všetky novinkyNovinkyImplementácia nového modelu zúčtovania odchýlok

12. 12. 2011

Z návrhu Nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení neskorších predpisov a ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2012, vyplýva pre Zúčtovateľa odchýlok (OKTE, a.s.) zavedenie nového typu regulačnej elektriny a implementácia nového modelu zúčtovania odchýlok. Naša spoločnosť ako autor Informačného systému zúčtovania odchýlok (ISZO), implementuje v OKTE, a.s., úpravy ISZO, ktoré zabezpečia splnenie uvedených legislatívnych požiadaviek od 1.1.2012.

Predchádzajúce novinky

Seminár Operátor meraní a výmena dát na trhu s elektrinou
7. 12. 2011

Dňa 6. decembra 2011 sa v Bratislave uskutočnil odborný seminár s názvom Operátor meraní a výmena dát na trhu s elektrinou, ktorého cieľom bolo účastníkom trhu priblížiť aktivity a zámery OKTE, a.s., pri implementácii nových kompeten...

Rozšírenie partnerskej spolupráce medzi skupinou MOL a sféra, a.s.
6. 12. 2011

V rámci ďalšieho rozširovania dlhodobej strategickej partnerskej spolupráce s podnikmi skupiny MOL sme uzavreli významnú dohodu o spolupráci pri rozvoji informačného systému TIS na báze produktu XMatik®.NET s útvarom Logistiky spoločnosti Slovnaft, a...

ENERGOFÓRUM® 2011
24. 10. 2011

Dňa 20. a 21. októbra 2011 sa stali Vyhne a Hotel Sitno centrom pozornosti širokej energetickej verejnosti. Dôvodom bol 6. ročník medzinárodnej odbornej energetickej konferencie ENERGOFÓRUM® 2011, ktorú organizovala spoločnosť sféra, a.s. Celkovo 215 účas...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®