všetky novinkyNovinkyXMtrade® V1.7 zabezpečí účastníkom trhu nahlasovanie transakcií podľa nariadenia REMIT

1. 2. 2016

K dispozícii je nová verzia informačného systému XMtrade® V1.7. Účastníkom trhu s elektrinou a plynom zabezpečí podporu pre plnenie povinností z nariadenia REMIT.

V produkčnej prevádzke je od 5. januára 2016. Tento termín bol totiž určený nariadením REMIT ako hraničný pre tzv. backloading informácií o štandardných veľkoobchodných transakciách. XMtrade® V1.7 ich odoslal v požadovanom termíne a formáte do systému RRM OKTE, a.s. Ten zabezpečil ich doručenie európskej Agentúre pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER). Prijaté odpovede systému RRM potvrdili splnenie povinností nášho klienta, pôsobiaceho v pozícii dodávateľa energií a tiež to, že nová verzia XMtrade® V1.7 bola pripravená v súlade s požiadavkami nariadenia REMIT a v súlade s technickou špecifikáciou elektronickej výmeny dát.

Povinnosť oznamovať ACER informácie aj o OTC transakciách a nomináciách je stanovená na 7. apríl 2016. XMtrade® V1.7 je pripravený zabezpečiť nasledujúce činnosti:

Kontaktujte nás pre získanie detailnejších informácií. K dispozícii je aj ponuka našich konzultačných služieb.

Predchádzajúce novinky

Konsolidácia databázového prostredia v SSE, a.s.
28. 1. 2016

Implementujeme riešenie konsolidácie databázového prostredia SAP a iných kľúčových systémov pre koncového zákazníka Stredoslovenská energetika, a.s. Cieľom projektu je prejsť z heterogénneho prostredia databáz Oracle do jedného efektívneho funkčn...

Apple Developer Enterprise Program
22. 1. 2016

Spoločnosť sféra, a.s., sa pripojila k "Apple Developer Enterprise Program", čo podporuje náš zámer aktívne pôsobiť na poli vývoja a distribúcie riešení pre Apple zariadenia v podnikových nasadeniach. Členstvo v Apple Developer Program a v Apple ...

Zmena adresy
15. 1. 2016

Od 14.12.2015 má spoločnosť sféra, a.s., novú korešpondenčnú adresu. Dňom 15.1.2016 je korešpondenčná adresa totožná s adresou sídla spoločnosti, t.j. s fakturačnou adresou. Nová adresa: sféra, a.s., Karadžičova 2, 811 08  Brati...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®