všetky novinkyNovinkySFÉRA podporila jubilejný 10. ročník podujatia Na krídlach anjelov

28. 11. 2022

Charitatívne podujatie Na krídlach anjelov oslávilo svoje okrúhliny. Občianske združenie Milana Štefánika s podporou mesta Žiar nad Hronom pripravilo už 10.ročník obľúbeného benefičného koncertu pre tých, ktorých znevýhodňuje telesné alebo mentálne postihnutie.

Tento rok bol výnimočný. Na pódiu vystúpili interpréti ako Richard Műller, Celeste Buckingham či skupina Semtam. Atmosféra pod pódiom bola úžasná a všetkým zúčastneným priniesla nezabudnuteľný hudobno-tanečný zážitok. Program celodenného podujatia bol doplnený aj o zaujímavé kreatívne workshopy ako maľovanie na tvár, pletenie z pedingu či maľovanie horúcim voskom.

Teší nás, že sme aj tento rok podporili projekt, ktorý prináša úsmev na tváre tým, ktorí to majú vo svojich životoch o niečo ťažšie.

 

Predchádzajúce novinky

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj
23. 11. 2022

SFÉRA, a.s., je od roku 2010 držiteľom osvedčenia o spôsobilosti pre výkon výskumu a vývoja, vydaného Ministerstvom školstva SR. Platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj je podmienkou pre získanie finančných prostriedkov na vedeckovýskumn...

ENERGY MANIFEST FÓRUM 2022
21. 11. 2022

O aktuálnych výzvach a nových trendoch v oblasti akumulácie energie diskutovali minulý týždeň odborníci na druhom ročníku konferencie Energy Manifest Fórum, ktorú organizovala Slovenská batériová aliancia (SBaA) a Národná vodíková asociácia Slovenska. Par...

Denná fakturácia a finančné vysporiadanie zúčtovania odchýlok elektriny
20. 10. 2022

Novelizovaná vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z. (tzv. Pravidlá trhu) zaviedla od 1. 10. 2022 denné finančné vysporiadanie zúčtovania odchýlok elektriny. Zodpovednosť za celý proces zúčtovania má na Slovensku náš klient, spoločnosť OKTE, a.s. Zmenám, ktoré no...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®