákazníka a ich procesov. Budujeme spoločné tímy so špecialistami významných podnikov na riešenie problémov týkajúcich sa širokého spektra úloh súvisiacich s požiadavkami a možnosťami informačného systému.

----------------------------------

INTELIGENTNÁ GRAFICKÁ KOMUNIKÁCIA A PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE

Súčasťou loga našej spoločnosti je "Grafické informačné systémy", a to od jej založenia v roku 1992. Vo všetkých našich programových riešeniach kladieme dôraz na aspekty počítačovej technickej grafiky, predovšetkým na inteligentnú grafickú komunikáciu prostredníctvom technickej a technologickej dokumentácie.

Významnou je pre nás spolupráca so spoločnosťou Oracle Corporation, ktorá je nositeľom špičkovej databázovej technológie.

Používanie progresívnych technológií zabezpečujeme partnerskými vzťahmi s mnohými ďalšími poprednými svetovými dodávateľmi informačných technológií.

----------------------------------

BEZPEČNOSŤ INFORMAČNÉHO SYSTÉMU ZÁKAZNÍKA

Z pohľadu dlhodobého rozvoja informačného systému kladieme dôraz na rozvoj použitej informačnej technológie, ale najmä na rozvoj, údržbu, aktualizáciu a bezpečnosť vlastných databáz zákazníka.

Naši zamestnanci považujú  údajovú základňu informačného systému za hodnotu, ktorá má neporovnateľne vyššiu cenu, ako technická infraštruktúra alebo aplikačné programové vybavenie.

V istom zmysle je náš softvér „šatami, ktoré robia človeka", ale skutočná hodnota je v človeku a šaty občas vymení.

 

Sme pripravení plniť náročné požiadavky trhu aplikovaním:

 

Sme tu pre vás a ponúkame profesionálne zdroje a spoluprácu počas celého životného cyklu informačných systémov. 

SFÉRA, a.s. -  „priestor pre váš úspech®"


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®