všetky novinkyNovinkySFÉRA je jednou z inovatívnych firiem, ktoré povedú uchádzačov k získaniu PhD titulu v Kempelenovom inštitúte

19. 3. 2021

Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT) otvára doktorandské štúdium. Rozbieha ho v spolupráci s Fakultou informačních technologií VUT v Brne a uchádzačov chce zaujať špičkovými mentormi pôsobiacimi na zahraničných univerzitách, vo firmách ako Google, ako aj zapojením slovenských inovatívnych firiem, medzi ktoré sa zaradila okrem Esetu, Softecu, Luigi´s Box aj SFÉRA.

Uchádzači o doktorandské štúdium môžu vyjadriť záujem a prihlásiť sa do predkola prijímacieho konania do 20. apríla 2021. Následne budú mať vybraní uchádzači mesiac na to, aby sa stretli so školiteľmi z KInITu, mentormi zo zahraničia, zástupcami firiem, dohodli si s nimi výskumné témy a lepšie spoznali KInIT zvnútra.

Úspešne “spárovaní” uchádzači si napokon podajú prihlášku na doktorandské štúdium na Fakulte informačních technologií VUT v Brne, v partnerstve s ktorou KInIT svoje PhD štúdium prevádzkuje. V poslednom kole sa rozhodne, ktorí z nich sa stanú doktorandmi KInITu. Doktorandi KInITu budú na plný úväzok zamestnaní v KInITe, kde budú v rámci svojho zamestnania naplno skúmať a študovať pre svoj titul PhD. Zároveň budú vedení ako externí doktorandi FIT VUT. Absolventi získajú diplom z FIT VUT.

Samotné doktorandské štúdium sa začne 1. septembra 2021.

Okrem výskumného tímu KInIT budú doktorandov viesť aj viacerí mentori pôsobiaci na špičkových zahraničných univerzitách a vo výskumných tímoch technologických firiem.

Medzi zahraničnými mentormi KInITu sú aktuálne: Peter Brusilovsky, expert na modelovanie používateľov a personalizáciu z University of Pittsburgh, Branislav Kveton, expert na strojové učenie z Google Research, Jana Košecká, expertka na počítačové videnie z George Mason University, Peter Richtárik, expert na strojové učenie z King Abdullah University of Science and Technology, Martin Takáč, expert na strojové učenie z Lehigh University, Peter Tiňo, expert na strojové učenie z University of Birmingham.

Do doktorandského štúdia budú priamo zapojené aj štyri slovenské inovatívne firmy: ESET, Luigi’s Box, SFÉRA a Softec. Tie obohatia školiace tímy niektorých doktorandov o svojich expertov, poskytnú im zaujímavé dáta z ich domény. Celá téma bude orientovaná na riešenie výskumného problému s presahom do firemného prostredia tak, ako to bežne funguje v zahraničí.

Špecialisti a odborníci z nášho tímu SFÉRA budú viesť externých doktorandov v dvoch z piatich tém dizertačných prác, a to v oblasti inteligentnej dátovej analytiky a metaheuristickej optimalizácie.

KInIT chce touto formou doktorandov pripravovať najmä pre prax a prácu v inovatívnych firmách. Tie totiž dokážu slovenskú ekonomiku potiahnuť k odvetviam s vysokou pridanou hodnotou.

Celú tlačovú správu, ako aj ostatné informácie o doktorandskom štúdiu a zapojených partneroch si môžete prečítať na https://kinit.sk/education-training/doctoral-studies/

Predchádzajúce novinky

Projekt Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov II. etapa
12. 3. 2021

Dňa 31.12.2020 sme úspešne ukončili prvý rok riešenia projektu: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov II. Etapa, v ktorom sme sa zamerali na Analýzu rozsahu dát potrebných...

Spolupráca SFÉRA, a.s., a FIIT STU pokračuje aj v roku 2021
9. 3. 2021

SFÉRA, a.s. pokračuje aj v akademickom roku 2020/2021 v spolupráci a podpore FIIT STU v Bratislave. Tento rok sme sa premiérovo stali podporovateľom ceny dekana v inžinierskom štúdiu. Podporu vzdelávania považujeme aj v tejto neľahkej dobe za veľmi dôlež...

Lepší dohľad nad spotrebou nafty v lokomotívach
26. 2. 2021

Na konci roka 2020 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK CARGO), prepojila  informačný systém naftového dispečingu XMatik®.NET/ISND s pracoviskami Železničnej polície. Prepojením získala ZSSK CARGO lepší dohľad nad spotrebou nafty v lokomotívac...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®