všetky novinkyNovinkyMedzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov

14. 9. 2015

Vybudovanie a prevádzkovanie vedecko-výskumného centra v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov je jeden z hlavných cieľov projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Na riešení sa zúčastňujeme v spolupráci s partnermi Atos IT Solutions and Services, s.r.o., a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.

Projekt sa sústreďuje aj na riešenia základného výskumu v oblasti rozvoja inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov v špecifických oblastiach: Inteligentná sieť - Smart grid, Bezpečnosť - Kryptografia a Veľké objemy dát tak, aby vznikla pevná vedecká základňa, na ktorej bude možné stavať následný, po projektový aplikovaný výskum.

Predmetom pokračovania analýzy v rámci projektu je jeho upresnenie v kontexte požiadaviek na potrebnú kvalitu dátových zdrojov. Táto správa je formálnym výstupom analýzy kvality rôznych zdrojov dát, vybraných na základe ich prítomnosti v dátových štruktúrach systému súčasného sledovania pohybu výroby a prítomnosti spotreby elektrickej energie na Slovensku. Cieľom analýzy je kvalitatívne popísať verejné a uzavreté dátové zdroje identifikované v minulých reportoch ako zdroje vhodné k tvorbe inteligentných systémov, podporujúcich alebo nahradzujúcich dátové zdroje súčasného bilančného modelu estimácie odchýlky výroby a spotreby.

Kontrola kvality dátových zdrojov a automatizácia anonymizačných procesov
(365 kB)

asfer_tab

Predchádzajúce novinky

Nákupno-zábavné centrum BORY MALL ako miestna distribučná sústava
12. 8. 2015

BORY MALL je nákupno-zábavné centrum v Bratislave, ktoré bolo otvorené v novembri 2014. Na ploche 54 000 m2 tu pôsobí 196 rôznych prevádzok - obchody, reštaurácie, kaviarne, kiná a atrakcie pre deti. Centrum je súčasťou projektu BORY investičnej sku...

Úspešné nasadenie systému riadenia materiálového hospodárstva údržby v Duslo, a.s.
31. 7. 2015

V rámci rozšírenia nášho systému XMatik®.NET/FMM sme nášmu zákazníkovi, spoločnosti Duslo, a.s., k 1.7.2015 úspešne odovzdali riešenie pre komplexné riadenie materiálového hospodárstva údržby. Zavŕšili sme tak druhú etapu projektu MTZ Ú...

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov
16. 7. 2015

Vybudovanie a prevádzkovanie vedecko-výskumného centra v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov je jeden z hlavných cieľov projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený Agentúrou Ministerstva školstva, ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®