všetky novinkyNovinkysféra, a.s., v systéme Connexio (1)

21. 12. 2011

Od roku 2008 patríme medzi predkvalifikovaných dodávateľov, ktorí sú zaregistrovaní v kvalifikačnom systéme Connexio od spoločnosti Achilles Information GmbH a sme zaradení do Achilles globálneho adresára energetických spoločností. Táto skutočnosť nám dáva možnosť byť kontaktovaní priamo viac ako 180 energetickými podnikmi nie len z európskeho regiónu. Registrácia umožňuje účasť na tendroch, ktoré sú vyhlásené spoločnosťami pre energetiku a publikujú nadlimitný EÚ tender.

sféra, a.s., získala predkvalifikáciu pre nasledujúce kategórie výrobkov a služieb:

Predchádzajúce novinky

Počítačový model zúčtovania odchýlky
12. 12. 2011

Sféra, a.s., realizuje na základe objednávky OKTE, a.s., počítačový simulačný model, ktorý umožní parametrizovať a analyzovať rôzne modely zúčtovania odchýlok a s pomocou reálnych dát odchýlok vyhodnocovať riziká a dopady príslušných model...

Implementácia nového modelu zúčtovania odchýlok
12. 12. 2011

Z návrhu Nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení neskorších predpisov a ktorý nadobúda účinnos...

Seminár Operátor meraní a výmena dát na trhu s elektrinou
7. 12. 2011

Dňa 6. decembra 2011 sa v Bratislave uskutočnil odborný seminár s názvom Operátor meraní a výmena dát na trhu s elektrinou, ktorého cieľom bolo účastníkom trhu priblížiť aktivity a zámery OKTE, a.s., pri implementácii nových kompeten...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®