všetky novinkyNovinkyProfil

Spoločnosť započala svoju pôsobnosť v roku 1992 a počas tohto obdobia poskytla svoje služby nielen pre slovenský, ale aj český, ukrajinský, maďarský a rakúsky trh. Systém manažérstva kvality zavedený v spoločnosti sféra, a.s., v roku 2002, spĺňa požiadavky medzinárodnej normy ISO 9001:2015. Motto, Čo včera stačilo, je dnes už málo, je stále aktuálne. Trvalá spokojnosť zákazníkov a kvalita našich produktov sú hlavnými kritériami pri plánovaní ďalšieho smerovania a rozvoja našej spoločnosti. Sme pripravení plniť náročné požiadavky trhu aplikovaním moderných technológií, zabezpečením spoľahlivosti a bezpečnosti dodávaných informačných systémov, sofistikovanou správou a ochranou údajov a pridanej hodnoty pre stovky spokojných používateľov našich riešení. Prvoradá je spokojnosť zákazníkov.

Spokojnosť zákazníkov dosahujeme poskytovaním komplexnej podpory vo všetkých krokoch životného cyklu informačných systémov - stanovenie cieľov, zadanie, analýza, podrobný návrh, programová realizácia, integrácia s komplementárnymi podnikovými riešeniami, nasadenie do prevádzky, prevádzka, servis a rozvoj.

Používanie progresívnych technológií zabezpečujeme kvalifikovaným tímom, spoluprácou a partnerskými vzťahmi s poprednými svetovými dodávateľmi informačných technológií - Google, Apple, Microsoft, Bentley Systems, Incorporated, Oracle, Hewlett-Packard, Cisco. Samozrejmosťou pri nasadzovaní informačných systémov je implementácia webových a mobilných technológií v sieťovej prevádzke aj na tabletoch a PDA zariadeniach, čo umožňuje sprístupnenie profesijných informácií na každej pracovnej stanici zákazníka, ako aj v teréne, bez vynaloženia neprimeraných nákladov.

Poskytujeme profesionálne komplexné služby a riešenia

Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softvérové riešenie je len jedným z predpokladov úspešného nasadenia informačného systému. Preto kľúčový dôraz kladieme na poskytovanie profesionálnych komplexných služieb spojených s jeho následnou produkčnou prevádzkou a ďalším nevyhnutným rozvojom. Kvalitné služby môžu poskytovať len neustále vzdelávaní pracovníci, ktorí okrem hlbokej znalosti použitých technológií, aplikačných programov a systémového prostredia poznajú detailne pracovnú i odbornú problematiku zákazníkov a procesy ich biznisu. Z tohto dôvodu budujeme pre dlhodobú spoluprácu s veľkými podnikmi tímy špecialistov pre rozhranie profesijných požiadaviek a možností informačného systému. Interdisciplinarita je cesta k nášmu úspechu.

Inteligentná grafická komunikácia

Nie náhodou je súčasťou loga našej spoločnosti heslo Grafické informačné systémy, a to od jej založenia v roku 1992. Vo všetkých našich programových riešeniach kladieme dôraz na aspekty počítačovej technickej grafiky, predovšetkým na inteligentnú grafickú komunikáciu prostredníctvom technickej a technologickej dokumentácie, ktorá je pre inžiniera najprirodzenejšia, najprehľadnejšia a aj najpríjemnejšia, keďže je to prostriedok jeho vyjadrovania a vzájomnej komunikácie. Strategický význam pre nás má úzka spolupráca s renomovanou americkou spoločnosťou Bentley Systems, Incorporated ktorá ponúka v inžiniersky orientovanom svete progresívne a vo svete rozšírené grafické prostredie a produkty každodennej inžinierskej praxe, ako aj so spoločnosťou Oracle Corporation ako nositeľom špičkovej databázovej technológie.

Štatút vývojového partnera - jediní na Slovensku

Skratka GIS zvyčajne reprezentuje Geografické informačné systémy, t.j. informačné systémy, v ktorých hrá nezastupiteľnú informáciu rozmiestnenie objektov v priestore, na území, v mape, a ktoré umožňujú pracovať s mapami, mierkami, projekciami, polohami, vzdialenosťami, oblasťami a cestami. Riešenia našej spoločnosti pokrývajú aj túto oblasť, a to natívnym využitím prostredia GIS spoločnosti Bentley Systems, Incorporated, nakoľko máme štatút vývojového partnera, ako jediní na Slovensku. Aktívne používanie štruktúrovaných katastrálnych informácií, ich aktualizácia a spracovanie pre potreby umiestnenia majetku zákazníka na území s prihliadnutím na vlastnícke vzťahy tretích osôb a ich integrácia v informačných systémoch je prirodzenou súčasťou našich komplexných riešení. Tu uplatňujeme dlhoročné skúsenosti a zručnosti v tvorbe profesionálnych kartografických a mapových diel pre zahraničných odberateľov. Preto sme schopní doplniť implementáciu informačného systému aj o vlastné mapové dielo pre GIS riešenie. V technických informačných systémoch, ako ich uplatňujeme v reálnej praxi v sektore energetiky, priemyslu a dopravy sú prínosy geografických informačných systémov integrálnou súčasťou širšie koncipovaného riešenia so zahrnutím komplexnej inžinierskej dokumentácie.

Dôraz na bezpečnosť informačného systému zákazníka

Z pohľadu dlhodobého rozvoja informačného systému kladieme dôraz na rozvoj použitej informačnej technológie, ale najmä na rozvoj, údržbu, aktualizáciu a bezpečnosť vlastných databáz zákazníka. Je samozrejmosťou, že zamestnanci spoločnosti sú vedení k tomu, aby považovali údajovú základňu informačného systému za hodnotu, ktorá má neporovnateľne vyššiu cenu, ako technická infraštruktúra alebo aplikačné programové vybavenie. V istom zmysle je náš softvér „šatami, ktoré robia človeka", ale skutočná hodnota je v človeku a šaty občas vymení.
Naša spoločnosť je tu pre Vás a ponúka profesionálne zdroje a spoluprácu počas celého životného cyklu informačných systémov u Vás.

Preto je sféra „priestor pre váš úspech®". 


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®