všetky novinkyNovinkysféra, a.s., opäť v TREND TOP

26. 5. 2015

Spoločnosť sféra, a.s., sa v prestížnom rebríčku TREND Top v infotechnológiách za rok 2014 opäť zaradila medzi najúspešnejšie firmy hneď v niekoľkých kategóriách.

Ide o kategórie: Dodávatelia IT produktov a služieb v SR, Softvérové domy na Slovensku, Výrobcovia balíkového softvéru na Slovensku, Poskytovatelia IT služieb na Slovensku, Najväčší dodávatelia IT pre infraštruktúrne podniky, Najväčší dodávatelia IT pre priemyselnú výrobu.

Ročenka TREND Top v infotechnológiách každoročne poskytuje prehľad najdôležitejších subjektov pôsobiacich v slovenskom IT priemysle spolu s ich základnými výsledkami.

Predchádzajúce novinky

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov
20. 5. 2015

Vybudovanie a prevádzkovanie vedecko-výskumného centra v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov je jeden z hlavných cieľov projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený Agentúrou Ministerstva školstva, ...

Recertifikačný audit Systému manažérstva kvality
19. 5. 2015

V dňoch 14. - 15. 5.2015 spoločnosť DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o., vykonala v našej spoločnosti recertifikačný audit Systému manažérstva kvality. Závery auditu preukázali, že Systém manažérstva kvality zavedený v našej spoločnosti už 13 ...

Naftový dispečing pre ZSSK
28. 4. 2015

Naša spoločnosť implementuje pre koncového zákazníka, Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s., informačný systém pre kontrolu, distribúciu a spotrebu nafty v dieselmotorových hnacích koľajových vozidlách spoločnosti. Účelom informačného systému je pod...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®