všetky novinkyNovinkyOKTE a XMtrade®/ISOT sme prepojili s európskym vnútrodenným trhom s elektrinou

2. 12. 2022

Slovenská obchodná zóna sa 29. 11. 2022 úspešne prepojila s jednotným vnútrodenným trhom s elektrinou v rámci projektu SIDC (Single Intraday Coupling, v minulosti XBID). Objednávky na nákup a predaj elektriny slovenských účastníkov vnútrodenného trhu sa od okamihu pripojenia Slovenska párujú prostredníctvom informačného systému XMtrade®/ISOT aj so zahraničnými objednávkami.

„Každé prepojenie trhov vnímame ako historický míľnik, ktorý zásadne posúva slovenskú energetiku dopredu. Slovenský vnútrodenný trh je malý a neposkytuje dostatočnú likviditu. Integráciou na celoeurópsku platformu očakávame pozitívnu zmenu, ktorá prispeje aj k rozvoju obnoviteľných zdrojov a agregácie flexibility,“ uviedol Libor Láznička, riaditeľ úseku vývoja spoločnosti SFÉRA, a.s. Udalosť hodnotí ako významný míľnik aj pre samotný informačný systém – obchodnú platformu XMtrade®/ISOT, pre vývojový tím a tím technickej podpory, ktoré za ním stoja. „Ďakujem všetkým kolegyniam a kolegom za úspešnú realizáciu náročného medzinárodného projektu,“ dodal Libor Láznička.

Prvý československý obchod sa na novej platforme uskutočnil už 9 minút po otvorení spoločného trhu. Išlo o slovenský export v objeme 1 MWh v 4. obchodnej perióde. V prvej nočnej hodine sa celkovo zobchodovalo 17 slovenských objednávok. Z toho 8 smerovalo zo Slovenska v objeme 4,9 MWh a 9 transakcií na Slovensko v objeme 17 MWh.

Prepojenie slovenského vnútrodenného trhu so zvyškom Európy prebehlo 29. 11. 2022 v nočných hodinách pod dohľadom vývojového tímu a tímu technickej podpory SFÉRA, a.s. „Od momentu pripojenia Slovenska k SIDC je možné obchodovať na medzinárodnej úrovni aj v 15 minútových intervaloch. Preto je prevádzka systému XMtrade®/ISOT pod naším nepretržitým dohľadom dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni,“ uviedol Daniel Krištofík, riaditeľ úseku služieb SFÉRA, a.s.

Spolu so Slovenskom sa vo štvrtej vlne SIDC pripojilo aj Grécko, čím bol projekt integrácie 25 krajín zavŕšený. SIDC spája krajiny:

Procesy organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, spoločnosti OKTE, a.s., zabezpečuje XMtrade®/ISOT kontinuálne už od roku 2009 (Market Coupling CZ-SK). Od roku 2019 zabezpečuje procesy organizovania denného trhu s elektrinou aj na Ukrajine pre spoločnosť Market Operator pod značkou XMtrade®/PXS (Power Exchange System).

 

 

 

Predchádzajúce novinky

SFÉRA podporila jubilejný 10. ročník podujatia Na krídlach anjelov
28. 11. 2022

Charitatívne podujatie Na krídlach anjelov oslávilo svoje okrúhliny. Občianske združenie Milana Štefánika s podporou mesta Žiar nad Hronom pripravilo už 10.ročník obľúbeného benefičného koncertu pre tých, ktorých znevýhodňuje telesné alebo mentálne postih...

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj
23. 11. 2022

SFÉRA, a.s., je od roku 2010 držiteľom osvedčenia o spôsobilosti pre výkon výskumu a vývoja, vydaného Ministerstvom školstva SR. Platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj je podmienkou pre získanie finančných prostriedkov na vedeckovýskumn...

ENERGY MANIFEST FÓRUM 2022
21. 11. 2022

O aktuálnych výzvach a nových trendoch v oblasti akumulácie energie diskutovali minulý týždeň odborníci na druhom ročníku konferencie Energy Manifest Fórum, ktorú organizovala Slovenská batériová aliancia (SBaA) a Národná vodíková asociácia Slovenska. Par...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®