všetky novinkyNovinkyOsvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

23. 11. 2022

SFÉRA, a.s., je od roku 2010 držiteľom osvedčenia o spôsobilosti pre výkon výskumu a vývoja, vydaného Ministerstvom školstva SR. Platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj je podmienkou pre získanie finančných prostriedkov na vedeckovýskumnú činnosť zo štátneho rozpočtu (poskytovaných prostredníctvom Agentúry na podporu výskumu a vývoja, štátnych programov a odvetvových projektov) z grantovej podpory pre vedu a výskum z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Osvedčenie vydáva a odníma minister školstva na základe návrhu hodnotiteľskej komisie.

Na základe hodnotenia spôsobilosti v roku 2022 SFÉRA, a.s., získala osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj na ďalších šesť rokov. 

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

Predchádzajúce novinky

ENERGY MANIFEST FÓRUM 2022
21. 11. 2022

O aktuálnych výzvach a nových trendoch v oblasti akumulácie energie diskutovali minulý týždeň odborníci na druhom ročníku konferencie Energy Manifest Fórum, ktorú organizovala Slovenská batériová aliancia (SBaA) a Národná vodíková asociácia Slovenska. Par...

Denná fakturácia a finančné vysporiadanie zúčtovania odchýlok elektriny
20. 10. 2022

Novelizovaná vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z. (tzv. Pravidlá trhu) zaviedla od 1. 10. 2022 denné finančné vysporiadanie zúčtovania odchýlok elektriny. Zodpovednosť za celý proces zúčtovania má na Slovensku náš klient, spoločnosť OKTE, a.s. Zmenám, ktoré no...

Výskum možností využitia odpadového tepla
18. 10. 2022

Dňa 5.10.2022 Výskumná agentúra a Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia  podpísali zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku pre projekt Výskum možností využitia odpadového tepla z priemys...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®