všetky novinkyNovinkyMedzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov

16. 7. 2015

Vybudovanie a prevádzkovanie vedecko-výskumného centra v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov je jeden z hlavných cieľov projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Na riešení sa zúčastňujeme v spolupráci s partnermi Atos IT Solutions and Services, s.r.o.Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.

Projekt sa sústreďuje aj na riešenia základného výskumu v oblasti rozvoja inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov v špecifických oblastiach: Inteligentná sieť - Smart grid, Bezpečnosť - Kryptografia a Veľké objemy dát tak, aby vznikla pevná vedecká základňa, na ktorej bude možné stavať následný, po projektový aplikovaný výskum.

Predmetom pokračovania analýzy v rámci projektu je jeho bezpečnostné usmernenie v oblasti ochrany citlivých údajov. Táto správa je formálnym výstupom analýzy vhodnosti rôznych prístupov k procesu anonymizovania a manažmentu osobných údajov v dátových štruktúrach potencionálneho systému sledovania pohybu výroby a spotreby elektrickej energie na Slovensku. Cieľom analýzy je popísať predpoklady a podmienky, ktoré treba splniť pri zbere, analýze, správe, uskladnení a distribúcii z inteligentných systémov estimácie odchýlky výroby a spotreby.

Ochrana citlivých údajov v kontexte dát zo siete Smart Grid (575 kB)

asfer_tab

Predchádzajúce novinky

Budúcnosť plynu v Energetickej únii
24. 6. 2015

Konferencia ENERGOFÓRUM® 2015 - plyn s podtitulom "Budúcnosť plynu v Energetickej únii" sa konala v dňoch 22. a 23. júna 2015 v hoteli Senec na Slnečných jazerách v spolupráci so Slovenským plynárenským a naftovým zväzom. Nad konferenciou ...

sféra, a.s., opäť v TREND TOP
26. 5. 2015

Spoločnosť sféra, a.s., sa v prestížnom rebríčku TREND Top v infotechnológiách za rok 2014 opäť zaradila medzi najúspešnejšie firmy hneď v niekoľkých kategóriách. Ide o kategórie: Dodávatelia IT produktov a služieb v SR, Softvérové ...

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov
20. 5. 2015

Vybudovanie a prevádzkovanie vedecko-výskumného centra v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov je jeden z hlavných cieľov projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený Agentúrou Ministerstva školstva, ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®