všetky novinkyNovinkyKonsolidácia databázového prostredia v SSE, a.s.

28. 1. 2016

Implementujeme riešenie konsolidácie databázového prostredia SAP a iných kľúčových systémov pre koncového zákazníka Stredoslovenská energetika, a.s.

Cieľom projektu je prejsť z heterogénneho prostredia databáz Oracle do jedného efektívneho funkčného celku. Konsolidácia zahŕňa rozvoj existujúcich prevádzkovaných databáz v skupine spoločností SSE, a aj implementáciu nových databáz bežiaceho projektu IMS. Konsolidované prostredie umožní takú optimalizáciu, ktorá pre všetky databázy Oracle dynamicky pridelí dostatočný procesorový výkon a úložiskový priestor spolu s dostatočným počtom licencií Oracle Enterprise Edition, ako aj relevantných licencií separátne licencovaných komponentov.

Cieľom navrhovaného riešenia je poskytnúť vysoko výkonné a spoľahlivé prostredie pre kritické aplikácie, ktoré sú prevádzkované v skupine spoločností SSE. Navrhované riešenie sa skladá z "Engineered" systémov - predintegrovaných riešení, ktoré zníži náklady a zložitosť IT infraštruktúry, a zároveň zvýši produktivitu a výkon.

Oracle Exadata Database Machine predstavuje unikátny integrovaný systém schopný zaistiť extrémny výkon a vysokú dostupnosť všetkým databázovým aplikáciám postaveným na databáze Oracle. Oracle Exadata zahŕňa databázový software, servery, siete a úložiská. Vzájomná predintegrácia všetkých softvérových aj hardvérových komponentov umožňuje dosiahnuť nielen výrazne vyšší výkon, ale vďaka jednoduchšej inštalácii skrátiť dobu od dodania po uvedenie do produkčnej prevádzky. Správa systému sa výrazne zjednoduší a minimalizuje bežné problémy pri primárnej inštalácii a následných aktualizáciách.

U nášho zákazníka je produkt Exadata rozšírený o ďalšie x86 servery, na ktorých sú umiestnené necertifikované databázy, a teda ich nemožno nasadiť do integrovaného prostredia. Konsolidácia je postavená na virtualizácii s plným využitím technológie Oracle Virtual Machine. Virtualizácia efektívne oddeľuje produkčné, vývojové a testovacie pooly, a bezpečne vyčleňuje samostatné servery, ktoré majú špeciálne požiadavky na licencovanie. Oracle Enterprise Linux je majoritne použitý operačný systém, ktorý je súčasne vývojovou platformou pre všetky Oracle produkty. V prvej línii sú uvoľňované nové verzie a záplaty licencovaného databázového softvéru.

Prevádzka beží na dodanom hardware riešení v dvoch dátových centrách, čím je zabezpečená dostupnosť aj v prípade výpadku.


Predchádzajúce novinky

Apple Developer Enterprise Program
22. 1. 2016

Spoločnosť sféra, a.s., sa pripojila k "Apple Developer Enterprise Program", čo podporuje náš zámer aktívne pôsobiť na poli vývoja a distribúcie riešení pre Apple zariadenia v podnikových nasadeniach. Členstvo v Apple Developer Program a v Apple ...

Zmena adresy
15. 1. 2016

Od 14.12.2015 má spoločnosť sféra, a.s., novú korešpondenčnú adresu. Dňom 15.1.2016 je korešpondenčná adresa totožná s adresou sídla spoločnosti, t.j. s fakturačnou adresou. Nová adresa: sféra, a.s., Karadžičova 2, 811 08  Brati...

PF 2016
18. 12. 2015


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®