všetky novinkyNovinkyPočítačový model zúčtovania odchýlky

12. 12. 2011

Sféra, a.s., realizuje na základe objednávky OKTE, a.s., počítačový simulačný model, ktorý umožní parametrizovať a analyzovať rôzne modely zúčtovania odchýlok a s pomocou reálnych dát odchýlok vyhodnocovať riziká a dopady príslušných modelov na subjekty zúčtovania a dodávateľov regulačnej elektriny.

Predchádzajúce novinky

Implementácia nového modelu zúčtovania odchýlok
12. 12. 2011

Z návrhu Nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení neskorších predpisov a ktorý nadobúda účinnos...

Seminár Operátor meraní a výmena dát na trhu s elektrinou
7. 12. 2011

Dňa 6. decembra 2011 sa v Bratislave uskutočnil odborný seminár s názvom Operátor meraní a výmena dát na trhu s elektrinou, ktorého cieľom bolo účastníkom trhu priblížiť aktivity a zámery OKTE, a.s., pri implementácii nových kompeten...

Rozšírenie partnerskej spolupráce medzi skupinou MOL a sféra, a.s.
6. 12. 2011

V rámci ďalšieho rozširovania dlhodobej strategickej partnerskej spolupráce s podnikmi skupiny MOL sme uzavreli významnú dohodu o spolupráci pri rozvoji informačného systému TIS na báze produktu XMatik®.NET s útvarom Logistiky spoločnosti Slovnaft, a...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®