všetky novinkyNovinkySféra sa stala jedným z partnerov projektu výskumu v sieti SANET

12. 6. 2020

Dňa 28.5.2020 Výskumná agentúraCentrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) podpísali zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využitia a rozvoja.

Projekt bude realizovaný konzorciom 6 inštitúcií v rámci podpory  mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05.

Žiadateľom je Centrum vedecko-technických informácií SR, partnermi sú 4 univerzity, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave, Žilinská univerzita v Žiline a spoločnosť SFÉRA,a.s.

V rámci projektu sa bude realizovať priemyselný výskum v nasledujúcich oblastiach:

Teší nás, že sa môžeme spoločne s partnerskými univerzitami a CVTI SR podieľať na nových výskumných a vývojových projektoch v tomto segmente.

 

Predchádzajúce novinky

SEPS sa stal aktívnym účastníkom systému IGCC
5. 6. 2020

IGCC (International Grid Control Cooperation) je implementačný projekt, kde spolupracuje 17 prevádzkovateľov prenosových sústav z viacerých európskych krajín. Tento projekt bol vybraný spoločnosťou ENTSO-E, aby sa stal budúcou európskou platformou pre pro...

Nákup elektriny s blokovými objednávkami už od 1. júna
29. 5. 2020

Organizovaný denný trh s elektrinou zavádza nový typ objednávky. Od 1.6.2020 bude možné nakupovať už aj formou uceleného bloku. Negatívnym dopadom mimoriadnych opatrení v súvislosti s vírusom COVID-19 sa nevyhol ani sektor energetiky. Od začiatku roka po...

Spolupracuj.me a Sféra vytvárajú lepší priestor pre priemysel
22. 5. 2020

Portál spolupracuj.me je jednoduchý nástroj na podporu podnikania vytvorený špeciálne pre potreby priemyselných firiem. Slúži na hľadanie kooperačných prienikov a prepojenie firiem navzájom, ale i na nadviazanie spolupráce firiem s konkrétnymi katedrami t...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®