všetky novinkyNovinkySpolupráca SFÉRA, a.s., a FIIT STU pokračuje aj v roku 2021

9. 3. 2021

SFÉRA, a.s. pokračuje aj v akademickom roku 2020/2021 v spolupráci a podpore FIIT STU v Bratislave. Tento rok sme sa premiérovo stali podporovateľom ceny dekana v inžinierskom štúdiu.

Podporu vzdelávania považujeme aj v tejto neľahkej dobe za veľmi dôležitú, čo vystihuje aj citát nášho generálneho riaditeľa, RNDr. Eduarda Halušku, CSc.: "Veríme, že investovaním do vzdelávania vytvárame priestor na to, aby na Slovensku mohlo vyrásť viac veľkých ľudí. Vieme, že pre napredovanie takej malej krajiny, akou je Slovensko, je to extrémne dôležité."

Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) je jednou zo siedmich fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU). FIIT STU pokrýva komplexne oblasť informatiky a informačných technológií (IIT) vo výskume a vzdelávaní. Je prvou fakultou na Slovensku s takýmto poslaním.

Predchádzajúce novinky

Lepší dohľad nad spotrebou nafty v lokomotívach
26. 2. 2021

Na konci roka 2020 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK CARGO), prepojila  informačný systém naftového dispečingu XMatik®.NET/ISND s pracoviskami Železničnej polície. Prepojením získala ZSSK CARGO lepší dohľad nad spotrebou nafty v lokomotívac...

Life Defender – Ochranca života
19. 2. 2021

Dňa 4.2.2021 SFÉRA, a.s., ako žiadateľ podpísala s Výskumnou agentúrou zmluvu o poskytnutí NFP pre projekt „Life Defender – Ochranca života“. Projekt bude realizovaný v spolupráci s partnerom Bizzcom, s.r.o., v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o posky...

SFÉRA, a.s., zaviedla systém manažérstva služieb podľa ISO/IEC 20000-1:2018
12. 2. 2021

Získali sme už v poradí 4. typ certifikátu od medzinárodne uznávanej autority DNV GL - Business Assurance v oblasti akreditácie manažérskych firemných systémov. Tentokrát v oblasti systému manažérstva služieb podľa ISO/IEC 20000-1:2018. Získaný certifiká...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®