všetky novinkyNovinkyPF 2012

22. 12. 2011

Predchádzajúce novinky

sféra, a.s., v systéme Connexio (1)
21. 12. 2011

Od roku 2008 patríme medzi predkvalifikovaných dodávateľov, ktorí sú zaregistrovaní v kvalifikačnom systéme Connexio od spoločnosti Achilles Information GmbH a sme zaradení do Achilles globálneho adresára energetických spoločností. Táto skutočnosť n...

Počítačový model zúčtovania odchýlky
12. 12. 2011

Sféra, a.s., realizuje na základe objednávky OKTE, a.s., počítačový simulačný model, ktorý umožní parametrizovať a analyzovať rôzne modely zúčtovania odchýlok a s pomocou reálnych dát odchýlok vyhodnocovať riziká a dopady príslušných model...

Implementácia nového modelu zúčtovania odchýlok
12. 12. 2011

Z návrhu Nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení neskorších predpisov a ktorý nadobúda účinnos...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®