všetky novinkyNovinkyMedzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov

29. 2. 2016

Vybudovanie a prevádzkovanie vedecko-výskumného centra v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov bol jeden z hlavných cieľov projektu, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Na riešení sme sa zúčastňovali v spolupráci s partnermi Atos IT Solutions and Services, s.r.o., a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.

Projekt sa sústreďoval aj na riešenia základného výskumu v oblasti rozvoja inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov v špecifických oblastiach: Inteligentná sieť - Smart grid, Bezpečnosť - Kryptografia a Veľké objemy dát tak, aby vznikla pevná vedecká základňa, na ktorej bude možné stavať následný, po projektový aplikovaný výskum.

Predmetom pokračovania analýzy v rámci projektu bolo zhrnúť celkovú množinu vzoriek dát, ktorú máme k dispozícii do dátumu 20. 12. 2014, nad ktorou chceme v budúcnosti testovať modely real-time manažmentu dát, ich deskriptívnej a extrapolačnej analýzy a navrhnúť systém pre automatickú tvorbu agregátov a ich bezpečnú distribúciou na základe bezpečnostného request-access formátu. Táto správa je formálnym výstupom analýzy, procesu spájania vytvorenia špecifickej databázy a modelovania troch samostatných dátových vzoriek, ktoré sme v rámci projektu získali.

Aktualizovaný popis prístupných a dát o spotrebe a ich vzťah k sociodemografickým a hydrometeorologickým dátam. (390 kB)


asfer_tab

Predchádzajúce novinky

XMtrade® V1.7 zabezpečí účastníkom trhu nahlasovanie transakcií podľa nariadenia REMIT
1. 2. 2016

K dispozícii je nová verzia informačného systému XMtrade® V1.7. Účastníkom trhu s elektrinou a plynom zabezpečí podporu pre plnenie povinností z nariadenia REMIT. V produkčnej prevádzke je od 5. januára 2016. Tento termín bol totiž určený nariade...

Konsolidácia databázového prostredia v SSE, a.s.
28. 1. 2016

Implementujeme riešenie konsolidácie databázového prostredia SAP a iných kľúčových systémov pre koncového zákazníka Stredoslovenská energetika, a.s. Cieľom projektu je prejsť z heterogénneho prostredia databáz Oracle do jedného efektívneho funkčn...

Apple Developer Enterprise Program
22. 1. 2016

Spoločnosť sféra, a.s., sa pripojila k "Apple Developer Enterprise Program", čo podporuje náš zámer aktívne pôsobiť na poli vývoja a distribúcie riešení pre Apple zariadenia v podnikových nasadeniach. Členstvo v Apple Developer Program a v Apple ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®