všetky novinkyNovinkyBudúcnosť plynu v Energetickej únii

24. 6. 2015

Konferencia ENERGOFÓRUM® 2015 - plyn s podtitulom "Budúcnosť plynu v Energetickej únii" sa konala v dňoch 22. a 23. júna 2015 v hoteli Senec na Slnečných jazerách v spolupráci so Slovenským plynárenským a naftovým zväzom. Nad konferenciou prevzalo záštitu Ministerstvo hospodárstva SR. Zúčastnilo sa jej 84 odborníkov z rôznych oblastí energetiky, ktorí zastupovali 43 spoločností a organizácií.

Podrobnejšie informácie o jej priebehu nájdete na samostatnej stránke ENERGOFÓRUM® 2015 - plyn.

Vysoký štandard konferencie pomáhajú budovať a udržiavať odborne kvalifikovaní a renomovaní prednášatelia a účastníci panelových diskusií. Ich zásluhou ENERGOFÓRUM® prispieva aj k vzdelávaniu a vytvára priestor na výmenu vzácnych skúseností a informácií.

Z pozície organizátora ďakujeme všetkým zúčastneným za prejavený záujem a aktívne vystúpenia. Zároveň dávame do pozornosti konferenciu ENERGOFÓRUM® 2015 - elektrina, ktorá sa uskutoční 15. a 16. októbra 2015 v hoteli Sitno vo Vyhniach a bude malou oslavou 10. výročia konferencie.

 

EF_logo

Predchádzajúce novinky

sféra, a.s., opäť v TREND TOP
26. 5. 2015

Spoločnosť sféra, a.s., sa v prestížnom rebríčku TREND Top v infotechnológiách za rok 2014 opäť zaradila medzi najúspešnejšie firmy hneď v niekoľkých kategóriách. Ide o kategórie: Dodávatelia IT produktov a služieb v SR, Softvérové ...

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov
20. 5. 2015

Vybudovanie a prevádzkovanie vedecko-výskumného centra v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov je jeden z hlavných cieľov projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený Agentúrou Ministerstva školstva, ...

Recertifikačný audit Systému manažérstva kvality
19. 5. 2015

V dňoch 14. - 15. 5.2015 spoločnosť DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o., vykonala v našej spoločnosti recertifikačný audit Systému manažérstva kvality. Závery auditu preukázali, že Systém manažérstva kvality zavedený v našej spoločnosti už 13 ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®