všetky novinkyNovinky



Enlit Europe sa posúva o rok

16. 6. 2020

Zodpovedne sme sa pripravovali a je to tu! Enlit Europe (Miláno) sa posúva na rok 2021

Zostávame však aj naďalej v spojení s Enlit Europe, ktorej tím práve pracuje na online platforme. Tá by mala až do termínu konania konferencie poskytnúť priestor na prepájanie a inšpirovanie energetickej komunity.

Ako sa vyjadril riadieľ Enlit Europe Paddy Young: "We are obviously disappointed that the physical Enlit Europe won’t be able to take place this year, however after talking to our Enlit Europe Impact Circle members, partners, stakeholders, sponsors and exhibitors and asking them what it is they need in these uncertain times, it became clear: the need to stay connected, do business, share best practice and foster and finance innovation is more urgent than ever."

STAY TUNED.


Predchádzajúce novinky

Sféra sa stala jedným z partnerov projektu výskumu v sieti SANET
12. 6. 2020

Dňa 28.5.2020 Výskumná agentúra a Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) podpísali zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využitia a rozvoja. Projekt bude realizovaný kon...

SEPS sa stal aktívnym účastníkom systému IGCC
5. 6. 2020

IGCC (International Grid Control Cooperation) je implementačný projekt, kde spolupracuje 17 prevádzkovateľov prenosových sústav z viacerých európskych krajín. Tento projekt bol vybraný spoločnosťou ENTSO-E, aby sa stal budúcou európskou platformou pre pro...

Nákup elektriny s blokovými objednávkami už od 1. júna
29. 5. 2020

Organizovaný denný trh s elektrinou zavádza nový typ objednávky. Od 1.6.2020 bude možné nakupovať už aj formou uceleného bloku. Negatívnym dopadom mimoriadnych opatrení v súvislosti s vírusom COVID-19 sa nevyhol ani sektor energetiky. Od začiatku roka po...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®