všetky novinkyNovinkyLepší dohľad nad spotrebou nafty v lokomotívach

26. 2. 2021

Na konci roka 2020 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK CARGO), prepojila  informačný systém naftového dispečingu XMatik®.NET/ISND s pracoviskami Železničnej polície. Prepojením získala ZSSK CARGO lepší dohľad nad spotrebou nafty v lokomotívach (najmä nad jej náhlym poklesom).

Ako prebieha komunikácia systému so Železničnou políciou? V prípade, že systém deteguje náhly pokles hladiny paliva v nádrži lokomotívy, ktorý by mohol byť spôsobený napr. odcudzením nafty, odošle mailovú notifikáciu na pracovisko Železničnej polície. Notifikácia obsahuje všetky informácie potrebné pre navigáciu pracovníka polície: GPS polohu a číslo lokomotívy, ako aj informáciu o výške úbytku paliva. Okamžité a adresné informácie zefektívňujú celý proces odhalenia. Navyše zavedenie systému má aj preventívnu funkciu. Prepravca má tak v rukách nástroj, ktorým môže zamedziť nechceným úbytkom a vylepšiť hospodárenie s palivom.

ZSSK CARGO patrí medzi významných a dlhodobých zákazníkov SFÉRA, a.s. Systém XMatik®.NET/ISND je vlastným produktom spoločnosti SFÉRA, a.s., poskytovaným ako out off box riešenie (krabicové riešenie). Ide o komplexné riešenie pre zákazníka od inštalácie, profylaktiky systému, podpory prevádzky, vrátane ďalšieho rozvoja.

Systém poskytuje kompletný energetický dispečing, ktorého súčasťou sú okrem iného aj informácie o čerpaní a spotrebe paliva na jednotlivých lokomotívach namerané snímačmi v nádržiach.

Je jedným z troch unikátnych riešení (XMatik®.NET/ISND, XMatik®.NET/ISED, XMatik®.NET/WMS), od spoločnosti SFÉRA, a.s., ktoré komplexne pokrývajú potreby subjektov pôsobiacich v oblasti železničnej dopravy.

Všetky ďalšie informácie o našich riešeniach nájdete na: transport.sfera.sk

Ilustračná snímka:


Predchádzajúce novinky

Life Defender – Ochranca života
19. 2. 2021

Dňa 4.2.2021 SFÉRA, a.s., ako žiadateľ podpísala s Výskumnou agentúrou zmluvu o poskytnutí NFP pre projekt „Life Defender – Ochranca života“. Projekt bude realizovaný v spolupráci s partnerom Bizzcom, s.r.o., v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o posky...

SFÉRA, a.s., zaviedla systém manažérstva služieb podľa ISO/IEC 20000-1:2018
12. 2. 2021

Získali sme už v poradí 4. typ certifikátu od medzinárodne uznávanej autority DNV GL - Business Assurance v oblasti akreditácie manažérskych firemných systémov. Tentokrát v oblasti systému manažérstva služieb podľa ISO/IEC 20000-1:2018. Získaný certifiká...

ENERGOKLUB® začal nový rok online diskusiou
5. 2. 2021

Platforma ENERGOKLUB® kvôli epidemiologickej situácii otvorila rok 2021 diskusiou v online forme na tému Energetika v slovenskom návrhu Plánu obnovy a odolnosti. Reformný nástroj Európskej komisie vznikol ako reakcia na globálnu krízu vyvolanú pandémiou. ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®