všetky novinkyNovinkyNákupno-zábavné centrum BORY MALL ako miestna distribučná sústava

12. 8. 2015

BORY MALL je nákupno-zábavné centrum v Bratislave, ktoré bolo otvorené v novembri 2014. Na ploche 54 000 m2 tu pôsobí 196 rôznych prevádzok - obchody, reštaurácie, kaviarne, kiná a atrakcie pre deti. Centrum je súčasťou projektu BORY investičnej skupiny Penta Investments, ktorý je realizovaný na území s rozlohou 155 hektárov. Okrem nákupno-zábavného centra je súčasťou projektu komerčná zóna BORY RETAIL ZONE a pripravovaná rezidenčná štvrť BORY HOME.

Od 1. júna 2015 plní BORY MALL funkciu miestnej distribučnej sústavy (MDS) na základe povolenia ÚRSO. Profesionálne služby pre zabezpečenie distribúcie a dodávky energií do centra a jeho jednotlivých prevádzok zabezpečuje spoločnosť ENERGY ONE, s.r.o. Využíva pri tom informačný systém obchodných meraní XMatik®.NET/ISOM formou kontraktu softvér ako služba, vrátane hostingu.

XMatik®.NET/ISOM zabezpečuje podporu pre obchodno-právne vzťahy s koncovými odberateľmi, založenými zmluvou o pripojení k MDS a zmluvou o združenej dodávke a distribúcii energií. Zo systému merania a regulácie získava merané dáta z fakturačných meradiel, ktoré používa pri ďalšom spracovaní a vyhodnotení. Prvé elektronické faktúry boli úspešne vystavené a odoslané odberateľom na začiatku siedmeho mesiaca, čím bola overená a potvrdená konfigurácia systému a rozhraní (MaR, SAP) v produkčnej prevádzke.

V súlade s povinnosťami, ktoré prevádzkovateľom MDS ukladá legislatíva, nahlasuje XMatik®.NET/ISOM potrebné informácie OKTE, SEPS a PDS.

BoryMall

Predchádzajúce novinky

Úspešné nasadenie systému riadenia materiálového hospodárstva údržby v Duslo, a.s.
31. 7. 2015

V rámci rozšírenia nášho systému XMatik®.NET/FMM sme nášmu zákazníkovi, spoločnosti Duslo, a.s., k 1.7.2015 úspešne odovzdali riešenie pre komplexné riadenie materiálového hospodárstva údržby. Zavŕšili sme tak druhú etapu projektu MTZ Ú...

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov
16. 7. 2015

Vybudovanie a prevádzkovanie vedecko-výskumného centra v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov je jeden z hlavných cieľov projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený Agentúrou Ministerstva školstva, ...

Budúcnosť plynu v Energetickej únii
24. 6. 2015

Konferencia ENERGOFÓRUM® 2015 - plyn s podtitulom "Budúcnosť plynu v Energetickej únii" sa konala v dňoch 22. a 23. júna 2015 v hoteli Senec na Slnečných jazerách v spolupráci so Slovenským plynárenským a naftovým zväzom. Nad konferenciou ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®