všetky novinkyNovinkyENERGY MANIFEST FÓRUM 2022

21. 11. 2022

O aktuálnych výzvach a nových trendoch v oblasti akumulácie energie diskutovali minulý týždeň odborníci na druhom ročníku konferencie Energy Manifest Fórum, ktorú organizovala Slovenská batériová aliancia (SBaA) a Národná vodíková asociácia Slovenska. Partnerom podujatia bola aj SFÉRA, a.s. Účastníci podujatia sa stretli v Grand Hoteli River Park v Bratislave, ktorý vytvoril jedinečné zázemie pre celodenný program, aj neformálne stretnutia.

Zástupcovia spoločností a experti z oblasti energetiky diskutovali o inovatívnych riešeniach v oblasti batériových systémov, legislatívnom a regulačnom rámci, ako aj technických možnostiach batérií pri poskytovaní podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

V úvode Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, priblížil najaktuálnejšie výzvy v energetike, s ktorými dnes Slovensko a celá EÚ bojuje a riešenia, ktoré by nám mohli pomôcť v aktuálnej energetickej a environmentálnej kríze.

Záverom konferencie bolo konštatované, že obnoviteľné zdroje energií budú zohrávať v budúcnosti kľúčovú rolu. Batériové úložiská a vodík sú výborným prvkom pre OZE, preto je nesmierne dôležité, aby bolo na Slovensku upravené legislatívne prostredie podporujúce ich efektívne využívanie. 

Predchádzajúce novinky

Denná fakturácia a finančné vysporiadanie zúčtovania odchýlok elektriny
20. 10. 2022

Novelizovaná vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z. (tzv. Pravidlá trhu) zaviedla od 1. 10. 2022 denné finančné vysporiadanie zúčtovania odchýlok elektriny. Zodpovednosť za celý proces zúčtovania má na Slovensku náš klient, spoločnosť OKTE, a.s. Zmenám, ktoré no...

Výskum možností využitia odpadového tepla
18. 10. 2022

Dňa 5.10.2022 Výskumná agentúra a Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia  podpísali zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku pre projekt Výskum možností využitia odpadového tepla z priemys...

Sledujte ENERGOFÓRUM® online!
10. 10. 2022

Dekarbonizácia v čase krízy, rastúce ceny komodít, dôsledky vojny na Ukrajine a prechod na digitálnu energetiku. Tieto a aj ďalšie témy budú obsahom diskusií slovenských a českých expertov v oblasti energetiky v rámci 16. ročníka konferencie ENERGOFÓRUM®,...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®