všetky novinkyNovinkyMedzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov

20.5.2015

Vybudovanie a prevádzkovanie vedecko-výskumného centra v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov je jeden z hlavných cieľov projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Na riešení sa zúčastňujeme v spolupráci s partnermi Atos IT Solutions and Services, s.r.o.Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.

Projekt sa sústreďuje aj na riešenia základného výskumu v oblasti rozvoja inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov v špecifických oblastiach: Inteligentná sieť - Smart grid, Bezpečnosť - Kryptografia a Veľké objemy dát tak, aby vznikla pevná vedecká základňa, na ktorej bude možné stavať následný, po projektový aplikovaný výskum.

Predmetom pokračovania analýzy v rámci projektu bolo jeho doplnenie v oblasti dátového usmernenia. Táto správa je formálnym výstupom analýzy vhodnosti rôznych verejných zdrojov dát, vybraných na základe ich prítomnosti v dátových štruktúrach systému súčasného sledovania pohybu výroby a spotreby elektrickej energie na Slovensku. Cieľom analýzy bolo nájsť a popísať ďalšie verejné zdroje dát vhodné k tvorbe inteligentných systémov, podporujúcich alebo nahradzujúcich dátové zdroje súčasného bilančného modelu estimácie odchýlky výroby a spotreby.

Prehľad použiteľných zdrojov dát. Verejné dáta. (329 kB)

asfer_tab

Predchádzajúce novinky

Recertifikačný audit Systému manažérstva kvality
19.5.2015

V dňoch 14. - 15. 5.2015 spoločnosť DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o., vykonala v našej spoločnosti recertifikačný audit Systému manažérstva kvality. Závery auditu preukázali, že Systém manažérstva kvality zavedený v našej spoločnosti už 13 ...

Naftový dispečing pre ZSSK
28.4.2015

Naša spoločnosť implementuje pre koncového zákazníka, Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s., informačný systém pre kontrolu, distribúciu a spotrebu nafty v dieselmotorových hnacích koľajových vozidlách spoločnosti. Účelom informačného systému je pod...

Pokračovanie podpory prevádzky energetického dispečingu v ZSSK
20.4.2015

Náš zákazník, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., ktorému sme dodali rozšírenú verziu elektroenergetického dispečingu, si u nás objednal pokračovanie podporných služieb technickej a technologickej podpory. Rozšírená verzia pod názvom Integrovaný ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK