všetky novinkyNovinkyAplikácia sféra, a.s., v AppStore

4. 3. 2016

K 1. marcu 2016 spoločnosť sféra, a.s., uviedla svoju prvú aplikáciu pre smartfóny a tablety. Produktu Legislatívne povinnosti k webovej aplikácii pribudla aj mobilná aplikácia pre iOS.

LegislativnePovinnosti

Aplikácia poskytuje neustále aktualizovaný prehľad legislatívnych povinností a obsahuje všetky potrebné informácie, ako napríklad znenie legislatívnych povinností, termíny plnenia, inštitúcie, ku ktorej sa vzťahuje, právny predpis a sankcie. V aplikácii je možné nájsť nielen periodické povinnosti a úlohy vzťahujúce sa ku konkrétnym dátumom, ale aj mimoriadne povinnosti vyplývajúce z udalostí, akými sú zmena adresy sídla subjektu, špecifická personálna zmena a podobne. Jednoduchým filtrom je možné nájsť dôležité povinnosti, ktoré sú relevantné pre subjekt zastupovaný používateľom aplikácie.

Na nasledujúcej stránke je dostupný popis a náhľad aplikácie. Záujemcovia si vedia stiahnuť samotnú aplikáciu pre iPhone/iPad prostredníctvom linku: https://appsto.re/sk/w84Sab.i

Predchádzajúce novinky

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov
29. 2. 2016

Vybudovanie a prevádzkovanie vedecko-výskumného centra v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov bol jeden z hlavných cieľov projektu, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený Agentúrou Ministerstva školstva,...

XMtrade® V1.7 zabezpečí účastníkom trhu nahlasovanie transakcií podľa nariadenia REMIT
1. 2. 2016

K dispozícii je nová verzia informačného systému XMtrade® V1.7. Účastníkom trhu s elektrinou a plynom zabezpečí podporu pre plnenie povinností z nariadenia REMIT. V produkčnej prevádzke je od 5. januára 2016. Tento termín bol totiž určený nariade...

Konsolidácia databázového prostredia v SSE, a.s.
28. 1. 2016

Implementujeme riešenie konsolidácie databázového prostredia SAP a iných kľúčových systémov pre koncového zákazníka Stredoslovenská energetika, a.s. Cieľom projektu je prejsť z heterogénneho prostredia databáz Oracle do jedného efektívneho funkčn...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®