všetky novinkyNovinkyÚspešné nasadenie systému riadenia materiálového hospodárstva údržby v Duslo, a.s.

31. 7. 2015

V rámci rozšírenia nášho systému XMatik®.NET/FMM sme nášmu zákazníkovi, spoločnosti Duslo, a.s., k 1.7.2015 úspešne odovzdali riešenie pre komplexné riadenie materiálového hospodárstva údržby.

Zavŕšili sme tak druhú etapu projektu MTZ Údržby (Materiálovo technické zabezpečenie), ktorej cieľom bolo znížiť náklady, optimalizovať nákup materiálu a množstvo skladových zásob ako aj zjednodušiť, sprehľadniť a stransparentniť procesy pri zabezpečovaní materiálu na údržbu.

Riešenie poskytuje automatizované riadenie hladín materiálu komplexnými algoritmami s dôrazom na optimalizáciu celkovej ceny skladových zásob, rezervačný systém na materiál ako aj riadenie procesu nákupu materiálu a náhradných dielov. Systém umožňuje tiež samostatné riadenie skladového hospodárstva vo viacerých lokalitách, čo spoločnosť Duslo využije pre samostatné riadenie svojej prevádzky v Bratislave (bývalý Istrochem).

Náš systém je prepojený aj na systém SAP, do ktorého sú synchronizované schválené požiadavky na objednávky či  rezervácie materiálu.

Predchádzajúce novinky

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov
16. 7. 2015

Vybudovanie a prevádzkovanie vedecko-výskumného centra v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov je jeden z hlavných cieľov projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený Agentúrou Ministerstva školstva, ...

Budúcnosť plynu v Energetickej únii
24. 6. 2015

Konferencia ENERGOFÓRUM® 2015 - plyn s podtitulom "Budúcnosť plynu v Energetickej únii" sa konala v dňoch 22. a 23. júna 2015 v hoteli Senec na Slnečných jazerách v spolupráci so Slovenským plynárenským a naftovým zväzom. Nad konferenciou ...

sféra, a.s., opäť v TREND TOP
26. 5. 2015

Spoločnosť sféra, a.s., sa v prestížnom rebríčku TREND Top v infotechnológiách za rok 2014 opäť zaradila medzi najúspešnejšie firmy hneď v niekoľkých kategóriách. Ide o kategórie: Dodávatelia IT produktov a služieb v SR, Softvérové ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®